NIS
Nábytkářský informační systém

Odborné pojmy a termíny
 • akustický nábytkový obklad (acoustic panelling) Nábytkový obklad se speciálními akustickými vlastnostmi s estetickou úpravou povrchu.
 • akvarijní stolek (aquarium stand, aquarium base) Stolek nebo skříňka pevné konstrukce odolná proti zvýšené statické zatěži a vlivu vlhkosti.
 • americké dveře (American door) Výklopné dveře zasouvané pod půdu skříňky.
 • anglická zásuvka (English drawer) Vnitřní zásuvka se sníženým předním čelem.
 • atypický nábytek (atypical furniture, custom-made furniture) Nábytek se specifickými znaky, projektovaný a vyráběný podle zvláštních požadavků.
 • autorský originál (author original) Jediný kus nábytku v daném provedení, zpravidla autorsky signován.
 • baldachýn (baldachin) Stříška postele doplněna textilií vytvářející intimní a tepelnou pohodu, též ochrana proti hmyzu.
 • balení nábytku (furniture packaging) Umístnění nábytkové jednotky nebo její součásti do přepravního obalu.
 • bambusový nábytek (bamboo furniture) Nábytek ze zdřevnatělých nebo ze štípaných stonků tropických a subtropických trav.
 • bankovní nábytek (bank furniture) Nábytek bankovních hal pro styk s klienty při bankovních operacích a nábytek speciálního účelu.
 • barová stolička (bar stool) Stolička na zvýšeném podnoží splňující požadavky vysoké pevnosti, tuhosti a stability.
 • barová židle (bar chair) Židle na zvýšeném podnoží splňující požadavky vysoké pevnosti, tuhosti a stability.
 • barový pult (bar counter) Vyšší konzumační pult se zvýšenou odolností povrchu.
 • barva nábytku (furniture colour) Vzhled nábytku určený krycím pigmentem povrchu nebo barevným projevem textury povrchu.
 • barvení nábytku (furniture dyeing) Barevné úpravy dřeva, dýhy a materiálů na bázi dřeva ukládáním barviv na jejich povrch.
 • bederní opěrka (lumbar support) Část opěradla v místech bederního průhybu.
 • bedna (box, case) Účelový nábytek bez podnože s úložnou funkcí, uzavíraný víkem.
 • bělení nábytku (furniture bleaching) Zesvětlení přirozené nebo získané barevnosti povrchu nábytkových dílců.
 • bezpečnost (safety) Skutečnost, že materiály, výrobek a jeho komponenty neohrozí výrobce, uživatele a životní prostředí.
 • bezpečný nábytek (safe furniture,enviromental friendly furniture) Nábytek neohrožující zdraví lidí při výrobě, při manipulaci s výrobky, při běžném užívání výrobku spotřebitelem a neohrožující životní prostředí výrobními procesy nebo při likvidaci výrobku po spotřebě.
 • bidlo (rod, pole, bar) Dřevěná kulatá tyč zavěšená provazy k podhledu určená pro ukládání oděvů, lůžkovin a textilií.
 • boční opěra (armrest) Též područka - boční, zpravidla nosná část křesla, pohovky.
 • boční plocha dílce (side surface of element) Plocha dílce daná jeho tloušťkou a délkou.
 • bočnice (side post, side piece) Plochá boční část rámů sedacího nábytku nebo podstavy.
 • bodování (jointing in spots) Spojování materiálu místním lepením nebo svářením.
 • bok (side) Krajní vertikální dílec korpusu.
 • botník (shoe rack) Nábytek dostatečné odolnosti pro ukládání obuvi se zajištěným větráním a možností čistění.
 • brusná fólie (sanding foil) Fólie vyžadující před svým dokončením broušení.
 • brynýrování (browning) Též brunýrování, hnědění, chemická úprava kovů vytvářením tenké vrstvy sirníku nebo oxidu na jejich povrchu se zvýšenou odolností proti působení vody.
 • bufet (sideboard, buffet) Přístěnný nábytek s plochou pro přípravu jídel a nádobí, v dolní části zpravidla uzavřen dveřmi.
 • bufetový stůl (buffet table) Restaurační stůl umožňující samoobslužný provoz, též přípravu jídla hostem.
 • bydlení (habitation, living, housing) Proces uspokojování základních a odvozených potřeb v obývaném prostoru za pomocí nábytku.
 • bytové pódium (interior podium) Nadstavba podlahy pro ležení, sezení, hobby, ukládání, ap., zpravidla doplněna stupni.
 • bytový interiér (residential interior, appartment interior, flat interior) Uzavřený vnitřní prostor obytné budovy vybavený nábytkem za účelem bydlení.
 • bytový nábytek (residential furniture, appartment furniture) Nábytek pro vybavení bytů, rodinných domů, rekreačních objektů aj. obývané prostředí.
 • celočalouněný nábytek (completely upholstered furniture) Čalouněný nábytek, u kterého není viditelná podstava výrobku (kostra).
 • certifikát nábytku (furniture certificate) Osvědčení autorizované nebo akreditované osoby o tom, že rozhodné znaky nábytku jsou ve shodě s předepsanou technickou normou nebo jiným technickým předpisem.
 • certifikát výroby nábytku (furniture production certificate) Osvědčení vydané autorizovanou nebo akreditovanou osobou o tom, že rozhodné znaky výrobního systému jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky, normou, nebo jiným technickým předpisem.
 • čalouněná židle (upholstered chair ) Židle s čalouněným sedákem nebo sedákem a opěradlem, součástí židle mohou být opěrky pro ruce.
 • čalouněné dveře (upholstered door) Interiérové dveře dokončené alespoň z jedné strany čalounickými materiály.
 • čalouněný dílec (upholstery element) Dílec dokončený čalouněním.
 • čalouněný nábytek (upholstered furniture) Nábytek s čalouněnými plochami.
 • čalouněný nábytek (upholstered furniture) Nábytek zhotovený z nosných, pružicích, tvarovacích, kypřicích, potahových aj. materiálů.
 • čalouněný nábytkový obklad (upholstered panelling) Nábytkový obklad tvořen konstrukční deskou dokončenou čalounickými materiály a potahem.
 • čelní plochy (front surface) Všechny vnější exponované plochy, u skříňkového nábytku jen přední plochy dveří a zásuvek.
 • černé provedení (black treatment) Kovové součásti bez povrchové úpravy.
 • dekor nábytku (furniture decoration) Výzdoba nábytku užívaná zejména u stylového nábytku.
 • demontáž (disassembly, knocking down) Rozebrání montážního celku na součásti.
 • demontovatelný nábytek (dismountable furniture, flat-packed furniture, ready-to-assemble furniture) Nábytek konstrukčně řešený tak, aby se dal rozebrat na součásti a znovu složit.
 • design nábytku (furniture design) Projekt bezpecného nábytku, který určuje účel, smysl a efekt věci na základě definování estetických, ekologických, zdravotních, hygienických, funkčních, technických a dalších nábytkových znaků.
 • dětská postýlka (cot) Lehací nábytek pro kojence a malé děti, zpravidla s měnitelnou výškou lehací plochy a zábranami.
