NIS
Nábytkářský informační systém

Povrchová úprava


Povrchová úprava musí být odolná nejen proti povětrnostním podmínkám (změny vlhkosti), ale i vůči rozměrovým změnám dřeva. Nátěrový film musí být nejen mechanicky odolný, ale i pružný, aby při „pracování“ podkladu nedošlo k jeho destrukci. Velmi důležitá je přilnavost nátěrových filmů k podkladu. Tato přilnavost je snižována degradací povrchu dřeva. Fotodegradace ligninu a výron pryskyřice může ve venkovní expozici způsobit skvrnité odlupování laku, které je způsobeno drolícím se podkladem. Proto je u venkovních staveb z jehličnatého řeziva vhodné provádět nátěr po okartáčování degradované vrstvy dřeva až po roce užívání výrobku (lazurovací laky). Vhodnější jsou tmavé odstíny laků, které jsou současně dobrými UV absorbéry.

Dřevokazný hmyz (červotoč, tesařík, hrbohlav aj.) napadá dřevo s vlhkostí nad 15 % abs. Tato vlhkost zajišťuje dobré podmínky pro žír larev. Méně je napadáno dřevo suché, v němž se zvyšuje úmrtnost biotických činitelů. (Jen larvy tesaříka velkého jsou schopny získávat vlhkost i ze vzduchu a dřevo pro žír si vlhčit.) Sezónní skladování v suchém prostředí zvyšuje mortalitu larev a patří k dobré  prevenci proti vývoji brouků.

Před hnilobou a dřevomorkou lze chránit účinně nábytek jen tím, že jej nenecháme trvale na vlhkém místě. (Dřevomorka je schopna vést vodu hyfami z míst až10 m vzdálených, nutno likvidovat zdroj vlhkosti. Vypalování acetylénem je neúčinné, spory tuto teplotu přežijí, chemické ošetření je neúčelné. Jediným řešením likvidace houby je sucho.) Sucho (parametry suchého prostředí interiéru) jsou mnohem lepší prevencí proti škůdcům než problematická chemická ochrana dřeva. (Hmyz obvykle najde neošetřené místo povrchu a larvy se nerušeně vyvíjejí pod toxickým povrchem.)

Aplikované nátěrové systémy musí respektovat geografické podmínky (přímořské oblasti, horské oblasti, stepní podmínky apod.) a zajistit dostatečnou ochranu výrobku.  Rozhodující pro životnost nábytku je ochrana podnoží, která je ve styku s vlhkým podkladem.

Nátěrové hmoty a impregnační látky použité pro zahradní nábytek nesmí být v bezpečnostním listu označeny R- větami R 40, R45, R46, R50, R51,R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68. Nábytek nesmí být ošetřen pentachlorfenolem, tetrachlorem a chlornany v rozsahu C-C13. (ČSN 91 3001 Nábytek pro venkovní použití – Zahradní nábytek – Technické požadavky)

Silnovrstvé nátěry musí být dlouhodobě velmi pružné s dostatečnou adhezí ke tvarově nestálému povrchu. Vhodné jsou vodou ředitelné polyuretanové a akrylátové laky.

Olejová napouštědla (teakový olej apod.) jsou jednoduchou ochranou, která oživuje povrch nábytku, ale nátěr musí být opakovaně obnovován, aby měl nábytek stále požadované vzhledové charakteristiky a dostatečnou odolnost proti povětrnostním vlivům.

U materiálů s vysokým obsahem pryskyřice, nebo olejovitých složek je nutné používat takové nátěrové systémy, které jsou pro tyto materiály vhodné (návody výrobce pro použití nátěrů).

Moření je vhodné volit v odstínech zemité hnědé (platí obecně pro všechny úpravy pro venkovní prostředí), které slouží současně jako absorbér UV záření. Povrchová úprava s pomocí tmavohnědých a červenohnědých odstínů prokazuje nejdelší životnost.

Bělení dřeva a použití UV absorbérů má omezenou životnost, zejména při trvalé expozici na slunci. Estetický účinek povrchové úpravy není ani při použití UV absorbérů trvalý.

Požadavky na lakovaný povrch podle ČSN 91 3001:

Vzhled ploch nábytku nebo dílců dokončených nátěrovými hmotami je podle ČSN 91 0272 charakterizován nejvyšším přípustným množstvím (hustotou) defektů ve stupních „ m“ a nejvyšší hodnotou velikosti defektů ve stupních „ g“:

Stolová deska: vzhled -neklidný povrch, stopy po broušení, barevné skvrny „m2“,“g2“, pomerančová kůra, trhlinky, stříbrné a bílé póry, bublinky, mechanické nečistoty, matná nebo lesklá místa „m1“, „g1“. Povrchová tvrdost podle ČSN 67 3075 musí u stolové desky odpovídat nejméně stupni 8, ostatní dílce stolového nábytku a dílce sedacího nábytku nejméně stupni 6. Chemická odolnost povrchové úpravy stolové desky po 6 hodinách působení studených kapalin podle ČSN EN 12720 (voda, etylalkohol 48 %, kyselina citrónová 10 %, ovocná šťáva, čaj 10g/200 ml vody, káva 40g/100 ml vody, čisticí prostředek musí odpovídat nejméně stupni 4. Odolnost stolové desky proti vlhkému teplu podle ČSN EN12 721 a suchému teplu podle ČSN EN 91 0282 musí odpovídat nejméně stupni 4.

Sedací nábytek a ostatní dílce stolového nábytku vzhled – neklidný povrch „m3“, „g2“, pomerančová kůra, trhlinky, stříbrné a bílé póry, bublinky, mechanické nečistoty, matná nebo lesklá místa, stopy po broušení, barevné skvrny „m2“, „g2“, chemická odolnost po l hodině působení fyziologického roztoku musí odpovídat nejméně stupni 4.

Přilnavost nátěrových hmot hodnocena mřížkovou zkouškou podle ČSN ISO 2409 musí podle ČSN 91 3001 odpovídat nejvíce stupni 1.

Světlostálost povrchové úpravy nábytku podle ČSN EN ISO11 341 a ČSN 91 0282 musí dle ČSN 91 3001 odpovídat min. st. 5 standardní modré stupnice a st. 3 šedé stupnice.