NIS
Nábytkářský informační systém

Závazné předpisy


Obsahuje zejména obecné a legislativní požadavky na nábytek, které jsou uvedeny podle jednotlivých základních funkčních kategorií nábytku podle jeho užití. Kategorie jsou převzaty z evropské legislativy a ČSN 91 00 01.

                   INFORMAČNÍ BLOK SE DÁLE VĚTVÍ V NIŽŠÍCH HLADINÁCH SYSTÉMU NA DÍLČÍ INFORMAČNÍ BLOKY 


 

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY

Výčet zákonů vztahujících se k užívání nábytku s výkladem jejich právní závaznosti a souvislostí s výrobou nábytku.

 

NORMY ČSN, EN

Úplný  výčet  všech v současné době platných norem ČSN a norem EN platných na území ČR pro oblast výroby a užívání nábytku.

 

ZÁVAZNOST NOREM

Výklad závaznosti platných norem a výhod plynoucích z jejich respektování, respektive možných problémů a postihů plynoucích z jejich nerespektování.

 

SOUVISEJÍCÍ VYHLÁŠKY

Příklady vyhlášek, a nařízení vlády a doporučujících dokumentů mající souvislosti s výrobou nábytku, jeho používáním a pravidly pro jeho užití v interiéru.

 

AUTORSKO PRÁVNÍ OCHRANA

Autorsko právní ochrana díla a její konsekvence a výklad v souvislosti s nábytkářskými výrobky a jejich prodejem a používáním v interiéru. Vzory a nové modely v nábytkářském průmyslu.

 

 

 

Informační blok AUTORSKO PRÁVNÍ OCHRANA se dále větví do nižších hladin na bloky:

PRÁVNÍ OCHRANA DESIGNU, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, VYTVÁŘENÍ HODNOTY, INFORMAČNÍ LISTY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ.

 

Informační blok DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ se dělí na bloky:

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, AUTORSKÉ PRÁVO, PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ, NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY.

 

Blok VYTVÁŘENÍ HODNOTY se dále dělí na bloky:

REŠERŠE PRO JEDNOTLIVÉ TYPY OCHRANY, RIZIKA, VÝHODY A ZHODNOCENÍ, PŘÍPRAVA STRATEGIE V OBLASTI DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ.

 

Blok INFORMAČNÍ LISTY JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ se dále dělí na bloky JEDNOTLIVÝCH LISTŮ ZEMÍ.

 


PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENU