NIS
Nábytkářský informační systém

Umělý kámen


 

Technický (umělý) kámen

Základní charakteristika technického kamene

Umělý kámen nabízí při výrobě nábytku a realizaci interiéru zcela nové a nečekané možnosti. Tyto materiály lze výborně opracovávat, lepit, leštit a různě tvarovat. Pracovní možnosti s tímto materiálem jsou takřka neomezené a vždy záleží na přání zákazníka, nebo požadavku designéra či architekta.

 

Využití technického kamene - materiály jsou dodávané pod obchodním označením KERROCU, CORIAN, VARICOR, CORRALIT ART, HI-MACS apod., známé především jako „umělý kámen". Jsou nejčastěji používané jako kuchyňské, pracovní a stolové des­ky, recepční a bankovní pulty, kavárenské a restaurační stolky, dřezy, umyvadla, drobné užitkové předměty, hotelové koupelny, hygienické buňky do letadel či luxusních vlako­vých soustav nebo do speciálních zdravotnických zařízení pro handicapo­vané, nebo různých bytových prvků, doplňků a solitérů. apod.

Vlastnosti technického kamene - jde o neporézní materiál s nepříliš vysokou tvrdostí, avšak částečně pružný a houžev­natý. Je tedy sice méně odolný proti poškrábání, avšak vysoce odolný vůči nárazu (deska o síle 6 mm vydrží pád koule o hmotnosti 250 g z výšky 900 mm). Tato odolnost se ještě zvyšuje jeho nalepením na podklad např. z DTD apod.

Díky tomu, že jde o homogenní materiál, který má v celém svém průřezu stejnou strukturu jako na povrchu (stejně jako např. masivní dřevo), nedochází u něj během použí­vání k odírání povrchu, naopak častým otíráním se povrch materiálu neustále leští.

Je nenasákavý a dostatečně odolný vůči všem kapalinám a chemikáliím, které jsou v domácnostech běžně používány. Tyto látky jako např. čaj, alkohol, káva, šťávy z ovoce a zeleniny, ocet a různé desinfekční prostředky apod. lze obvykle odstranit, aniž bychom při tom poškodili povrch materiálu, vodou a běžnými čistícími prostředky. Při příliš intenzivním nebo dlouhodobém působení některých koncentrovaných chemi­kálií popř. jiných látek (zejména v chemických, lékařských, zubních a fotografických laboratoří) však může dojít i k vážnějšímu poškození, zvláště k barevným změnám povr­chu. Je velmi dobře brousitelný a jeho hlavní výhoda tedy spočívá vtom, že i když dojde během používání k mírnému poškození povrchu mechanickým způsobem (např. poškrábá­ním apod.) nebo chemickou cestou (zbarvení nebo poškození např. koncentrovanými kyselinami popř. rozpouštědly, obsahující chlór a ketony), lze tyto závady bez problémů opravit přímo na místě brusným materiálem. Avšak i velmi silná poškození (např. proraže­ní, provrtání atd.) lze beze stopy opravit vyříznutím poškozeného místa a „vlepením nového segmentu" ze stejného materiálu.

 

Technický kámen – CORIAN

CORIAN - je originální povrchový materiál, jehož výhradním výrobcem je americká firma DuPont. Vyrábí se již od poloviny šedesátých let a tudíž je to již léty prověřený materiál, u kterého výrobce je schopen deklarovat jeho fyzikálně technické vlastnosti prověřené mnoha lety užívání jak v komerčních interiérech, zdravotnictví a v neposlední řadě v mnoha privátních interiérech po celém světě.

 

Suroviny používané při výrobě CORIANU

CORIAN - je vyroben z přírodních materiálů (cca 75% drceného bauxitu) a jako pojivo slouží látky na bázi metylmetakrylátů. Je to pevná, homogenní, masivní hmota s rovnoměrně rozloženou barvou a texturou v celém průřezu.

Opracování CORIANU

CORIAN - za studena můžeme řezat, frézovat, brousit nebo lepit podobně jako tvrdé dřevo. Při teplotách kolem 160°C se dá snadno ohýbat a tvarovat ve formách. Vyspělou technologií lepení a následným přebroušením se docílí bezesparého spoje a tak i sebevětší plochy či tělesa vypadají jakoby vyrobeny z jednoho kusu materiálu. Je prakticky 100% opravitelný.

Využití s dalšími materiály

CORIAN - je možné dále kombinovat s mnoha dalšími materiály (dřevo, sklo, plexisklo, kovy apod.) a tím docílit naprosto originálního designu ve všech oblastech našeho každodenního života. Vzhledem ke své jedinečné tvárnosti a snadné opracovatelnosti vyhoví požadavkům na ty nejnáročnější atypické tvary jak v oblasti komerčních projektů, tak i na speciální technické řešení staveb jak v interiéru, tak i v exteriéru. Architekti jej velmi rádi používají na designování interiérů nebo na specifické řešení kuchyní a koupelen.

 

 

Obecné vlastnosti CORIANU

Je to materiál s pevným, celistvým a neporézním povrchem, což znamená, že je nenasákavý a tudíž vykazuje značnou odolnost proti znečištění. Při jeho spojování nevznikají žádné spáry, vytváří dokonale hladkou plochu, špína a ani bakterie nepronikají do struktury Corianu a je tedy velmi hygienický. Dále dokonale spojuje praktické vlastnosti jako je trvanlivost a dlouhodobá všeobecná stálost, prokazuje velmi dobré mechanické vlastnosti jako je tvrdost, houževnatost, otěruvzdornost apod. Poškození povrchu poškrábáním je snadno odstranitelné prostým přebroušením, u hrubšího poškození vyspravením, přebroušením a přeleštěním do zcela perfektního stavu. V konečném důsledku, vzhledem ke své kvalitě, znamená i úsporu finančních prostředků.