 • dětská židle (highchair) Židle pro batolata a děti, která splňuje požadavky vysoké stability a bezpečnosti.
 • digestoř (range hood, extractor hood) Zařízení pro odvod par v chemické laboratoři, nebo kuchyňské zařízení pro odvod par a odérů.
 • dílec nábytku (furniture element) Základní část nábytku zhotovená bez montáže.
 • dílenský nábytek (workshop furniture) Nábytek pro vybavení pracovišť, výrobních prostor, dílen, šaten výrob a skladů.
 • divan (settee) Čalouněná, měkká lenoška s nízkým opěradlem doplněná řadou měkkých polštářů.
 • dno (bottom) Spodní horizontální dílec korpusu.
 • domácí bar (home bar cabinet) Skříňka určená pro ukládání nápojů a nutného příslušenství, může být doplněna chladícím boxem.
 • domácí kancelář (home office) Souprava pro práci s PC řešena tak, aby po použití umožnila složení a uvolnila prostor v domácnosti.
 • domicilologie (domicile theory, domicile research) Nauka o obývaném prostředí člověka (hovorově též domiciologie).
 • dopasování (adjusting, fitting) Upravení tvaru dílců nebo výrobku dle místa určení.
 • drapérie (drapery) Těžké zdobené závěsy baldachýnu lůžka nebo též výbava interiéru (lambrekýn).
 • dřevěný nábytek (wooden furniture) Nábytek zhotovený ze dřeva nebo z materiálu s převažujícím podílem dřeva.
 • dveře (door) Pohyblivý dílec uzavírající korpus na jeho přední straně vybavený úchyty pro manipulaci.
 • dveře nábytkového celku (furniture complex door) Dveře shodného provedení s nábytkovými jednotkami celku.
 • dvoukřeslo (double seat) Sedací nábytek pro dvě osoby s opěradlem a opěrkami pro ruce, může být též čalouněné.
 • dvoulůžko (double bed) Lůžko pro odpočinek a spaní dvou osob s dělenou nebo nedělenou matrací.
 • dýhované provedení nábytku (veneered treatment of furniture) Nábytek převážně z dýhovaných konstrukčních desek na bázi dřeva, skryté plochy mohou být zhotoveny z laminovaných desek s texturou shodnou s provedením vnějších ploch, dále jako u 8.11..
 • dýhovaný dílec (veneered element) Dílec z konstrukční desky dokončený dýhou.
 • dýhovaný nábytek (veneered furniture) Nábytek výhradně z dýhovaných konstrukčních desek na bázi dřeva, s výjimkou kování a spojovačů, nebo speciálních doplňkových komponentů (vnitřní zásuvky ap.) a součástí ze dřeva.
 • dýhovaný nábytkový obklad (veneered panelling) Nábytkový obklad z jedné dřeviny, shodné navazující textury-barvy (není–li výtvarně stanoveno jinak).
 • dýhovaný podhled (veneered ceiling) Nábytkový obklad stropu z jedné dřeviny, navazující textury-barvy (není–li výtvarně stanoveno jinak).
 • efekt nábytku (furniture effect) Užitné parametry nábytku ve vztahu k celkovým nákladům na výrobu, prodej a likvidaci zboží po spotřebě včetně kompenzace možných patologických účinků a škod na životním prostředí.
 • ekologický nábytek (environmental furniture, furniture with ecological certificat) Nábytek z materiálů, které mají ekologický certifikát; vyhovuje technickým předpisům určujícím ekologické parametry výroby a likvidace výrobku po spotřebě, kvatativní znaky povrchu a povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.
 • exotický nábytek (exotic furniture) Regionální nábytek s folklórními znaky dalekých zemí.
 • expedice nábytku (furniture shipping, furniture expedition) Doručení nábytku v obalu chránícím výrobek před poškozením společně s průvodní dokumentací.
 • exteriér (exterior) Venkovní prostor mimo budovu, zpravidla chápán jako prostor nechráněný před povětrnostními vlivy.
 • fládrování nábytku (dip and rub furniture finishing, graining) Malířské nebo lakýrnické napodobení kresby dřeva.
 • fólie (foil) Krycí materiál z plastů nebo impregnovaných papírů.
 • funkční rozměry (functional dimensions) Míry ve vztahu k antropometrickým, fyziologickým, ergonomickým, hygienickým aj. potřebám uživatele.
 • funkční vzorek nábytku (furniture functional sample) Nábytek zhotovený v měřítku 1:1 pro ověření jeho rozhodujících znaků bez zahájení výroby a uvedení na trh
 • futon (futon) Matrace plněná textilními vločkami, zpevněná proševem.
 • garnýž (pelmet) Zpravidla závěsný doplněk sloužící pro nesení či vedení záclony, závěsu aj..
 • gauč (couch) Lůžková pohovka odvozená z široké lavice s volnými polštáři a volným čalouněním (matracemi)
 • historický nábytek (historical furniture, antique furnishing) Též stylový nábytek, všeobecný pojem pro nábytek předchozích generací.
 • hodnocení nábytku (furniture evaluation) Hodnocení tvoří zkoušení a další formy posuzování (i vizuální hodnocení) užitných parametrů nebo rozhodných znaků nábytku z hlediska vhodnosti použití pro daný účel nebo společenský zájem.
 • horizontální mezistěna (horizontal partition) Vodorovný pevný dílec dělící korpus.
 • hotelové lůžko (hotel bed) Lůžko se sníženou hořlavostí pro hotelové pokoje umožňující rychlou výměnu povlaků a lůžkovin.
 • hotelový nábytek (furniture for hotels) Nábytek určený pro zařízení ubytovacích zařízení – hotelů, penzionů a podobných zařízení.
 • houpací křeslo (rocker, rocking chair) Zpravidla vyplétané nebo čalouněné křeslo s opěrkami pro ruce umožňující houpání.
 • houpací židle (swinging chair, rocking chair) Židle nebo čalouněná židle s opěrkami pro ruce umožňující houpání.
 • hrací stolek (play table) Nábytek se stolní deskou přizpůsobenou pro hraní her, případně s dalším vybavením.
 • hrací stůl (game table, playing table) Stoly určené pro zábavu – ruletové, karetní, biliárové, kulečníkové, karambolové aj..
 • hranování (edge banding) Olepení bočních ploch dýhou nebo hranovací páskou.
 • hřbitovní nábytek (cemetery furniture) Nábytek pro smuteční síně a hřbitov.
 • chránič matrace (mattress cover) Samostatný snímatelný prošívaný sendvič, snadno čistitelný.
 • imitace nábytku (furniture imitation) Též atrapa, napodobenina nábytku, která nemá užitné parametry nábytku, plní jen funkci kulisy, makety nebo má jiný, zpravidla estetický účel.
 • impregnace (impregnation) Napouštění materiálu chemickými látkami.
 • individuální výroba (custom made production, individual manufacturing) Výroba jednoho nebo i více kusů nábytku pro individuální účel, která se znovu neopakuje.
 • injektáž (injection) Dodatečné zpevňování spojů pomocí lepidla.
