NIS
Nábytkářský informační systém

Z odpadu


Koudel – je vedlejší produkt ze zpracování lnu, konopí a juty, s obsahem zdřevnatělých vláken. Kvalita koudele závisí na délce vláken a na podílu zdřevnatělých vláken. Koudel se dělí na hrubou, střední a jemnou. Rozlišuje se koudel lněná a koudel konopná. Hrubá a střední koudel se užívá jako tvarovací materiál, jemnou lze použít jako kypřicí materiál pro levnější výrobky, např. místo čalounické vaty. Lze ji také spřádat na hrubší příze pro technické tkaniny s použitím na izolační vrstvu, nebo na pytle či motouzy s nižší pevností.

 

 Obr.č. 42 Koudel

 

čalounická (průmyslová) vata – je lehce slisovaná směs různě orientovaných vláken z rozvlákněných textilních odpadů i se zbytky nití, která je zpracována do formy vrstveného rouna. Vyrábí se z odpadů, napadajících při výrobě nebo při vlastním zpracování textilií. Je vedlejším produktem, vznikajícím při zpracování lnu, konopí a juty. Tvoří se rozvolňováním uvedených odpadů na vlákna a jejich následným mechanickým kladením na vrstvy, které se dále pojí do tabulových nebo kotoučových formátů, popřípadě se formuje vata v rounech. Podle povrchové úpravy se čalounická vata dělí na neklíženou (nezpevněnou) a klíženou (zpevněnou) nánosem klihové vody jedno nebo oboustranně.

 

 Obr.č. 43 Čalounická vata


Rozvolněním zbytků textilií tkaných z krátkých vláken se dále získává trhaná vata. Vlákna musí být dostatečně rozvolněna a promíchána. Směs může obsahovat zbytky částečně rozvolněných nití a náhodné zbytky nerozvlákněných útržků textilií. Vata musí mít hladký povrch, musí být dostatečně pevná, nesmí být napadena plísní a nesmí zapáchat. Vyrábí se bílá nebo barevná vata. Používá se i ve formě nepojeného vločkovaného materiálu pro plnění ozdobných polštářků. Nejvýznamnější užití je jako hlavní klasický kypřicí materiál pod tzv. “bílé plátno“, velmi výjimečně i jako tvarovací materiál do matrací. Má dobré tepelně-izolační vlastnosti, dobře přijímá vlhkost, ale je málo trvanlivá a obtížně čistitelná. Protože může způsobovat při užívání výrobku probarvení potahového materiálu, musí se ve výrobku vždy překrývat bílým plátnem.

 

Linters – jsou krátká bavlněná vlákna, získaná jako vedlejší produkt ze semen bavlníků po vyzrňování bavlny. Vlákna nejsou vhodná na výrobu příze pro textilie, ale vyrábí se z nich rouna nižší kvality, která mají horší tvarovou paměť, pružnost a trvanlivost.

 

 Obr.č. 44 Linters


Rouna se používají jako méně kvalitní kypřicí čalounický materiál nebo samotnými nopky vláken jsou plněny polštáře, podušky nebo sedáky.

 

Pazdeří – zvané též lněný výčes, jsou zdřevnatělá hrubá vlákna, vznikající jako vedlejší produkt ze zpracování lnu, konopí a juty. Používá se stejně jako koudel, tedy jako méně kvalitní tvarovací materiál.

 

 Obr.č. 45 Konopné pazdeří