NIS
Nábytkářský informační systém

Typologie a typizace nábytku


Základní klasifikace - dle funkce:


nábytek úložný - určený k uložení věcí a potravin nebo pro jiný účel ukládání;

nábytek sedací - k odpočinku, pro aktivity vykonávané vsedě nebo pro zájmové činnosti;

nábytek lehací - k dlouhodobému nebo krátkodobému odpočinku vleže nebo pololeže;

nábytek pracovní - určený a uzpůsobený pro vykonávání fyzické nebo duševní práce;

nábytek jídelní - určený ke stolování a společenským účelům, zpravidla stolový;

nábytek ostatní - nábytek doplňkový a speciální;  

 

Více k požadavkům v části Bytový nábytek >>> v jeho základní klasifikaci.

 

- nábytek úložný

- nábytek sedací

- nábytek lehací

- nábytek pracovní

- nábytek jídelní

- nábytek ostatní

 


Klasifikace dle použití:

 
a ) bytový nábytek
 

nábytek pro vybavení bytů, rodinných domů, rekreačních objektů aj. obývané prostředí
nábytek pro pokoje - pokojový nábytek pro odpočinek, zájmy a pro ukládání
nábytek pro ložnice - ložnicový nábytek pro relaxaci a spánek
nábytek pro děti - dětský nábytek pro děti a hry dětí
nábytek pro kuchyně - kuchyňský nábytek pro přípravu jídel a pro ukládání zásob
nábytek pro předsíně - předsíňový nábytek pro vstupní části bytu a zádveří
nábytek pro koupelny -koupelnový nábytek určený pro hygienu v bytě
nábytek pro jídelny - pro jídlo a posezení
nábytek pro pracovny - pro práci v bytě
nábytek pro šatny - pro ukládání oděvů, věcí a sanitárních pomůcek
nábytek pro hobby - pro individuální zájmy členů rodiny
nábytek pro verandy - pro verandy, zimní zahrady i pro venkovní použití
nábytek ostatní - pro běžné aktivity a jiné, místně nespecifikované činnosti člověka

 

b) nebytový nábytek

nábytek pro veřejný interiér a zvláštní použití
nábytek pro jesle a školky - zařízení s požadovanými bezpečnostními parametry
školní nábytek - školní a vzdělávací zařízení s požadovanými bezpečnostními parametry (termín v EN je nábytek pro vzdělávací instituce)
kancelářský nábytek - vybavení administrativních a správních pracovišť
nemocniční nábytek - vybavení nemocnic, sanatorií a podobných zdravotnických zařízení
restaurační nábytek - vybavení veřejného stravování - jídelen, restaurací, vináren, aj.
hotelový nábytek - ubytovací zařízení – hotely, penziony a podobná zařízení
nábytek pro internáty - ke kolektivnímu ubytovacímu pobytu, též ubikační nábytek
nábytek obchodu a služeb - vybavení prodejen a poskytování služeb
kuchyňský nábytek - bytové kuchyně nebo pro hromadnou přípravu stravy a stravování

laboratorní nábytek - vybavení laboratoří a výzkumných ústavů
nábytek pro ordinace - lékařské ordinace nebo jiné ordinace zdravotní péče
nábytek pro lékárny - vybavení lékáren nebo prodej sanitárních, zdravotních pomůcek
rehabilitační nábytek - rehabilitační zařízení, nebo individuální bytové použití
lázeňský nábytek - vybavení lázeňských a relaxačních zařízení zdravotnického charakteru
nábytek pečovatelský - pečovatelské služby, domovy důchodců, penzióny a sanatoria
dílenský nábytek - vybavení pracovišť, výrobních prostor, dílen, šaten výrob a skladů
bankovní nábytek - bankovní haly, styk s klienty a nábytek speciální
vězeňský nábytek - nápravná a internační zařízení, cely předběžného zadržení, vazby
vojenský nábytek - pro armádu, hasiče nebo záchranné složky se specifickými vlastnostmi
zahradní nábytek - veřejné sady, zahrady a domovní zahrady nebo dvory a verandy
nábytek knihoven - veřejné knihovny, archivy, depozitáře aj. určení v knihovnictví
sakrální nábytek - zařízení křesťanských staveb s náboženským posláním
výstavnický nábytek - vybavení muzeí, galerií, sbírek, nábytek pro veletrhy, výstavy aj.
nábytek městského interiéru - vybavení veřej. prostor města, zastávek a odpočivných zón
nábytek pro potraviny - k ukládání a prodeji potravin se spec. hygienickými požadavky
nábytek pro koupelny - se zvýšenou odolností proti působení vody a páry a čistidel
nábytek pro sauny a bazény - se zvýšenou odolností proti vodě, vodní páře a čistidlům
nábytek do hal a čekáren - vybavení odbavovacích hal a čekáren veřejných interiérů
nábytek pro uložení strojů a přístrojů - s odolností proti mechanickému namáhání
nábytek dopravních prostředků - pro automobilovou, železniční, aj. dopravu osob
nábytek pro táboření a sport - pro rekreační pobyt v exteriéru a pro sportovní aktivity
nábytek pro dětské herny - obchody s bezpečnostními a hygienickými parametry
nábytek pro herny - hrací, ruletové, karetní, biliárové, kulečníkové, karambolové stoly aj.
nábytek pro společenské sály - kulturní, obřadní, zasedací síně, kina, divadla a tančírny
nábytek pro hudebníky - s akustickými nebo funkčními znaky pro hudební produkci
hřbitovní nábytek - pro smuteční síně a hřbitov
nábytek speciální - pro výše nespecifikovaný účel použití (handicapy ap.)


