NIS
Nábytkářský informační systém

Rozměry


Rozměry pracovního a stolového nábytku musí být uzpůsobeny běžným otvorům staveb, lomení schodišť, běžným komunikačním plochám a standardním manipulačním prostředkům. 

Rozměry pracovního a stolového nábytku musí odpovídat obvyklým antropometrickým rozměrům a somatickým možnostem uživatele.

U výrobků zhotovených na zakázku (pokud zákazník nepožaduje standardní řešení) musí být rozměry nábytku uzpůsobeny jeho somatickým nebo individuálním potřebám.

Úchylky rozměrů pracovního a stolového nábytku a jeho součástí všeobecně stanovuje ČSN 91 0001.

Sedací nábytek pro kancelářské použití má být vybaven zařízením, které umožní měnitelnou výšku sedáku a polohu opěráku.

PRACOVNÍ STOLY

 

Norma ČSN EN 527-1 rozděluje pracovní stoly na 4 typy:

  • „Typ A“ – pracovní stůl výškově nastavitelný (nastavitelný i v průběhu používání)
  • „Typ B“ – pracovní stůl výškově volitelný (výška může být nastavena při instalaci)
  • „Typ C“ – pracovní stůl s fixní výškou
  • „Typ D“ – pracovní stůl výškově volitelný nebo nastavitelný

 

Přestavitelné kancelářské stoly pro práci v sedě - podle info „Typ A“ a „Typ B“

Hloubka stolu je doporučena800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška přestavitelných kancelářských stolů pro práci vsedě má být v minimálním rozmezí 650 –850 mm, pokud není přestavitelnost plynulá, je doporučen krok do 20 mm.

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 55 mm.

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mm od přední hrany pracovní desky 80 mm (90 mm „Typ B“).

f1  – Minimální výška pro chodidlo 120 mm.

g1– Minimální prostor pro nohy 800 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy 1200 mm(1000 mm„Typ B“).

Světlá hloubka prostoru pro nohy nemá být menší než 600 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky pro končetiny - viz Obr. 1 a Obr. 2.

 

Pevné kancelářské stoly pro práci vsedě – podle info „Typ C“

Hloubka stolu je doporučena 800 mm, v některých situacích je akceptována 600 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška pevných kancelářských stolů pro práci vsedě má být 740 ± 20mm. 

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 70 mm.

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mm od přední hrany pracovní desky 100 mm.

f1  – Minimální výška pro chodidlo 120 mm.

g1– Minimální prostor pro nohy 800 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy nemá být menší než 850 mm.

Světlá hloubka prostoru pro nohy nemá být menší než 600 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky pro končetiny viz - Obr. 1 a Obr. 2.


Kancelářské stoly pro práci vsedě výškově volitelný – podle info
„Typ D“

Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška přestavitelných kancelářských stolů pro práci vsedě má být v minimálním rozmezí 680 –760 mm. 

t1 – Maximální tloušťka přední hrany pracovní desky 70 mm.

t2 – Maximální tloušťka ve vzdálenosti 500 mm od přední hrany pracovní desky 100 mm.

f1  – Minimální výška pro chodidlo 120 mm.

g1– Minimální prostor pro nohy 800 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy nemá být menší než 850 mm.

Světlá hloubka prostoru pro nohy nemá být menší než 600 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky pro končetiny viz - Obr. 1 a Obr. 2

 

Stolové kontejnery – mobilní skříňky – doporučené rozměry dle neplatné ČSN 91 0110:

délka (hloubka) min. 520 mm, výška 600, šířka min. 320 mm.

83

Obr. 1: Prostor pro nohy a výška pracovní desky s rovnou přední hranou ČSN EN 527-1

Obr. 84: Prostor pro nohy

Obr. 2: Prostor pro nohy

 

Pevné kancelářské stoly pro práci ve stoje - podle info „Typ C“

 

Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Dále musí být splněny požadavky:

h1 – Výška kancelářských stolů pro práci ve stoje má být v rozmezí 1050 ± 20mm. 

k1– Minimální výška kolena ve stoje 700 mm.

k2– Minimální hloubka pro práci ve stoje 80 mm.

k– Minimální hloubka pro chodidlo ve stoje 150 mm.

f2  – Minimální výška pro chodidlo ve stoje 120 mm.

w – Světlá šířka prostoru pro nohy 790 mm.

