NIS
Nábytkářský informační systém

Vybavení


Do nábytku je možno instalovat pouze spotřebiče, které jsou k tomu určené. Při montáži musí být dodržen montážní návod a pokyny výrobce spotřebiče.

 

Elektrická zařízení nábytku, včetně nábytku vestavěného, která jsou připojena k elektrické instalaci budovy, musí být v souladu s ČSN 33 2000–7–713 Elektrická instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – oddíl 713: Nábytek.


Instalace plynových spotřebičů a jejich uvedení do provozu je povoleno výlučně osobám s příslušnou kvalifikací.


Dřezy, umyvadla, těsnící lišty, namáhané konstrukční spoje a ostatní příslušenství musí mít vodotěsné provedení, nesmí dojít k pronikání vody do konstrukce nábytku.

 

Okapová část mycích součástí musí být řešena tak, aby měla spád do dřezu nebo umyvadla. Součásti musí mít odolnost vůči běžným čisticím prostředkům a vysoké teplotě horkých nádob.


Doporučená výška spodní hrany digestoře od varné desky (pro elektrickou desku) je min. 600 mm, pro otevřený oheň (plyn) je doporučeno min 700 mm (z důvodů nebezpečí zahoření odsavače par).


Pod varné desky a obdobné spotřebiče nesmí být montovány zásuvky aj. prvky bez separování výsuvných částí, které mohou při funkci přístroj poškodit (vzpříčení obsahu zásuvky apod.).

 

Při instalaci přístrojového vybavení kuchyně musí být dodržena kapacita prostoru pro odvod tepla uvolněného provozem spotřebiče. Minimální prostor pro odvod tepla udává výrobce spotřebiče.


Plně výsuvná kování lze zpravidla aplikovat v případě vestavěné sestavy, u solitérních prvků je nezbytné provést ověření stability nábytku, viz zkoušení nábytku.


Povolené šířky otvorů pro vybavení

Povolené šířky otvorů pro vybavení