 • integrovaný nábytek (integrated furniture) Nábytkový celek, který umožňuje vytvářet variabilní akustické nábytkové příčky staveb a nemá povahu stavebního výrobku.
 • interiér (interior) Z části, nebo zcela uzavřené vnitřní prostory budov, zpravidla s funkcí pobytových místností.
 • interiérové stupně (levels of interior) Nábytkový celek, který nespojuje podlaží stavby a nemá povahu stavebního výrobku.
 • interiérový celek (interior system, interior complex) Vybavení části interiéru - souprava tvořená nábytkovými celky a stavebně-truhlářskými výrobky se shodnými estetickými, nábytkovými znaky.
 • internátní lůžko (dormitory bed, bed for boardinghouse) Pevné lůžko se sníženou hořlavostí, zpravidla vybavené čistitelným potehen nebo povlakem matrace.
 • izolační vrstva (insulating layer) Izoluje čalounické vrstvy navzájem nebo od jiných materiálů.
 • jednací stůl (boardroom table, meeting table, conference table) Stůl pro více sedících osob určený pro jednací prostory.
 • jídelní karusel (table carousel) Otočné zařízení umístěné na stole pro pohoštění někdy vybavené malými zásuvkami.
 • jídelní stůl (dining table) Stůl určený pro stolování více osob.
 • kabinet (cabinet) Skříň na stolovém nebo zásuvkovém podstavci, v místě nastavení často doplněna psací deskou uzavřenou zpravidla sklopnými, výklopnými, nebo žaluziovými dveřmi.
 • kamenný nábytek (stone furniture) Nábytek zhotovený z přírodního kamene nebo podobných přírodních materiálů.
 • kanape (canapé) Pevně čalouněné lehací odpočívadlo, v místě hlavy převýšené zpravidla volutovým útvarem.
 • kancelářský nábytek (office furniture) Nábytek pro vybavení administrativních a správních pracovišť.
 • kapsář (pocket shelf) Malý úložný prostor různého použití vytvořený textilními materiály pro ukládání drobných předmětů.
 • kazeta (box, cassette) Drobná nábytková skříňka zpravidla vnitřně členěná pro ukládání šperků a cenin.
 • kazetový nábytkový obklad (coffered panelling) Nábytkový obklad tvořený rámovou konstrukcí ze dřeva zpravidla s plošnou dýhovanou výplní.
 • kazetový strop (coffered ceiling) Nábytkový obklad stropu tvořený kazetovými obklady, někdy doplněný řezbou.
 • klapačka (clapboard, dust protection profile) Vnitřní lišta překrývající styk dvou dveří.
 • klekačka (kneel chair) Sedací čalouněný nábytek tvořený sedákem a opěrkou holenní části nohou.
 • klekátko (prayer desk) Nábytek soukromé pobožnosti s čtecí deskou, někdy s úložným prostorem.
 • knihovna (bookcase, bookshelf) Nábytek pro ukládání knih, otevřený nebo uzavřený.
 • knoflík (button) Ozdobné zabezpečení vtahu na líci.
 • kolébka (cradle) Nábytek určený pro kojence umožňující houpání.
 • koloniální nábytek (colonial furniture) Nábytek kolonistů zámořských zemí, jehož původní evropské

  znaky byly místně modifikovány.
 • komoda (chest of drawers) Nízká skříňka s velkými zásuvkami určena pro ukládání oděvů, prádla aj. věcí.
 • komplet (furniture set) Uzavřená, neměnná souprava nábytkových jednotek.
 • kompletace (completion) Sestavení podsestavy, sestavy výrobku, nábytkové sestavy, nábytkového nebo interiérového celku.
 • komponenty nábytku (furniture components, furniture elements) Elementy, které zpravidla nejsou produktem nábytkářské výroby; chemické látky, různé materiály, konstrukční desky, kování, spojovače, doplňky součástí, instalace aj. speciální vybavení nábytku.
 • konferenční stolek (coffee table, occasional table) Pevný nebo mobilní stolek, doplňující sedací nábytek určený pro pohoštění a odkládání věcí.
 • konzolový stolek (console table, cantilever table) Poloviční přístavný stůl, u kterého zpravidla stěna nahrazuje druhý pár nohou.
 • kopie nábytku (furniture copy) Přesná kopie originálu stylového nábytku nebo autorského originálu, včetně použitých materiálů, konstrukce a technologie výroby.
 • korkový nábytek (cork furniture) Nábytek zhotovený z korku nebo z materiálu s převažujícím podílem korku.
 • korpus (corpus, case) Podsestava nábytku z boků, dna, půdy a zad.
 • kostelní lavice (pew, church bench) Lavice pro motlitbu (katolická s klekátkovou deskou, evangelická bez klekátkové desky).
 • kostěný nábytek (bone furniture) Nábytek zhotovený z kostí nebo někdy též i nábytek vykládaný převážně kostí a slonovinou.
 • kostra (structure, basic construction) Nosná konstrukce, montážní celek před dokončením.
 • kování nábytku (furniture fittings, furniture hardware) Pomocné technické komponenty nábytku určené pro zajištění užitných parametrů nábytku.
 • kovový nábytek (metal furniture, steel furniture) Nábytek zhotovený z kovu nebo z materiálu s převažujícím podílem kovu.
 • krycí deska (face panel, cover board) Estetická, povrchově dokončená deska pro skrytí konstrukce.
 • kryt radiátoru (radiator cover) Nábytkový obklad radiátoru (zpravidla souprava) nezamezující potřebnou cirkulaci vzduchu.
 • křeslo (armchair, easy chair) Sedací nábytek pro jednu osobu vybaven opěradlem a bočními opěrami, čalouněný, i nečalouněný.
 • kufr– box (luggage case) Nízký nábytek s upravenou půdou pro odkládání kufrů a zavazadel v ubytovacích zařízeních.
 • kuchyňská lavice (kitchen bench) Lavice určená pro sezení při stolování.
 • kuchyňský nábytek (kitchen furniture) Nábytek určený pro bytové kuchyně nebo zařízení pro hromadnou přípravu stravy a stravování.
 • kuchyňský prvek (kitchen component) Nábytek pro kuchyni plnící sám o sobě specifickou funkci.
 • kuchyňský stůl (kitchen table) Prostorový prvek s úložným prostorem určený pro mytí, přípravu stravy, vaření aj..
 • květinový stolek (flower stand) Stolek se zvýšenou odolností proti vodě určený pro umístění hrnkových nebo řezaných květin.
 • kypřicí vrstva (softening layer) Povrchové změkčení čalounické konstrukce.
 • kyvné křeslo (swing armchair) Křeslo na pružném kloubovém uložení nebo jiném principu umožňujícím plynulou změnu poloh sezení.
 • laboratorní nábytek (laboratory furniture) Nábytek pro vybavení laboratoří a výzkumných ústavů.
 • lamela (lamela, laminated bend) Tvarový dílec lepený z více podélných dýh.
 • lamelované provedení nábytku (layer-glued furniture) Nábytek utvořený slepením vrstev podélných dřevěných lamel nebo dýh v požadovaném tvaru.
 • lamelový rošt (lamella frame, laminated slate support) Pružný rošt tvořený dřevěnými lamelami.
 • laminátové provedení nábytku (laminated furniture) Nábytek z konstrukčních desek na bázi dřeva polepených laminátem nebo zhotovený z laminátu.
 • laminované provedení nábytku (laminated treatment of furniture)
 • laminovaný dílec (laminated element) Dílec z konstrukční desky dokončený laminováním.
 • latění nábytku (furniture casing, furniture planking) Zpevnění přepravního obalu nábytku; latění tvoří kostru obalu zhotovenou zpravidla ze dřeva.
 • laťkový rošt (slate frame) Pružný rošt tvořený z dřevěných latí.
 • lavice (bench) Tvrdší sedací nábytek pro více osob, může mít opěru zad, rukou a čalouněné plochy.
 • lázeňský nábytek (spa furniture) Vybavení lázeňských a relaxačních zařízení zdravotnického charakteru.
 • lazurování nábytku (furniture lazuring) Zabarvené transparentní dokončení nábytku.
 • lehací plocha (lying surface) Plocha určená pro krátkodobý a dlouhodobý odpočinek vleže nebo pololeže.
 • lehátko (camp-bed) Lehké lůžko, často skládací, s textilní, vyplétanou nebo jednoduchou lehací plochou.
 • lenoška (lounge chair) Sedací nábytek s prodlouženým širším sedákem a polštáři pro odpočinek v pololeže.
 • lepení (gluing) Spojování součástí pomocí lepidla.
 • leštění (polishing) Konečná úprava povrchu, která odstraňuje drobné chyby nátěru a zvyšuje jeho lesk.
 • ležérní čalounění (light upholstery, free upholstery) Čalounění se záměrně navolněným potahem.
 • lícní opěrka (facial support) Boční opěrka pro tvář – líci hlavy.
 • lidový nábytek (country furniture, folk furniture) Selský, venkovský nábytek vyrobený výhradně ze dřeva, též rustikální nábytek.
 • lístkovnice (file cabinet) Nábytek pro ukládání spisů zavěšených ve svislé poloze.
 • loketník (elbow rest) Plocha opěrky, která je ve styku s předloktím.
 • lub (side rail, apron) Masivní dílec pro ztužení konstrukce, zpravidla určený pro vzájemné spojení noh, boků apod..
 • lůžko – postel (bed) Čalouněný nábytek s matrací, zpravidla s jedním nebo dvěma čely, určený pro odpočinek a spaní. Dále pro zjednodušení pouze lůžko
 • madlo (handle) Pevná opěrka pro bezpečný pohyb po rovině, rampě nebo po schodišti.
 • magnetická tabule (magnetic board) Tabule s plechovou výplní pro připevnění informací magnetkou, zpravidla upravena i pro psaní.
 • maketa nábytku (furniture model, furniture maquette) Model nábytku zhotovený v měřítku 1:1 ze skutečného nebo náhradního materiálu pro ověření prostorových nebo estetických vlastností.
 • malovaný nábytek (painted furniture) Nábytek, jehož vnější plochy jsou zdobeny uměleckou nebo lidovou malbou; kvalitativní znaky povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.
 • manžeta (cup) Čalouněná část tvořící loketník.
 • masážní křeslo (massage armchair) Křeslo vybavené mechanizmy, které umožňují masáž zad.
 • masivní dílec (solid wood element) Dílec zhotovený výhradně ze dřeva nebo modifikovaného dřeva.
 • masivní provedení nábytku (solid wood furniture) Nábytek, jehož převažujícím materiálem je dřevo, uplatněné zejména na vnějších plochách výrobku. Na zhotovení vnitřních součástí může být použit dýhovaný konstrukční materiál na bázi dřeva a speciální doplňkové komponenty (vnitřní zásuvky ap.), dále různé kování a spojovače.
 • matrace (mattress) Čalounická konstrukce utvářející lehací plochu.
 • matrace (unattached mattress, free upholstery) Volné čalounění různé konstrukce pro lavice, lůžka, křesla a sofy.
 • městský interiér (municipal interior) Sídelní prostor vybavený funkčními doplňky včetně nábytku, který řeší vybavenost veřejných ploch v architektuře – urbanismu, též městský detail.
 • miniatura nábytku (miniature furniture) Nábytek ve zmenšeném měřítku určený pro sběratele, muzea, školy a děti.
 • mobiliář (mobiliary) Přenosné, nezabudované nábytkové zařízení interiéru nebo exteriéru.
 • mobilní kancelář (mobile office) Variabilní souprava skříněk a stolů umožňující rychlé a jednoduché přestavení dle potřeb uživatele.
 • mobilní nábytek (mobile furniture) Nábytek pohyblivý na kolečkách, kluzácích nebo pomocí jiného manipulačního zařízení, či média.
 • model nábytku (furniture model) Nábytková jednotka zhotovená z libovolných materiálů, která slouží pro ověření estetických aj. nábytkových znaků.
 • montáž (assembly) Spojování součástí výrobku, instalace nábytku, nábytkového celku nebo interiérového celku.
 • montážní celek (assembly set) Celek vytvořený z montážních součástí, z výrobků nebo kombinací montážních součástí a výrobků.
 • montážní součást (assembly part) Dílec, podsestava nebo komponent použitelný pro montáž.
 • morální životnost (furniture moral lifetime) Estetické, funkční aj. znaky nábytku limitující jeho společenskou potřebnost.
 • moření nábytku (furniture staining) Barevná změna povrchu dřeva, dýhy nebo materiálu na bázi dřeva vlivem chemické reakce.
 • můstek (extending table runner, bridge) Masivní dílec pro mechanismus, který umožňuje zvětšení stolové plochy.
 • mycí stolek (washing table) Stolek pro umístění nádob s vodou a předmětů osobní hygieny.
 • mycí stůl (washing-up table) Stůl pro umývání nádobí, laboratorního skla a jiných pomůcek s konstrukcí odolnou proti vlhkosti.
 • nábytek (furniture) Volně stojící nebo vestavěné jednotky používané pro ukládání, ležení, sezení, práci, stravování, hobby nebo jiný účel.
 • nábytek bez povrchové úpravy (non-finished furniture) “Surový” nábytek bez ošetření povrchu, který lze bezpečně užívat; kvalitativní znaky povrchové úpravy nejsou hodnoceny.
 • nábytek bezbariérový (barrier-free furniture, furniture for handicapped people) Nábytek pro handicapované, tělesně nebo smyslově postižené osoby.
 • nábytek do hal a čekáren (furniture for halls and waiting rooms) Mechanicky odolný nábytek pro vybavení odbavovacích hal a čekáren veřejných interiérů.
 • nábytek doplňkový (complementary furniture) Nábytek a výrobky nábytkové povahy, které doplňují prostor interiéru nebo exteriéru.
 • nábytek dopravních prostředků (furniture for transport purposes) Nábytek pro individuální, automobilovou, železniční, lodní, leteckou aj. dopravu osob.
 • nábytek gerontologický (gerontological furniture) Nábytek pro motoricky a fyziologicky omezené seniory.
