NIS
Nábytkářský informační systém

Provedení


Klasifikace nábytku dle provedení - jež řeší ČSN 91 0000, ČSN 91 0001, ČSN 91 0100

 

nábytek bez povrchové úpravy

“surový” nábytek bez ošetření povrchu, který lze bezpečně užívat; kvalitativní znaky povrchové úpravy nejsou hodnoceny.

 

malovaný nábytek

vnější plochy jsou zdobeny uměleckou nebo lidovou malbou; kvalitativní znaky povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

vykládaný nábytek

vnější plochy jsou zdobeny intarzií, marketerií, inkrustací, mozaikou aj. zdobnými technikami; kvalitativní znaky povrchové úpravy vykládaného nábytku jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

řezbovaný nábytek

je zdoben vrubořezem, plochým reliéfem, basreliéfem, prostorovou řezbou, prolamovanou řezbou nebo dřevorytem ap.; kvalitativní znaky povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně.

 

ekologický nábytek

z materiálů, které mají ekologický certifikát; vyhovuje technickým předpisům určujícím ekologické parametry výroby a likvidace výrobku po spotřebě, kvalitativní znaky povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

rustikální nábytek

selský, hrubý nábytek vyrobený výhradně z dřevěných dílců, prken nebo prkenné spárovky s výjimkou kování a spojovačů; kvalitativní znaky povrchu a povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně.

 

řezaný nábytek

zpravidla sedací a stolový nábytek, jehož základní tvary jsou utvořeny základním mechanickým obráběním dřeva.

 

prkenný nábytek - zhotovený výhradně z opracovaných prken, rámů, případně spárovky s výjimkou kování a spojovačů; kvalitativní znaky výrobku jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

nábytek ze spárovky - zhotovený výhradně z nedýhované dřevěné spárovky, rámů nebo masivních dílců s výjimkou kování a spojovačů. Pro konstrukci výrobku není použit žádný kompozitní materiál s výjimkou překližek. Odchylky rovinnosti a vůle jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.

 

masivní provedení nábytku

převažujícím materiálem je dřevo, uplatněné zejména na vnějších plochách výrobku. Na zhotovení vnitřních součástí může být použit dýhovaný konstrukční materiál na bázi dřeva a speciální doplňkové komponenty (zásuvky ap.), různé kování a spojovače.

 

dýhovaný nábytek

výhradně z dýhovaných konstrukčních desek na bázi dřeva, s výjimkou ko-vání a spojovačů, nebo doplňkových komponentů (zásuvky ap.) a součástí ze dřeva.

 

dýhované provedení nábytku

převážně z dýhovaných konstrukčních desek na bázi dřeva, skryté plochy mohou být zhotoveny z laminovaných desek s texturou shodnou s vnějšími plochami.

 

pigmentované provedení nábytku

ze dřeva nebo konstrukčních desek na bázi dřeva, kovu aj. materiálů dokončený krycím pigmentovým lakem.

 

laminované provedení nábytku

zhotovený z konstrukčních desek na bázi dřeva dokončených dekorativními fóliemi a lamináty z dekorativních krycích papírů impregnovaných syntetickými pryskyřicemi.

 

laminátové provedení nábytku

z konstrukčních desek na bázi dřeva polepených laminátem nebo zhotovený z laminátu.

 

lamelované provedení nábytku

tvořený slepením vrstev podélných dřevěných lamel nebo dýh v požadovaném tvaru.

 

nábytek zhotovený oplášťováním

jeho povrch je obalen dokončovacím materiálem – fólií, papírem, kovem aj..

 

nábytek z ohýbaného dřeva

jeho tvary jsou dosaženy pomocí ohýbaní dřeva.

 

čalouněný nábytek

jednotky s čalouněnými plochami.

 

celočalouněný nábytek

jednotky u nichž není viditelná podstava výrobku (kostra).

 

vyplétaný nábytek

jeho plochy jsou vytvořeny výpletem z přírodního nebo syntetického materiálu; kvalitativní znaky výrobku jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.


Provedení nábytku určuje projekt, který obsahuje základní zobrazení v obvyklém měřítku s nezbytnými rozměry a základními řezy. V projektu jsou zásadní detaily konstrukce nutné pro výrobní realizaci a garanci vlastnosti výrobku. Součástí projektu je popis a technické požadavky na výrobek. Projekt nábytkového nebo interiérového celku obsahuje dispoziční řešení – umístění výrobků informační pohledy, projekty jednotlivých výrobků (položek), sumární tabulku zařizujících prvků, provedení a technické požadavky nábytkového celku, průvodní zprávu. V případě individuální výroby na zakázku může být projekt nahrazen referenčním vzorkem výrobku, který má vlastnosti obvyklé.

