NIS
Nábytkářský informační systém

Bezpečnost


Všeobecné požadavky na bezpečnost nábytku stanovuje ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky viz: Bezpečnost - Obecné požadavky na nábytek.

 

Bezpečnostní požadavky na nábytek pro kuchyně a koupelny jsou identické, jak je uvedeno ve všeobecné části - viz: Všeobecné bezpečností požadavky úložného nábytku.

 

Kuchyňský a koupelnový nábytek musí být konstrukcí, svými rozměry a vybavením uzpůsoben tak, aby obsahoval základní pasivní prvky bezpečnosti proti úrazu.


Otevírání dveří u kuchyňského nábytku musí být řešeno tak, aby zamezilo zachycování oděvu uživatele, které by mohlo být příčinou popálení, opaření, nebo jiného úrazu.


U kuchyňského nábytku musí být řešeny rozvody el. energie, plynu, vody a instalace spotřebičů tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví uživatele při činnostech spojených s přípravou stravy.

 

Kuchyňský nábytek musí být řešen tak, aby vlivem působení vody nebo páry nemohl být poškozen povrch nebo konstrukce výrobku, v jejímž důsledku by mohlo dojít k poranění uživatele.

 

Kuchyňský nábytek musí umožnit sanitární údržbu podlahy pod nábytkem a ustoupení snímatelného soklu pro bezpečné zasunutí nártu nohy pod skříňky.

 

Nábytek pro koupelny nesmí mít nevhodné výčnělky a ostré hrany, rohy, které by mohly být příčinou úrazu v případě uklouznutí nebo pádu osob při činnostech v koupelně – zaoblení min. R 2 mm.


Nábytek musí být řešen tak, aby nemohlo dojít k poranění uživatele nebo k estetické vadě vlivem působení vody nebo páry, kterou by mohl být poškozen povrch nebo konstrukce výrobku. Napojení plátů z desek na bázi dřeva (vždy utěsněné proti vnikání tekutin) nemá být prováděno v místech, kde je soustředěn mokrý proces vaření nebo mytí.

 

Elektrické spotřebiče musí být snadno odpojitelné pomocí vypínače, vytažením vidlice přípojky, spínací krabice nebo tak, aby přístroj mohl být při nebezpečí neprodleně vypnut.

 

Pod spotřebiči montovanými do nábytku nesmí být umístěn výsuvný prvek bez ochranné zábrany zamezující v případě vzpříčení uložených předmětů při vysouvání poškození spotřebiče nebo jeho instalací.


Projektová dokumentace nábytku pro kuchyně, nebo složitého nábytku pro koupelny vyráběného na zakázku, musí obsahovat technické schéma rozvodů (elektřina, plyn, voda, odpad aj.), definující umístění a povahu vývodů, které je podkladem pro odborné firmy provádějící instalaci.


Kuchyňský nábytek je zpravidla řešen jako vestavěný. V případě volného mobiliáře i vestavěné jednotky musí splňovat požadavky na stabilitu.