 • nábytek jídelní (dining furniture, catering furniture) Nábytek určený ke stolování a společenským účelům, zpravidla stolový.
 • nábytek knihoven (library furniture) Nábytek pro veřejné knihovny, archivy, depozitáře nebo pro jiné určení v knihovnictví.
 • nábytek lehací (resting furniture, lying furniture) Nábytek určený k dlouhodobému nebo krátkodobému odpočinku vleže nebo pololeže.
 • nábytek městského interiéru (municipal interior furniture) Vybavení veřejných prostor města odpočivným nábytkem, vybavení zastávek, odpočivných zón ap..
 • nábytek náboženský (religious furniture) Nábytek pro vzdávání úcty bohu, božstvům nebo související s příslušným náboženským obřadem.
 • nábytek nafukovací (inflatable furniture) Nábytek, jehož konstrukci tvoří pneumatické součásti v pružném, zpravidla plastovém obalu.
 • nábytek obchodu a služeb (store and service furniture) Nábytek určený pro vybavení prodejen a poskytování služeb.
 • nábytek ostatní (furniture for other activities) Nábytek pro běžné aktivity a jiné obvyklé nespecifikované činnosti člověka.
 • nábytek ostatní (other purpose furniture) Nábytek pro běžné aktivity a jiné, místně nespecifikované činnosti člověka.
 • nábytek pečovatelský (health care furniture furniture for seniors) Nábytek pro domy pečovatelské služby, domovy důchodců, penzióny pro starší seniory a sanatoria.
 • nábytek plněný tekutinou (furniture with liquid filling) Nábytek jehož konstrukci tvoří tekutinová náplň v pružném, zpravidla plastovém obalu.
 • nábytek pracovní (working furniture) Nábytek určený a uzpůsobený pro vykonávání fyzické nebo duševní práce.
 • nábytek pro děti (children´s furniture) Nábytek pro děti do 16 let věku.
 • nábytek pro děti (children´s furniture) Též dětský nábytek pro děti a hry dětí.
 • nábytek pro děti předškolního věku (furniture for pre-school age children) Nábytek pro děti do 6 let.
 • nábytek pro děti školního věku (furniture for school age children) Nábytek pro děti, zpravidla ve věku od 6 do 16 let.
 • nábytek pro dětské herny (childrens game room furniture) Vybavení dětských heren s požadovanými bezpečnostními a hygienickými parametry.
 • nábytek pro domácnost (household furniture) Nábytek určený pro použití v obývaném prostoru.
 • nábytek pro dospělé (furniture for adults) Nábytek pro převažující část populace.
 • nábytek pro herny (game room furniture, play room furniture) Hrací, ruletové, karetní, biliárové, kulečníkové, karambolové stoly aj. zařízení.
 • nábytek pro hobby (furniture for hobbies) Nábytek pro individuální zájmy členů rodiny.
 • nábytek pro hudebníky (furniture for musicians) Nábytek se speciálními akustickými nebo funkčními znaky pro hudební produkci.
 • nábytek pro internáty (furniture for dormitories) Nábytek určený ke kolektivnímu ubytovacímu pobytu, též ubikační nábytek.
 • nábytek pro jesle a školky (kindergarten furniture, nursery school furniture) Nábytek pro předškolní zařízení s požadovanými bezpečnostními parametry.
 • nábytek pro jídelny (furniture for dining room) Nábytek pro jídlo a posezení.
 • nábytek pro juniory (furniture for juniors) Nábytek pro mládež, zpravidla ve věku od 16 do 21 let.
 • nábytek pro koupelny (furniture for bathroom) Dobře čistitelný nábytek pro osobní hygienu se zvýšenou odolností proti působení vody a vodní páry.
 • nábytek pro koupelny (furniture for bathroom) Též koupelnový nábytek určený pro hygienu v bytě.
 • nábytek pro kuchyně (furniture for kitchen) Též kuchyňský nábytek pro přípravu jídel a pro ukládání zásob.
 • nábytek pro lékárny (pharmacy furniture) Nábytek pro vybavení lékáren nebo prodej sanitárních, zdravotních pomůcek.
 • nábytek pro ložnice (furniture for bedroom) Též ložnicový nábytek pro relaxaci a spánek.
 • nábytek pro ordinace (ambulance furniture) Nábytek pro lékařské ordinace nebo jiné ordinace zdravotní péče.
 • nábytek pro pokoje (furniture for indoor) Též pokojový nábytek pro odpočinek, zájmy a pro ukládání.
 • nábytek pro potraviny (furniture for food) Nábytek určený k ukládání a prodeji potravin se specifickými hygienickými požadavky.
 • nábytek pro pracovny (home office furniture, study furniture) Nábytek pro práci v bytě.
 • nábytek pro předsíně (furniture for entrance hall, hallway furniture) Též předsíňový nábytek pro vstupní části bytu a zádveří.
 • nábytek pro sauny a bazény (furniture for swimming pools and saunas) Omyvatelný nábytek se zvýšenou odolností proti vodě a vodní páře určený pro relaxaci a saunu.
 • nábytek pro seniory (furniture for seniors, furniture for elderly people) Nábytek pro starší osoby, zpravidla s motorickými problémy.
 • nábytek pro společenské sály (auditorium, hall furniture) Nábytek kulturních, obřadních, zasedacích síní, kinosálů, divadel a tančíren.
 • nábytek pro šatny (closet furniture, utility room furniture) Nábytek pro ukládání, oděvů, věcí a sanitárních pomůcek.
 • nábytek pro táboření a sport (furniture for camping and sport activities) Nábytek pro rekreační pobyt ve venkovním prostředí a pro sportovní aktivity.
 • nábytek pro uložení strojů a přístrojů (furniture for storage of machines and/or appliances) Nábytek se zvýšenou odolností proti statickému, dynamickému a mechanickému namáhání.
 • nábytek pro venkovní použití (outdoor furniture, exterior furniture) Nábytek vystavený přímým povětrnostním účinkům, též nábytek pro exteriér.
 • nábytek pro verandy (furniture for verandas, porches furniture, deck furniture) Nábytek pro verandy, zimní zahrady i pro venkovní použití .
 • nábytek pro veřejný interiér (furniture for public space) Nábytek určený pro veřejné (občanské) stavby včetně interiérů širší veřejnosti nepřístupných.
 • nábytek regálový (shelf, rack furniture) Otevřený, nekorpusový úložný nábytek utvořen ze svislých podpěr a polic.
 • nábytek rehabilitační a kompenzační (rehabilitation and compensative furniture) Nábytek pro osoby se somatickými problémy.
 • nábytek sedací (sitting furniture) Nábytek určený k odpočinku, pro práce vykonávané vsedě nebo pro zájmové činnosti.
 • nábytek skříňový (cabient furniture, case furniture) Též korpusový, tvořený převážně z konstrukčních desek, které utvářejí tuhý korpus výrobku.
 • nábytek speciální (furniture for special purpose) Nábytek, který je určen ke speciálnímu účelu nebo k účelu vyplývajícímu z poslání interiéru – exteriéru.