Klasifikace dle konstrukce:

 

nábytek skříňový

též korpusový, tvořený převážně z konstrukčních desek, které utvářejí tuhý korpus výrobku.

 

nábytek stolový

nábytek tvořený pracovní deskou na zvýšeném podnoží, které zajišťuje pevnost a tuhost výrobku.

 

nábytek regálový

otevřený, nekorpusový úložný nábytek utvořen ze svislých podpěr a polic.


nábytek závěsný

nábytek pro zavěšení na stěny, stropy, předěly, přepážky, příčky ap..


nábytkový obklad

estetický doplněk interiéru, který nemá povahu stavebního výrobku, je zhotoven obvykle z konstrukčních desek, zpravidla připevněný na podkladní dřevěné lišty.


nábytkový podhled

estetický doplněk interiéru, který nemá povahu stavebního výrobku, zpravidla připevněný na podkladní dřevěné lišty nebo jiné, závěsné zařízení.


nábytkový předěl

celek, který za pomocí nábytkových jednotek, nábytkových obkladů aj. prvků rozděluje interiér; nábytkový předěl může být vybaven interiérovými dveřmi ve stejném provedení jako celek.


nábytková příčka

nábytkový celek – souprava doplněná nábytkovými obklady nebo mobiliářem, nemá povahu stavebního výrobku, zpravidla dodatečně rozděluje prostor.


integrovaný nábytek

nábytkový celek, který umožňuje vytvářet variabilní akustické nábytkové příčky staveb a nemá povahu stavebního výrobku.

 

Klasifikace dle provedení:

 

nábytek bez povrchové úpravy

nábytek "surový" - bez ošetření jeho povrchu, který lze bezpečně užívat; kvalitativní znaky povrchové úpravy nejsou hodnoceny.

 

malovaný nábytek

vnější plochy jsou zdobeny uměleckou nebo lidovou malbou; kvalitativní znaky povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

vykládaný nábytek

vnější plochy jsou zdobeny intarzií, marketerií, inkrustací, mozaikou aj. zdobnými technikami; kvalitativní znaky povrchové úpravy vykládaného nábytku jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

řezbovaný nábytek

je zdoben vrubořezem, plochým reliéfem, basreliéfem, prostorovou řezbou, prolamovanou řezbou nebo dřevorytem ap.; kvalitativní znaky povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně.

 

ekologický nábytek

z materiálů, které mají ekologický certifikát; vyhovuje technickým předpisům určujícím ekologické parametry výroby a likvidace výrobku po spotřebě, kvalitativní znaky povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

rustikální nábytek

selský, hrubý nábytek vyrobený výhradně z dřevěných dílců, prken nebo prkenné spárovky s výjimkou kování a spojovačů; kvalitativní znaky povrchu a povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně.

 

řezaný nábytek

zpravidla sedací a stolový nábytek, jehož základní tvary jsou utvořeny základním mechanickým obráběním dřeva.

