NIS
Nábytkářský informační systém

Stylový nábytek


Obsahem těcto stránek není podrobný typologický popis nábytku a restaurátorských technik. Tématem je hledání příčin změn tvorby nábytku v proměnách vývoje evropské společnosti. Pokud se společenské postoje a vztahy měnily, měnil se s nimi nábytek i bydlení. Definování příčin proměn nábytku je nezbytné nejen z hlediska výroby stylových replik, ale i pro tvorbu nábytku, která společenská očekávání naplňuje nebo naopak deformuje. Informace jsou určeny pro odbornou nábytkářskou i laickou veřejnost.

info

 „Dnes se bydlí hůře, především nebydlí se tak ctnostně. Nejsme obklopeni prostými věcmi, jsme-li chudí, ale jsme obklopeni věcmi fórovými. V životě našich dědů nebylo zbytečných a falešných věcí, nebylo laciného a sprostého luxusu, protože vůbec nebylo luxusu, nebylo náhražkových hmot, protože nebylo úmyslu něco předstírat. (Karel Čapek)
Autorem textu je Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký