NIS
Nábytkářský informační systém

Vlhkost venkovního prostředí


Nábytek určený pro exteriér je vystaven zcela jiným klimatickým podmínkám než nábytek určený pro interiér. V interiéru se relativní vlhkost vzduchu běžně pohybuje v rozmezí 30 - 65 % relativní vlhkosti (při teplotě kolem 20 °C). V exteriéru se relativní vlhkost vzduchu zpravidla pohybuje v rozmezí od 65 - 100 %. Průměrná roční vlhkost se v exteriéru pohybuje v rozmezí 75 – 90 %. Změna venkovní vlhkosti ve vnějším prostředí je v našich podmínkách proměnlivá, průběh v jednotlivých měsících - viz obr. 1.

Obr. 1: Přehled roční venkovní relativní vlhkosti Čech a Moravy (Peleška, J. 1960)


Z uvedeného obrázku je zřetelné výrazné kolísání venkovní vlhkosti během roku. Vysoká relativní vlhkost vzduchu je patrná zejména v měsících říjen, listopad, prosinec, leden a únor. V zimních měsících může také dojít vlivem silných mrazů k vysrážení vlhkosti ze vzduchu a ten může být krátkodobě (po dobu velkých mrazů) velmi suchý.
Problematika dřevěného nábytku spočívá v tom, že se dřevo i materiály na bázi dřeva snaží vyrovnat svůj vlhkostní stav s prostředím, které jej obklopuje. Suché dřevo přijímá vzdušnou vlhkost (sorpce vlhkosti) nebo naopak vlhkost uvolňuje (desorpce vlhkosti). Při výrazné sorpci či desorpci dochází k tvarovým změnám dřeva a k narušení konstrukce nábytku používaného v exteriéru.

Pro zpracování dřeva je velmi důležitá jeho vlhkost. Dřevo z čerstvě pokácených stromů má vlhkost 120-180% abs. (dřevo obsahuje více vody než dřevní hmoty), a proto se musí nechat před dalším zpracováním vysušit na stupeň vlhkosti, který je stanoven pro konkrétní použití výrobku. Dřevo a materiály na bázi dřeva určené pro exteriér mají mít stupeň vlhkosti 12 - 20% abs. (Absolutní vlhkost je poměr hmotnosti vlhkého dřeva k jeho hmotnosti v absolutně suchém stavu, udávaný v %). Dřevo a materiály určené pro výrobu nábytku interiéru musí být vysušeno na 7 -10% abs.
 

Skupina

Teplota prostředí (C°)

Vlhkost dřeva (% abs.)

Venkovní použití

 

12 až 19 *)

Vnitřní použití

v nevytápěných budovách

                12 až 16

ve vytápěných budovách s teplotami od 12°C  do 21°C         

9 až 13

ve vytápěných budovách

s teplotami přes  21°C         

  6 až 10 **)

Tab. 1: Povolený obsah vlhkosti dřeva dle ČSN EN 942. Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky. V úvodu uvádí, že udává pouze doporučení pro vlhkost dřeva, dále v čl. 4.6 odkazuje na soulad s národními požadavky (klimatické podmínky)a normami výrobků.


*) V ČR upřesněno pro národní klimatické podmínky v rozmezí 17 % ±2 % při 20°C, dle ČSN 91 3001 Nábytek pro venkovní použití – zahradní nábytek – technické požadavky (2008).

**) V ČR upřesněno pro národní klimatické podmínky v rozmezí  7 - 10 % při běžné teplotě dle ČSN 91 0001 Nábytek – Technické požadavky (2007), identicky upraveno v ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Technické požadavky  8 - 10% v rozmezí 18 - 22 °C s výjimkou vlhkosti koster, kde nesmí přesáhnout vlhkost 12%.


 


ORIENTAČNÍ STANOVENÍ OBSAHU VODY VE VZDUCHU