NIS
Nábytkářský informační systém

Materiály


Obecné požadavky na nábytek řeší ČSN 91 0100 a ČSN 91 0001

Materiály a pomocné látky použité pro výrobu nábytku musí být aplikovány v souladu se závaznými právními předpisy nebo ustanovením ČSN 91 0100 čl. 5.

 

Rozhodující vlastnosti použitých materiálů a polotovarů pro výrobu nábytku musí být v souladu s technickými normami nebo údaji uvedenými v materiálových listech výrobku.

 

Materiály, které jsou na nábytku použity za účelem speciální funkce výrobku, musí mít pro daný účel použití protokol o provedení příslušných zkoušek oprávněným pracovištěm.

 

Materiál použitý pro výrobu nábytku musí být prost zárodků hmyzu. Požadavky na nábytkové dílce ze dřeva a dýhované dílce jsou stanoveny v tabulce vady dřeva.


 

Druh vady

Typ plochy

Čelní plochy

Vnější plochy

Vnitřní plochy

Skryté plochy

Suky zarostlé, zdravé

Dovolují se, pokud nepůsobí rušivě a nesnižují užitné a technické parametry výrobku

Dovolují se

Suky částečně zarostlé a vypadavé

Nedovolují se s výjimkou kořenic a ořechových dýh, jsou-li odborně vyspraveny

Dovolují se, jsou-li odborně vyspraveny

Suky nahnilé, shnilé a zárost

Nedovolují se

Očka

Dovolují se

Běl

Nedovolují se, není-li výtvarně stanoven jinak

Dovolují se

Trhliny a vytrhaná dřevní vlákna a otřepy obrábění

Nedovolují se

Nedovolují se vyjma malých vytrhaných vláken a vlasových trhlin

Dřeň

Nedovoluje se

Dovolují se

Barevné záběhy, nepravidelnost přírodní struktury

Dovolují se, pokud nepůsobí rušivě a nesnižují užitné a technické parametry výrobku

Dovolují se

Houba, nepřirozené zbarvení dřeva a nepravé jádro

Nedovolují se

Dovolují se vyjma hnilob

Smolníky

Nedovolují se

Možné vysprávky, pokud nejsou rušivé

Dovoluje se v případě vysprávky

Prosmol

Nedovolují se

Dovoluje se v případě chemické egalizace povrchu

Vysprávky vad způsobených při prvotním zpracování dřeva

Nedovolují se

Dovolují se, pokud nepůsobí rušivě

Odchlípené dřeňové paprsky a odlupčivost vláken (tzv. šibry)

Nedovolují se

Dovoluje se v případě vysprávky

Poškození hmyzem

Nedovolují se

Hniloba a plíseň

Nedovolují se

Tabulka č. 1.: Vady dřeva