 

Nábytek nesmí být označen komerčními přívlastky o speciálních znacích nebo vlastnostech, nemá-li protokol o provedení příslušných zkoušek akreditovanou zkušebnou. Na čelních, vnějších a vnitřních plochách se nesmí vyskytnout povrchově nedokončená místa s výjimkou nábytku bez povrchové úpravy. Barevný odstín u pigmentového provedení, moření a bělení musí být jednotný, dovolený rozsah změn je dán referenčními vzorky. U moření a bělení jsou přípustné pouze malé rozdíly vzniklé anatomickou stavbou dřeva nebo v případě kombinace masivních a dýhovaných dílců. Průsak přibarveného lepidla v pórech dýhy se připouští, nepůsobí-li rušivě.


Odborné vyspravení vad dílců ze dřeva a dýhovaných dílců se povoluje jen dle ČSN 91 0001 - viz tabulka:

Vady dřeva - tabulka v části Materiál.


Odborné vyspravení vad dílců zhotovených z laminátu a laminovaných desek se povoluje jen na vnitřních plochách, nepůsobí-li rušivě. Čelní, vnější a vnitřní plochy z laminovaných desek nebo desek olepených folií nesmějí obsahovat vady potisku, zálisky, trhliny papíru nebo otlaky lisovacích zařízení. Vyspravení pigmentových povrchových úprav se povolují jen u ploch skrytých. Odborné vyspravení vad povrchu dokončených transparentními laky se povoluje jen u ploch vnitřních a pouze, nepůsobí-li rušivě. Na plochách čelních, vnějších a vnitřních se nedovolují nepolepená místa, probroušení, nedobroušení, stopy po spojení dýh, otevřené spoje, přeložení dýh ve spáře, puchýře a pronikání lepidla na plochu. Průsak lepidla v pórech výrobku se připouští, nepůsobí-li rušivě. Na čelních, vnějších a vnitřních plochách se nesmí vyskytnout neopracovaná místa, stopy po frézování a řezání, oštípání ploch, nedobroušená nebo probroušená místa, ostré hrany, zbytky lepidla, netěsné spoje, otřepy otvorů a obrysy vnitřních konstrukcí (rámy, nákližky). Lomy po ohýbání a zbarvení od pásnic, tvárnic a podobných zařízení vznikajících vlivem technologie se povolují v případech, kdy je výrobek dokončen pigmentovými nátěry.


Drážky, polodrážky a lišty pro osazení zrcadel musí mít shodné provedení v souladu s provedením ploch výrobku, ve kterých jsou osazeny. Hlavy zápustného spojovacího kování musejí lícovat s plochou nebo mohou být zapuštěny, nejvíce 0,5 mm pod úroveň plochy. Vůle otvorů rozebíratelných spojů nesmí působit rušivě. Na čelních nebo vnějších plochách a za skly musí být použito spojovací kování se zušlechtěným povrchem, nebo opatřené krytkami, které jsou sladěné s provedením výrobku. Všechny viditelné plochy konstrukčních desek musejí být dokončeny (dýhou, laminováním, laminátem, povrchovou úpravou, textilií ap.). Výjimku tvoří hrany zásuvek a plochy z překližovaných materiálů s přípustnými vadami. Nábytkové jednotky určené do prostoru musejí být řádně upraveny a dokončeny ze všech pohledových stran – všechny viditelné plochy musejí splnit požadavky pro čelní plochy. Pokud průměr otvoru nábytku přesahuje 4 mm, nebo pokud je jeden rozměr otvoru nepravidelného tvaru větší 4 mm, musí být chráněn krytkou nebo uzavřen jinak, ale aby nerušil vzhled výrobku. Prvky styku výrobku s podlahou musí být ukončeny v jedné rovině. Nohy jsou sraženy do výšky minimálně 2 mm, nebo jsou nahrazeny kluzáky nebo jiným komponentem vhodným pro účel použití výrobku. Povolené spáry na výrobcích, mezi dveřmi nebo součástmi nábytku, musí být stejně široké v celé délce svého průběhu. Zásuvky a obdobná výsuvná zařízení nebo jejich ovladače mohou být instalovány jen do výše běžných somatických dosahů a nemají přesáhnout výšku umístění 1500 mm.