NIS
Nábytkářský informační systém

Úložný


Dosahy a polohy člověka ve vztahu k úložnému nábytku
i
Správné dimenzování úložných prostor je důležité pro jeho snadnou dostupnost. Proto je nutné počítat s některými antropometrickými rozměry, jako jsou:

 • dosah vzhůru vsedě;
 • výška očí vsedě;
 • výška očí při stání;
 • dosah vzhůru vstoje;
 • dosah vzhůru ve stoje na špičkách;
 • dosah kupředu.

 

Dosah průměrné výšky 174,2 cm / UNISEX

                                                                   Dosah průměrné výšky 174,2 cm / UNISEX


Umístění uzavíratelných prvků úložného nábytku, jako jsou dvířka skříněk a zásuvky, by mělo vycházet z optimální polohy vzhledem k základnímu postavení uživatele (vstoje, vsedě). Podle námahy, kterou proces ukládání vyžaduje, byla stanovena tři pásma dosahů:

 • Pásmo dosažitelné bez ohnutí, pokleknutí či vystoupení na plochy vyšší než podlaha;
 • Pásmo snadno dosažitelné bez ohnutí nebo pokleknutí;
 • Pásmo dosažitelné pouze při postavení na plochu situovanou výše než podlaha.

 

Rozměrové vztahy


Pro úložný nábytek obecně platí tyto ergonomické zásady:


Nejčastěji používané věci jsou ukládány do zóny mezi pasem a rameny.
Méně používané věci jsou ukládány do zóny mezi pasem a koleny.
Zřídka používané věci jsou ukládány do zóny spodních / horních pater úložného prostoru.
Velmi zřídka používané věci jsou ukládány do zóny, která je dosažitelná pouze za pomoci schůdků, či stoličky.

 


Ergonomické zásady úložného nábytku
Ergonomické zásady úložného nábytku, dále viz obr. Výškové rozdělení úložných prostorů vsedě (v cm) a obr. Výškové rozdělení úložných prostorů ve stoje (v cm).

 

Pro uživatele úložného nábytku jsou důležité tyto antropometrické rozměry:

 • výška očí vstoje – výška viditelné plochy vstoje (obr. Výška očí vstoje – výška viditelné plochy vstoje);
 • výška očí vsedě – výška viditelné plochy vsedě (obr. Výška očí vsedě / Unisex);
 • dosah vzhůru vstoje – maximální dosah vstoje (obr. Maximální dosah vstoje / Unisex);
 • dosah vzhůru vsedě – maximální dosah vsedě (obr. Maximální dosah vsedě / Unisex);
 • dosah v předpažení – výška dosahu v předpažení (obr. Výška dosahu v předpažení / Unisex);
 • dosah vzhůru ve stoje na špičkách (obr. Maximální výška na špičkách vstoje / Unisex).

 

Výškové rozdělení úložných prostorů vsedě (v cm)         Výškové rozdělení úložných prostorů ve stoje (v cm)

Výškové rozdělení úložných prostorů vsedě (v cm)                          Výškové rozdělení úložných prostorů ve stoje (v cm)

 


Výška očí vstoje – výška viditelné plochy vstoje       Výška očí vsedě / Unisex

         Výška očí vstoje – výška viditelné plochy vstoje                                    Výška očí vsedě / Unisex

 

Maximální dosah vstoje / Unisex           Maximální dosah vsedě / Unisex            Výška dosahu v předpažení / Unisex

   Maximální dosah vstoje / Unisex                Maximální dosah vsedě / Unisex                Výška dosahu v předpažení / Unisex

Maximální výška na špičkách vstoje / Unisex              Snadný dosah vstoje / Unisex             Optimální výška pro ukládání vstoje / Unisex
    Snadný dosah vstoje / Unisex             Optimální výška pro ukládání vstoje / Unisex       Optimální výška polic při práci vstoje

/ Unisex   

 Optimální výška polic při práci vstoje / Unisex              Optimální výška pro ukládání vsedě / Unisex             Optimální umístění zásuvek / Unisex

 Optimální výška polic při práci vstoje                Optimální výška pro ukládání vsedě             Optimální umístění zásuvek / Unisex

                                        / Unisex                                                       / Unisex

 

Optimální dosahy při práci vsedě – přehledné ukládání / Unisex                            Maximální dosah ze židle – výška 450 mm / Unisex        

                         Optimální dosahy při práci vsedě                     Maximální dosah ze židle – výška 450 mm / Unisex

                             – přehledné ukládání / Unisex

Dostupnost skříněk při plnění shora / Unisex                           Optimální výška pro ukládání z kleku / Unisex    

 Dostupnost skříněk při plnění shora / Unisex                  Optimální výška pro ukládání z kleku / Unisex  

 

 

Závěrečné shrnutí antropometrického výzkumuinfo

S ohledem na růst populace a velkému rozpětí měřených tělesných parametrů bude nutno revidovat většinu rozměrových schémat ve vztahu „člověk – nábytek – interiér“ a upravit je v závislosti na změny tělesných proporcí populace. Současně bude nutno zohlednit i změny v životním stylu, kde hrají stále menší roli rozdíly mezi mužem a ženou.


Jednoduchým modelem by mohlo být zavedení pro oblast nábytku dnes již tradiční klasifikaci inspirovanou oděvním průmysleminfo (XS, S, M, L, XL), což by umožňovalo návrhářům a především zákazníkům snadnější orientaci při výběru nábytku.

 Doporučené členění rozměrové řady výšek člověka (v cm)

Doporučené členění rozměrové řady výšek člověka (v cm)                                                                                                                                                                 nfo Text: Ing. Kateřina Dvouletá

Výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku (MPO ČR FR-TI1/050).

S touto myšlenkou aplikovanou však pouze na oblast sedacího nábytku (především kancelářských židlí) přišli autoři T. Teraoka, R. Mitsuya a K. Noro na základě průzkumu komfortu sezení.