NIS
Nábytkářský informační systém

Zkoušení


ZKOUŠENÍ LEHACÍHO NÁBYTKU

Ověřování mechanických vlastností lůžka je převážně prováděno podle ČSN EN 1725 Nábytek bytový. Postele a matrace – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody, dále dle ČSN 91 0229 Nábytek. Zkoušení postelí.

 

Závaznost norem a specifika zkoušení naleznete v části Základní požadavky - Zkoušení >>>

 

Rozsah zkoušek:

ČSN 91 0229 – Zkouška pevnosti a tuhosti konstrukce (čl. 9 až 15)

Horizontální síla F1 = 100 N. počet cyklů 8, F2 = 450 N, počet cyklů 50


Obr.1: Celkový pohled na zkušební zařízení                           

      Obr.2: Detail zkušebního zařízení s pneumatickými válci                                 Obr.3: Detail působící síly F1, F2

 

 

 

Obr.4: Schéma působících sil včetně připevnění noh lůžka

 


 


ČSN EN 1725 – Stabilita (čl. 7.2.)

Vertikální síla Fv = 600 N, horizontální síla Fh = 20 N

 

 Obr.5: Schéma působící síly na okraji lůžka

 


ČSN EN 1725 – Zkouška trvanlivosti (čl. 7.3.)

Vertikální síla Fv = 1000 N, zatěžována 2 místa v každém 10 000 krát.

 

Celkový pohled na zkušební zařízení    Působení síly na lehací plochu lůžka    Detail zatěžovacího tělesa

 

 

 Obr.6: Schéma rozmístění zatěžovacích sil na lehací plochu lůžka

 

 

ČSN EN 1725 – Rázová zkouška svisle působící silou (čl. 7.4.)

Rázové těleso M = 25 kg, pádová výška h = 180 mm, 6 míst, v každém 10 pádů

 

  Celkový pohled na zkušební zařízení    Působení rázového tělesa na lehací plochu lůžka    Detail rázového tělesa           

 

Schéma působení rázového tělesa na lehací plochuSchéma působení rázového tělesa na lehací plochu


Obr. 7: Schéma působení rázového tělesa na lehací plochu

 


ČSN EN 1725 – Zkouška trvanlivosti okrajů postele (čl. 7.5.)

Vertikální síla Fv = 1000 N, počet cyklů 5000

 

 Celkový pohled na zkušební zařízení    Působení síly na lehací plochu lůžka    Detail zatěžovacího tělesa

 

 

 

 

Obr. 8: Schéma působení zatěžovací síly na lehací plochu

 


ČSN EN 1725 – Zkouška statickým zatížením svisle působící silou (čl. 7.6.)

Vertikální síla Fv = 1400 N, 5 míst, v každém 10 cyklů

 

Celkový pohled na zkušební zařízení    Působení síly na lehací plochu lůžka    Detail zatěžovacího tělesa

 

 

Obr. 9: Schéma působení zatěžovacích sil na lehací plochu lůžka

 

 

ČSN EN 1725 – Zkouška statickým zatížením okrajů postele svisle působící silou (čl. 7.7.)

Dvojice sil, každá Fv = 1200 N, t = 1 min

 

Celkový pohled na zkušební zařízení    Působení dvojice zatěžovacích sil na okraj lůžka    

 

 

 

Obr. 10: Schéma rozmístění dvojice zatěžovacích sil na okraj lůžka

 

 

 

ČSN EN 1957 –  Bytový nábytek – Postele a matrace – Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik

Metoda zkoušení je určena pro stanovení funkčních charakteristik matrací nebo lehacích ploch lůžek. Neplatí pro vodní lůžka, vzduchové matrace a dětské postele. Norma stanovuje tvrdost matrace nebo lehacího systému, ale nemůže být použita k prokazování pohodlnosti nebo kvality matrace s ohledem na subjektivní hodnocení těchto parametrů.

Zkouška simuluje opakované použití a zjišťuje postupné změny vlastností testované jednotky. Zkouška nezohledňuje snižování kvality materiálu běžným stárnutím (degradací).

 

Zatěžování matrace    Měření vlastností matrace