 • nábytek speciální (special furniture) Nábytek, který je určen ke speciálnímu účelu nebo k účelu vyplývajícímu z poslání interiéru – exteriéru.
 • nábytek stolový (table furniture) Nábytek tvořený pracovní deskou na zvýšeném podnoží, které zajišťuje pevnost a tuhost výrobku.
 • nábytek světský (profane furniture) Nábytek profánní, též civilní nebo i občanský.
 • nábytek úložný (storage furniture) Nábytek určený k uložení věcí a potravin nebo pro jiný účel ukládání.
 • nábytek z “lignamonu” (furniture from “lignamon”) Nábytek nebo části nábytku vyrobené lisováním dřeva plastifikovaného amoniakem.
 • nábytek z kompozitu (furniture from composite material) Nábytek zhotovený z materiálu tvořeného více různými elementy.
 • nábytek z kompozitu dřeva (furniture from wooden based composite material) Nábytek zhotovený z materiálu, tvořeného více elementy s převažujícím podílem dřeva.
 • nábytek z ohýbaného dřeva (bentwood furniture) Nábytek jehož tvary jsou dosaženy pomocí ohýbaní dřeva.
 • nábytek z textilních materiálů (furniture made from textile materials) Nábytek zhotovený z textilních materiálů a provazů nebo z materiálu s převažujícím podílem textilu.
 • nábytek závěsný (hanged furniture) Nábytek pro zavěšení na stěny, stropy, předěly, přepážky, příčky ap..

 • nábytek ze spárovky (battenfurniture, jointwood furniture, blockboard furniture) Nábytek zhotovený výhradně z nedýhované dřevěné spárovky, rámů nebo masivních dílců s výjimkou kování a spojovačů. Pro konstrukci výrobku není použit žádný kompozitní materiál s výjimkou překližek. Odchylky rovinnosti a vůle jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.
 • nábytek zhotovený oplášťováním (topcoated furniture, wrapping finished furniture) Nábytek, jehož povrch je obalen dokončovacím materiálem – fólií, papírem, kovem aj.. Nábytek zhotovený z konstrukčních desek na bázi dřeva dokončených dekorativními fóliemi a lamináty z dekorativních krycích papírů impregnovaných syntetickými pryskyřicemi.
 • nábytková dekorace (scene furniture, decorative furniture) Zdobení prostoru nábytkem, případně s použitím nábytkových atrap.
 • nábytková jednotka (furniture unit, furniture module) Jednotlivý kus nábytku (též nábytkový prvek) v takovém provedení, ve kterém je způsobilý pro použití buď zcela samostatně, nebo v nábytkovém celku.
 • nábytková příčka (furniture partition) Nábytkový celek – souprava doplněná nábytkovými obklady nebo mobiliářem, nemá povahu stavebního výrobku, zpravidla dodatečně rozděluje prostor interiéru.
 • nábytková šatna (furniture cloackroom, walk-in wardrobe) Nábytkový celek, který vytváří prostor šatny, zpravidla uzavřený interiérovými dveřmi.
 • nábytkové mechanismy (furniture mechanical parts) Součásti nábytku umožňující přestavení a funkci výrobku na bázi mechanického, pneumatického, hydraulického aj. zařízení nebo ovládané za pomoci fyzikálního média a pohonné jednotky.
 • nábytkové znaky (furniture properties, furniture qualities) Souhrn specifických vlastností nábytku, které slouží pro porovnávání nábytkových jednotek – typů.
 • nábytkový celek (furniture system, furniture conplex) Nábytkový celek tvoří více nábytkových jednotek (prvků), například soubory, sestavy, soupravy, komplety nebo v případě vestavěného nábytku montážní celky.
 • nábytkový kontejner (drawer unit on castors, file cabinet on wheels) Mobilní nábytek na kolečkách, zpravidla pro ukládání věcí, též součástí sestav - souprav.
 • nábytkový obklad (furniture panelling) Estetický doplněk interiéru, který nemá povahu stavebního výrobku, je zhotoven obvykle z konstrukčních desek, zpravidla připevněný na podkladní dřevěné lišty.
 • nábytkový obklad z lamina (laminated board panelling) Nábytkový obklad z konstrukčních desek dokončených laminováním.
 • nábytkový podhled (suspended ceiling, dropped ceiling) Estetický doplněk interiéru, který nemá povahu stavebního výrobku, zpravidla připevněný na podkladní dřevěné lišty nebo jiné, zpravidla kovové závěsné zařízení.
 • nábytkový předěl (furniture partition) Nábytek pro částečné nebo úplné oddělení prostorů místnosti s estetickou nebo úložnou aj. funkcí.
 • nábytkový předěl (furniture separators, furniture devider) Celek, který za pomocí nábytkových jednotek, nábytkových obkladů aj. prvků rozděluje interiér; nábytkový předěl může být vybaven interiérovými dveřmi ve stejném provedení jako celek.
 • nábytkový stupeň (furniture stage) Nástavba podlahy jedné úrovně pro dosažení lůžka, podia, vany, apod. někdy s úložnou funkcí.
 • nábytkový trezor (furniture safe box) Nábytek s odolností proti vloupání, případně ohni, určený pro ukládání cenin a dokumentů.
 • nábytkový vlys (furniture member, furniture part) Masivní dílec z tvrdého i měkkého dřeva opatřen spojem použitelným pro montáž.
 • nápojový stolek (table for drinks) Pevný nebo mobilní stolek pro ukládání nápojů a skleniček.
 • nástěnka (noticeboad, wall frame board) Rám ze dřeva, kovu aj. s měkkou výplní opatřenou látkou nebo nátěrem, zavěšený zpravidla na stěnu.
 • nástěnná tabule (wall board) Deska s tmavým pigmentovým matným nátěrem upevněna na zeď, nebo na kladkový mechanismus.
 • nástěnné zrcadlo (wall-mirror) Zrcadlo v rámu nebo samostatné, zavěšené na stěně, nábytku ap..
 • nástěnný regál (wall rack) Regál upevněný ke stěně.
 • nástěnný věšák (wall hanger) Věšák připevněný na stěnu určený pro odkládání oděvů.
 • nátěrový film (caoting film) Polymerní matrice, která se nachází na rozhraní podkladu a ovzduší.
 • nátěrový systém (coating system) Skladba jednotlivých vrstev nátěrových hmot, které plní požadovaný ochranný a estetický efekt.
 • nemocniční lehátko (hospital couch) Úzké mobilní lehátko pro přepravu pacienta, zpravidla s přestavitelnou výškou nebo skládací.
 • nemocniční lůžko (hospital bed) Speciální zdravotní lůžko, zpravidla mobilní, umožňující opakovanou desinfekci.
 • Nebytový nábytek (non-residential furniture) Nábytek určený pro veřejný interiér, neveřejný nebytový účel a venkovní použití.
 • nemocniční nábytek (furiture for hospital, health care furniture) Nábytek pro vybavení nemocnic, sanatorií a podobných zdravotnických zařízení.
 • nemocniční stolek (hospital night stand, bed table) Noční stolek pro pacienty umožňující opakovanou desinfekci.