Mechanické a fyzikální vlastnosti Corianu

Chemickou terminologií řečeno je Corian polymethylmetakrylát plněný nerostnými látkami. Díky tomu v sobě spojuje trvanlivost a robustnost kamene s možnostmi opracová­ní dřeva. Dvě třetiny hmotnosti Corianu představuje hydroxid hlinitý [A1(OH)3], což je přírodní minerál, jehož zásluhou je možno pracovat s Corianem jako se dřevem. Zbývající třetinu hmotnosti Corianu tvoří polymethylakrylát. S barvivy má Corian vlastnosti, jaké zatím nemohou nabídnout jiné materiály. Je zdravotně nezávadný, trvanlivý, tvrdý, otěru-vzdorný, houževnatý a nepoddajný, neporézní a nenasáklivý, značně odolný proti působení chemikálií, není tříštivý ani křehký a nelze jej štípat. Je odolný vůči nárazům, nečistotě, teplu, spáleninám od cigaret, bakteriím a plísním. Je stálobarevný, stabilní při UV záření, tepelně zpracovatelný, může být formován za tepla ( při 165 °C), nebo běžně soustružen, vyřezáván, intarziován a kombinován s jinými materiály. Umožňuje bezešvé spojování bez jakýchkoliv spár. Svými mechanickými, fyzikálními i chemickými vlastnostmi vyhovuje i nejpřísnějším hygienickým normám pro styk s potravinami. Hygienici navíc oceňují, že se na něm nedrží infekce a použité desinfekční roztoky nezanechávají žádné stopy.

Corralit ART

Corralit ART – je materiál, který vznikl jako vyústěním snah o vytvoření nového materiálu, který by kombinací světla, tvarů a barev ve spojení s pevností, lehkostí a transparentností nás přivádí k vnímání corralitové desky jako trojrozměrného artefaktu, jehož možnosti využití jsou v mnoha oborech nepřeberné.

 

Využití technického kamene Corralit ART

Díky jeho vynikajícím vlastnostem, jej lze použít jak v interiéru tak i v exteriéru. Velmi efektně působí jako součást nábytku a je přímo předurčen k vytváření světelných těles a solitérních objektů.

Technický kámen LG HI-MACS
Umělý kámen LG HI-MACS je přírodní akrylový kámen, vyráběný společností LG. Tento umělý kámen je vysoce neporézní a víceúčelový materiál. Svým obsahem 70% bauxitu (prach z přírodního kamene), 25% akrylové pryskyřice a 2% přírodních barviv.


 

Oblast využití

V bytovém interiéru se s tímto materiálem můžeme setkat např. u různých nábytkových skupin jako židle, stoly, déle koupelnový systém umyvadla, vany, obklady stěn, pracovní kuchyňské desky, barové pulty, laboratorní desky, svítidla a ostatní solitérní prvky.

Víceúčelovost využití tohoto materiálu je spatřována k nejrůznějším účelům jako např. v oblasti bydlení, komerční projekty nebo dekorační objekty, kdy tento umělý kámen uvolňuje fantazii a dovoluje designérům zhmotnit dosud nedosažitelné sny a návrhy. Další výhodou tohoto materiálu, je že se velice dobře snáší s ostatními materiály.

Opracování materiálu LG HI-MACS

Tento materiál je neporézní, odolný proti obrusu, běžné teplotě, může být řezán, vrtán a tvarován stejně snadno jako dřevo za pomocí stejných nástrojů. Navíc jej lze spojovat beze spár a neviditelně opravovat. Pomocí tepelného tvarování jej můžeme tvarovat do nejrůznějších podob.

 

Obrábění technického kamene

Pro opracování je vhodné používat SK nástroje, určené pro obrábění lehkých kovů. Ve srovnání s nástroji, jimiž opracováváme dřevo, musí být tyto masivnější, tužší a odolnější vůči vibracím.

Řezání - dělení materiálu řezáním můžeme provádět na běžné kotoučové pile, přičemž nejoptimálnějším nástrojem je SK pilový kotouč pro řezání AI profilů, tedy se střídavě rovnými a trapézovými zuby s negativním úhlem čela a s řeznou šířkou alespoň 3,8 mm.

Frézování - při frézování stopkovými nástroji za použití horní ruční frézky se z důvodu maximální tuhosti doporučuje používat nástroje s průměrem stopky alespoň 12,7 mm.

Vrtání - pro vrtání je možno použít běžné vrtáky na kov, popř. speciální vrtáky s SK plátky.

Broušení - materiál je dobře brousitelný a je možno ho brousit, tak i pomocí ručních vibračních či rotačně-vibračních brusek. Pro první, hrubé, broušení (za účelem srovnáni řezné plochy, lepeného spoje apod.) se používá brusný papír se zrnitostí 80-100, pro druhé broušení se doporučuje zrnitost brusného papíru 150-180 a pro třetí, konečné broušení, zrnitost 220-250.

Leštění – po konečném opracování se plocha vyleští pomocí brusné houně (Scotch Brite) nebo brusné pasty.