NIS
Nábytkářský informační systém

Duševní vlastnictví


Většina bude pravděpodobně tvrdit, že obchodní úspěch hodně závisí na designu výrobků. Ten rozhoduje o tom, zda vzhled výrobku, ať již jde o obuv, pohovku, kabelku nebo šaty, odpovídá vkusu zákazníka. Dalšími důležitými aspekty může být rozpoznání značky na trhu nebo možná technologie použitá při zpracování nebo vybavování výrobků.

Přestože většina lidí pracujících v příslušném oboru považuje  otázky  designu,  vytváření  značky  nebo  použití  nejmodernějších  technologíí  za  zřejmé  aspekty  výhody oproti konkurenci, odborníci z oboru tato obchodní aktiva nutně nespojují s právy k duševnímu vlastnictví.  Chceme vám tedy předvést, jak mohou různé formy duševního vlastnictví představovat rozhodující faktory pro to, jak úspěšně malé a střední podniky provozují obchodní činnost.

Duševní vlastnictví zahrnuje tyto formy znalostních aktiv:
1.    Obchodní tajemství
2.    Autorské právo a související práva
3.    Průmyslové vlastnictví:
 •  průmyslové vzory
 •  ochranné známky
 •  patenty a užitné vzory

Práva k duševnímu vlastnictví jsou územní práva. To znamená, že si každá země vyhrazuje právo definovat duševní vlastnictví v souladu s vlastními právními předpisy. Pokud má tedy vaše obchodní činnost silné mezinárodní zaměření, je třeba zkontrolovat příslušné zákony a postupy v zemích, kde ji zamýšlíte provozovat. V tom vám pomohou konkrétní národní přehledy, které zde můžete také nalézt.