 • němý sluha (valet stand, furniture servant) Odkládací zařízení pro jeden oděv tvořené ramínkem, závěsem na kalhoty, kravatu aj..
 • nika (niche) Menší nábytek bez dveří vložený do výklenku stavby nebo do nábytkové sestavy.
 • noční stolek (bedside table, night stand) Stolek nebo skříňka umístěná v hlavě lůžka pro odkládání předmětů.
 • noha (foot) Vertikálně orientovaný dílec s podpůrnou funkcí.
 • nožní klín (foot wedge) Klín určený pod pracovní stoly za účelem vytvoření optimálního sedu.
 • nožní opěrka (footrest) Opěrka pro nohy, která je součástí výrobku.
 • nůžková stolička (faldstool) Stolička s koženým, látkovým, čalouněným sedákem na podnoži tvaru “X” (někdy možné i její složení).
 • obslužný pult (snack counter, food counter) Pult pro podávání občerstvení, nápojů, stravy, se zvýšenou odolností proti tekutinám a oděru.
 • obývaný prostor (living space) Privátní místnosti budov určené pro trvalý pobyt vybavené nábytkem - utvářejí obývané prostředí člověka.
 • odbavovací pult (reception desk) Pult pro styk s klienty, též recepční pult.
 • odbytový pult (shop counter) Prodejní pult s mechanickou odolností proti oděru, často průhledný pro vystavení zboží.
 • odkládací stolek (side table, nesting table) Stolek pro jídelny, předsíně a haly s různým účelem zpravidla pro odkládání věcí.
 • odolnost čalounění (resistance of uphostery) Souhrn mechanicko- fyzikálních a dynamických vlastností zajišťující funkci nábytku a jeho životnost.
 • odolnost nábytku (furniture resistance) Schopnost odolávat chemickému a fyzikálnímu namáhání.
 • odolnost povrchu (surface resistance) Tvrdost, přilnavost, světlostálost, oděr, otěr, lesk, tepelná stabilita, odolnost proti tekutinám aj..
 • odpočívadlo (resting unit, relaxing furniture) Odpočivný nábytek ze dřeva, proutí, rotangu aj. materiálů pro sauny, bazény, lázně, léčebny ap..
 • opakovaná výroba (serial production, batch production, repeated manufacturing) Opakující se výroba typového nábytku nebo jeho obdoby, rovněž i opětovná výroba identického atypického nábytku ve stejném nebo i v jiném provedení.
 • opěradlová plocha (backrest surface) Plocha, která slouží k opření zad, případně i beder zad nebo hlavy uživatele.
 • opěrák (backrest) Opěradlo pro opření zad, případně hlavy.
 • opěrka hlavy (headrest) Opora hlavy, který je součástí výrobku.
 • opěrka rukou (armrest) Lehká opěrka židle, polokřesla a křesla, též madlo nebo područka, zpravidla nenosná část výrobku.
 • orientální nábytek (oriental furniture) Obecný pojem pro nábytek Blízkého i Dálného východu.
 • otočná židle (swivel chair) Židle s otočným sedákem, s opěradlem i bez opěradla , zpravidla nečalouněná.
 • otočné křeslo (swivel armchair) Křeslo na otočném mechanismu.
 • otoman (ottoman) Pohovka se zadní části sedáku ve tvaru oválu, který je lemován z větší části převýšeným opěradlem.
 • paddeska (pad board) Sedáková deska pro upevnění čalounění.
 • palubkový nábytkový obklad (wood panelling) Obklad z nábytkových vlysů - palubek (loďovky) připevněný pomocí vlastního nebo vloženého pera.
 • panel (panel) Obdoba nástěnky, která může stát v prostoru sama o sobě nebo v sestavě.
 • papírový nábytek (paper furniture) Nábytek z papíru, papírových trubek, papírové voštiny nebo z materiálu s převažujícím podílem papíru.
 • paraván (screen) Španělská stěna, plenta s dřevěnou konstrukcí opatřená ozdobnou výplní, výpletem nebo potahem.
 • pastování (pasting) Napouštění povrchu pastou nebo včelím voskem.
 • patinování (patinating) Dokončení povrchu na starý vzhled s tmavými póry.
 • patrové lůžko (bunk bed) Lůžko, jehož lehací plochy jsou uloženy nad sebou.
 • peřináč, peřiňák (blanket chest, storage chest) Nábytek určený pro ukládání lůžkovin se zajištěným větráním vnitřního prostoru.
 • pevná montáž (fixed assembly) Nerozebíratelná montáž výrobku nebo nábytkového celku.
 • pevné čalounění (fixed upholstery) Čalounění pevně spojené s kostrou výrobku.
 • pevnost nábytku (strength of furniture) Schopnost konstrukce odolávat účinku sil vznikajících při užívání.
 • pevný polštář (fixed pillow) Polštář je spojen s konstrukcí výrobku.
 • pigmentované provedení nábytku (pigmented furniture) Nábytek ze dřeva nebo konstrukčních desek na bázi dřeva, kovu aj. materiálů dokončený krycím pigmentovým lakem.
 • pigmentové provedení (pigmented treatment) Dokončení povrchu nábytku nebo jeho částí neprůhledným nátěrem.
 • pigmentový nábytkový obklad (pigmented panelling) Nábytkový obklad tvořen konstrukčními deskami dokončenými pigmentovými nátěrovými hmotami.
 • plagiát nábytku (furniture plagiarism) Napodobenina stylového nábytku nebo autorského originálu bez respektování autorských práv nebo čistoty slohotvorných znaků.
 • plaketa (plaque) Plošný nebo tvarovaný, zpravidla očalouněný kryt skladů.
 • plastický nábytkový obklad (shaped panelling (with profiles)) Nábytkový obklad nestejné tloušťky složen z více dílčích, prostorově členěných částí.
 • plastový nábytek (plastic furniture) Nábytek zhotovený nebo vylisovaný z plastů nebo z materiálu s převažujícím podílem plastů.
 • pobytová místnost (residence room, living room, family room, daily room) Veřejné i privátní místnosti budov určené pro krátkodobý nebo dlouhodobý pobyt osob.
 • pódium (estrade, podium) Dřevěná podesta nad úrovní podlahy pro matraci – lůžko, nebo též vyvýšení podlahy pro jiný účel.
 • podnoží (podnož) (footstall) Nosná součást nábytku tvořená zpravidla z noh nebo noh a lubů.
 • podnožka (footstool) Čalouněná nebo nečalouněná stolička sloužící při sezení nebo při práci jako opěrka pro nohy.
 • podsestava výrobku (sub-assembly) Montážní součást vytvořená spojením několika dílců nebo dílců a komponentů.
 • podstava (frame, base construction) Dokončená, viditelná kostra, součást nábytkové jednotky.
 • podstavec (support) Nosná, zpravidla spodní část nábytkové jednotky.
 • podsteh (understitch) Steh proti posuvu vrstev materiálů.
 • pohovka (sofa) Zpravidla čalouněný sedací nábytek pro více osob; obvykle s opěradlem vzadu i po stranách.