 

prkenný nábytek - zhotovený výhradně z opracovaných prken, rámů, případně spárovky s výjimkou kování a spojovačů; kvalitativní znaky výrobku jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

nábytek ze spárovky - zhotovený výhradně z nedýhované dřevěné spárovky, rámů nebo masivních dílců s výjimkou kování a spojovačů. Pro konstrukci výrobku není použit žádný kompozitní materiál s výjimkou překližek. Odchylky rovinnosti a vůle jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

masivní provedení nábytku

převažujícím materiálem je dřevo, uplatněné zejména na vnějších plochách výrobku. Na zhotovení vnitřních součástí může být použit dýhovaný konstrukční materiál na bázi dřeva a speciální doplňkové komponenty (zásuvky ap.), různé kování a spojovače.

 

dýhovaný nábytek

výhradně z dýhovaných konstrukčních desek na bázi dřeva, s výjimkou ko-vání a spojovačů, nebo doplňkových komponentů (zásuvky ap.) a součástí ze dřeva.

 

dýhované provedení nábytku

převážně z dýhovaných konstrukčních desek na bázi dřeva, skryté plochy mohou být zhotoveny z laminovaných desek s texturou shodnou s vnějšími plochami.

 

pigmentované provedení nábytku

ze dřeva nebo konstrukčních desek na bázi dřeva, kovu aj. materiálů dokončený krycím pigmentovým lakem.

 

laminované provedení nábytku

zhotovený z konstrukčních desek na bázi dřeva dokončených dekorativními fóliemi a lamináty z dekorativních krycích papírů impregnovaných syntetickými pryskyřicemi.

 

laminátové provedení nábytku

z konstrukčních desek na bázi dřeva polepených laminátem nebo zhotovený z laminátu.

 

lamelované provedení nábytku

tvořený slepením vrstev podélných dřevěných lamel nebo dýh v požadovaném tvaru.

 

nábytek zhotovený oplášťováním

jeho povrch je obalen dokončovacím materiálem – fólií, papírem, kovem aj..

 

nábytek z ohýbaného dřeva

jeho tvary jsou dosaženy pomocí ohýbaní dřeva.

 

čalouněný nábytek

jednotky s čalouněnými plochami.

 

celočalouněný nábytek

jednotky u nichž není viditelná podstava výrobku (kostra).

 

vyplétaný nábytek

jeho plochy jsou vytvořeny výpletem z přírodního nebo syntetického materiálu; kvalitativní znaky výrobku jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

Klasifikace dle viditelných ploch

 

vnější plochy - při uţívání nábytku viditelné v základní poloze - určené funkční pozici
vnitřní plochy - plochy nábytku viditelné po manipulaci s pohyblivými součástmi výrobku
skryté plochy - plochy, které nejsou při běžném používání nábytku viditelné
čelní plochy - vnější exponované plochy, u skříň. nábytku jen plochy dveří a zásuvek
lehací plocha - určená pro krátkodobý a dlouhodobý odpočinek vleže nebo pololeže
sedací plocha - plocha sedáku výrobku určená k sezení
opěradlová plocha - slouží k opření zad, případně i beder zad nebo hlavy uživatele
pracovní plocha - sloužící k vykonávání určité, zpravidla opakované pracovní činnosti
boční plocha dílce - plocha dílce daná jeho tloušťkou a délkou
polohovatelná plocha - lehací, sedací, opěradlová plocha umožňující změnu své původní polohy

 

Typizace nábytku:

 

model nábytku - nábytková jednotka zhotovená z libovolných materiálů, která slouží pro ověření estetických aj. nábytkových znaků;
virtuální model - model nábytku zhotovený ve virtuálním prostoru PC technikou. Slouží pro ověření variant řešení, estetických znaků a uplatnění výrobku v prostoru;
maketa nábytku - model nábytku zhotovený v měřítku 1:1 ze skutečného nebo náhradního materiálu pro ověření prostorových nebo estetických vlastností;
prototyp nábytku - nábytek zhotovený v měřítku 1:1 pro ověření jeho rozhodujících znaků; též pro veřejnou prezentaci, má již všechny podstatné znaky a funkce hotového produktu;
typ nábytku - nábytková jednotka, jejíž rozhodné znaky a rozměry jsou neměnné;
typový nábytek - nábytek opakovaně vyráběný podle schváleného typu nebo dle dohodnutých modifikací typu;
atypický nábytek - nábytek se specifickými znaky, projektovaný a vyráběný podle zvláštních požadavků;
vzorek nábytku - předloha, reálná nábytková jednotka nebo její rozhodná reprezentativní část určená pro objednávku nábytku, ve vztahu výrobce -  odběratel také referenční vzorek.