Konstrukce musí splňovat ergonomické požadavky stanovené pro končetiny - viz Obr. 3.PRACOVNÍ ŽIDLE kancelářské


Rozměry pracovních židlí
jsou stanoveny dle ČSN EN 1335-1  Kancelářský nábytek– Kancelářské židle pracovní. Rozměry kancelářských židlí, uvedených v tabulkách jsou stanoveny pro osoby s tělesnou výškou 1510 –1929 mm- podle ČSN EN 1335-1.

Rozměry školního nábytku – viz dále (dle ČSN EN 1729 – 1).

Rozměry bytového dětského sedacího a stolového nábytku nejsou EN stanoveny, vychází z ČSN 910811 a ČSN 91 0612 - viz dále

 

Tabulka 1: Rozměry pracovních židlí (volných bez bočních opěrek)  - podle ČSN EN 1335-1

Tab 13

 

x = není omezení, A - přestavitelný sedák s pevným opěradlem, B - přestavitelný sedák i opěrák, C – spojený sedák a opěrák

 

          86


Obr. 4: Kancelářské židle 1 - rozměry

 

Tabulka 2: Tabulka rozměrů pracovních židlí (s bočními opěrkami) – podle ČSN EN 1335-1

 Tab 14

x – není omezení

*) – měří se ve středu sedáku


                           87Židle určené pro návštěvy ve veřejném interiéru musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13761 Kancelářský nábytek – Židle pro návštěvy. Pevná výška sedáku 400 -500 mm, nastavitelná výška od 420 do 480 mm, hloubka sedáku 380 – 470 mm, šířka sedáku minimálně 400 mm, vzdálenost mezi područkami minimálně 460 mm.


Obr. 5: Kancelářské židle 2 - rozměry

 

 

NÁBYTEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 ČSN EN 1729-1

2007

911 710

Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry 

ČSN EN 1729-2

2012

911 710

Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení


Nábytek pro vzdělávání musí vyhovovovat požadavkům ČSN EN 1729-2 Nábytek-Židle a stoly pro vzdělávací instituce  - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

 

Stoly a židle pro vzdělávací instituce jsou rozděleny do sedmi velikostních skupin, které se řídí vzrůstem postavy a rozsahem podkolenní a nábytek musí být označen velikostí nebo barevným kódem.

 

Tabulka 3: Barevné označení velikostních skupin


Obr.6: Vysvětlivky k tabulce

 

Při stanovení rozměrů uvedených v Evropské normě ČSN EN 1729 -1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce- Část 1: Funkční rozměry vycházeli autoři normy jen z výškového rozměru dětské populace a ze vzdálenosti podkolení jamky od země, tedy jen ze dvou  rozměrů, což je z antropologického hlediska nedostatečné. Parametrické odvození dalších vztahů může být velmi nepřesné a nemusí odrážet skutečné antropometrické a ergonomické potřeby dětí různých národů, či etnik žijících v Evropě.

Podle kontrolních vzorků měření českých dětí nejsou hodnoty uváděné ČSN EN 1729 -1 pro české děti optimální. Poznámky jsou uvedeny pod jednotlivými tabulkami.


Obr. 7: Funkční rozměry židle se sklonem mezi -5 ° až a +5 °

 

Tabulka 4: Funkční rozměry židle se sklonem mezi -5 ° až a +5 °


1 Lze zmenšit na 400 mm (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami); 2 lze zmenšit na 550 mm, (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami); 3 lze zmenšit na 450 mm (pouze vyžaduje-li se vzdělávacími podmínkami). 

 

 

Obr. 8: Funkční rozměry pro vysoké židle s dvojitým sklonem sedáku

  

Tabulka 5: Minimální prostor pro nohy stolů pro použití židle se sedákem s dvojitým sklonem  (ČSN EN 15373) v tabulce pak šířka sloupců


Tabulka 6: Funkční rozměry pro vysoké židle s dvojitým sklonem sedáku

ČSN EN 527-1