NIS
Nábytkářský informační systém

Průvodce systémemZákladní informační části webu jsou uspořádány do logických celků v otevíracích grafických polích.


HNĚDÝ PRUH OTEVÍRACÍCH POLÍ


Umožňuje rozkliknutím jednotlivých polí jednoduchý přístup k hlavním informačním blokům systému podle označení jednotlivých polí. Jsou to pole:

ÚVOD, INFORMACE O NÁBYTKU, TŘÍDĚNÉ INFORMACE, INFORMACE O VÝROBĚ, AKTUALITY A VÝZKUM, PORADNA, KOMERČNÍ INFORMACE.

 

ČERVENÉ OTEVÍRACÍ BOXY

 BOX 01 -  INFORMACE O NÁBYTKU

Obsahuje základní údaje o nábytku, slovník odborných pojmů a termínů i s překlady, typologii nábytku, legislativu a její výklad, platné předpisy a normy, zásady použití nábytku v interiéru. Zabývá se nábytkem bytovým, nebytovým a exteriérovým, stylovým, bezbariérovým a ekologickým. Obsahuje výsledky nejnovějšího výzkumu antropometrických parametrů české populace, jejich aplikaci pro ergonomii nábytku.

 

BOX 02 – TŘÍDĚNÉ INFORMACE

Vyhledávání informací na základě výběrových seznamů sestavených podle typologických kritérií – funkce, umístění v prostoru, místo užití, materiál, uživatel, země užití. Vyhledá platná kritéria pro provedení nábytku, konstrukci, bezpečnost a rizika, dokumentaci, balení, antropometrii, zkoušení, vady a technické předpisy pro jeho vývoj a prodej. Vyhledávání probíhá ve speciální databázi s pravidelnou aktualizací údajů.

 

BOX 03 -  INFORMACE O VÝROBĚ

Obsahuje základní údaje o výrobě nábytku, používaných materiálech, provozních předpisech, pracovních předpisech a ekologii výroby, tak jak je stanovena a vyžadována v pravidlech a závazných normách Evropské Únie.

 

BOX 04 – AKTUALITY A VÝZKUM

Databáze článků z oblasti vědeckých publikací a výsledků výzkumných prací v oblasti vývoje nábytku, technologií a materiálů pro výrobu nábytku a nových způsobů jeho výroby. Je vytvořena jako vyhledávač podle názvu, autorů, abstraktu a klíčových slov. Box je doplněn o možnost vyhledávání v závěrečných pracích studentů Mendelovy university v Brně.

 

BOX 05 – KOMERČNÍ INFORMACE

Široká aktualizovaná databáze právnických a fyzických osob z oblasti produkce a dalších činností souvisejících s nábytkem v České Republice. Je vybavena vyhledáváním podle oblasti činnosti – výroba a obchod – odborné poradenství – interiér.

 

BÍLÁ GRAFICKÁ POLE

 NOVINKY PORTÁLU

Obsahuje poslední nové údaje, tak jak jsou do systému vkládány správcem, dříve než se stanou součástí celkové databáze.

Od okamžiku spuštění portálu zákonitě dochází ke změnám některých legislativních předpisů, norem, vydávání nových norem a pokynů. Tyto všechny změny se musí postupně dostat do základní databáze. To je prováděno dávkově v dohodnutých časových intervalech. V mezidobí jsou  právě zde dostupné informace o probíhajících a připravovaných změnách.

Dalším typem poskytovaných informací v tomto poli jsou upozornění na novinky doplňované do částí „věda a výzkum“ a v „komerčních informacích“.

 

NEJČASTĚJI HLEDANÉ ČLÁNKY

Pole doplňuje část „věda a výzkum“. Vytváří přirozenou selekci a výběr nejvíce vyhledávaných článků z oblasti vývoje a výzkumu v oboru nábytek a příbuzných oblastech.

 

REKLAMA

Místo pro vaši reklamu, viz. kontakt na správce portálu nahoře vpravo.

 

PORADNA

Odpovědi odborníků na dotazy na téma nábytek a interiér, které lze jednoduše zadat po otevření  pole. Obsahuje i standardní rady soudního znalce pro údržbu nábytku a jeho opravy.

 

VYHLEDÁVÁNÍ V TŘÍDĚNÝCH INFORMACÍCH

Vysoce sofistikovaný zdroj informací podle typologických kritérií, ke kterému je takto umožněn přímý přístup již z první stránky portálu.

 

NIFORMACE O SERVERU, VZNIK A FINANCOVÁNÍ

Pro další provoz, možnost obchodní spolupráce a podílu na vývoji je možno se přidat k uvedeným subjektům. Viz. kontakt na správce portálu nahoře vpravo.
PRO DALŠÍ INFORMACE V PRŮVODCI O OBSAHU PORTÁLU POUŽIJTE PŘÍSLUŠNÉ ODKAZY V RÁMCI LEVÉHO NAVIGAČNÍHO MENU.