 • pokovování (metal coating) Potažení kovem – chromování, niklování, zinkování , zlacení aj..
 • police niky (niche shelf) Volné police určené pro výklenky zdí nebo stěn interiéru.
 • politurování (furniture polishing) Dokončení povrchu opakovaným nanášením a leštěním šelakakových nebo nitrocelulózových laků.
 • polohovací křeslo (recliner) Křeslo umožňující změnu polohy sedáku a opěráku.
 • polohovatelná plocha (positioning surface) Lehací, sedací nebo opěradlová plocha umožňující požadovanou změnu své původní polohy.
 • polokřeslo (small armchair, armachair with armrests and/or independent upholstery.) Též křesílko, lehké menší křeslo, zpravidla s opěrkami pro ruce, často doplněno volným čalouněním.
 • položky nábytku (furniture items) Odkazové popisy součástí, komponentů a podsestav výrobku nebo označení dispozice prvků interiérových celků ve výkresové dokumentaci včetně prvků mobiliáře.
 • popruh (strap) Pružicí element textilní, gumový, gumotextilní aj..
 • postelové čelo (footboard, headboard) Přední nebo zadní svislá stěna postele.
 • postranice (side rail) Nosná boční deska spojující postelová čela.
 • posuvné dveře (sliding door ) Pohyblivý dílec nebo dílce, které uzavírají prostor korpusu posunutím.
 • potah (coating) Povrchová dekorační textilie, useň nebo jiný materiál.
 • potahová vrstva (coating layer) Určuje konečný tvar, vzhled a provedení výrobku.
 • potisk nábytku (furniture printing) Průmyslové napodobení vzhledu, barvy a textury dřeva pomocí nepřímého hlubotisku.
 • povlak matrace (mattress cover, mattress sheeting) Odnímatelná čistitelná nebo vyměnitelná součást matrace zajišťující hygienický komfort lehací plochy.
 • povrchová úprava (surface finishing, surface treatment) Dokončení povrchu nábytku a jeho částí nátěrovou hmotou, fólií nebo jiné zušlechtění povrchu výrobku.
 • pracovní plocha (working surface) Plocha sloužící k vykonávání určité, zpravidla opakované pracovní činnosti.
 • pracovní stolička (high stool) Vysoká stolička umožňující částečný nebo úplný sed při práci ve stoje.
 • pracovní stůl (work table) Stůl pro fyzickou práci se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození.
 • pracovní židle (work chair) Zpravidla mobilní, otočná, čalouněná židle s přestavitelnou polohou sedáku a opěradla.
 • prádelník (chest of drawers) Skříňka pro ukládání prádla, zpravidla vybavena několika hlubokými zásuvkami.
 • prkenný nábytek (board furniture) Nábytek zhotovený výhradně z opracovaných prken, rámů, případně spárovky s výjimkou kování a spojovačů; kvalitativní znaky výrobku jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.
 • projekt interiéru (interior project, interior set up) Řešení vybavení interiéru za účelem naplnění žádané funkce prostoru, které je i dostatečným technickým podkladem pro výrobní realizaci bezpečného nábytku s užitnými parametry nutnými pro jeho účel.
 • prostorový prvek (space component, spatial furniture element) Nábytek přístupný ze všech stran plnící sám o sobě specifickou funkci.
 • prošev (quilt) Místo prošití látky a podkladu s výplní (rounem).
 • prošívání (stitching through) Vzájemné zpevňování vrstev materiálů.
 • prototyp nábytku (furniture prototype) Nábytek zhotovený v měřítku 1:1 pro ověření jeho rozhodujících znaků; též pro veřejnou prezentaci. Na prototyp navazuje uvedení výrobku na trh nebo jeho opakovaná výroba.
 • proutěný nábytek (wicker furniture) Nábytek zhotovený z mladých výhonků nebo z štípaných částí výhonků dřevin.
 • provedení nábytku (important aspects of furniture) Definování nábytku rozhodnými znaky za účelem informování zákazníka při uvádění výrobku na trh.
 • provozní rozměry (operative dimensions, maximal dimensions) Definování prostorové dispozice maximálními hraničními rozměry nábytku (včetně jeho komponentů), při jeho používání pro daný účel.
 • průhledná zásuvka (see-through drawer, transparent drawer) Zásuvka s průhledným čelem.
 • průvodní dokumentace (legal documents, contract documents) Legislativně stanovená nebo smluvně dohodnutá dokumentace nábytku při jeho uvádění na trh.
 • pružicí element (elastic element) Součást umožňující vratnou deformaci čalounění.
 • pružinová kostra (spring box, spring bedstead) Pružicí element tvořený tlačnými pružinami.
 • pružinový rošt (spring frame) Základ čalounění tvořený zpravidla kovovými pružicími elementy.
 • prvek (component, element) Nábytková jednotka určena pro sestavu, soupravu, komplet nebo pro nábytkový celek, též položka nábytkového souboru a interiérového celku.
 • prýmek (stripe, braid) Též borta, točená, netkaná, plochá šňůra k ozdobě – začištění.
 • předěl s dveřmi (partition with door) Souprava nábytkového předělu s hladkými, falcovými, shrnovacími, posuvnými aj. dveřmi.
 • předmontáž (pre-assembly) Sestavení nebo úprava výrobků před vlastní montáží.
 • přepážka (cross wall) Pevný dílec vnitřního členění korpusu.
 • přibíjení (nailing) Spojování součástí pomocí hřebíků.
 • příborník (cupboard, sideboard) Nábytek pro ukládání předmětů určených pro stolování, někdy s funkcí bufetu.
 • příčka (cross bar) Vyztužující masivní dílec rámové konstrukce, též příčka rámu.
 • příčle (back post, reinforcing bar) Vyztužující dílec opěradlového nebo jiného rámu.
 • přídavný stolek (auxiliary table, occasional table) Nižší pomocný stůl menšího rozměru určený pro občerstvení, odkládání nebo ukládání věcí.
 • příhraň (side part, side upholstery) Boční plochy matrace nebo též sedáku, opěráku aj..
 • přistýlka (additional bed, hotel extra bed) Přídavné lůžko na noc; výsuvné, výklopné, skládací aj. zpravidla používané v ubytovacích zařízeních.
 • psací stůl (writing desk) Stůl pro psaní, čtení, duševní práci, počítač aj., vybaven úložným prostorem.
 • půda (top) Vrchní horizontální dílec korpusu.
 • pult pro přebalování (diper table, changing table) Pult pro přebalování dítěte doplněn zpravidla úložným nábytkem.
 • rákosový nábytek (cane furniture) Nábytek ze stonků rákosu nebo štípaného rákosu.
 • recyklace (recycling) Proces nebo série procesů, při kterém se mění odpad na znovu použitelný materiál pro stejné nebo jiné použití.
 • regál (rack) Větší stojan s policemi (přihrádkami), který stojí sám o sobě.
 • registrační skříňka (tambour door cabinet, file cabinet with tambour doors)) Nábytek pro listiny vybaven velkým počtem přestavitelných tenkých registrů s žaluziovými dveřmi.
 • rehabilitační nábytek (rehabilitation furniture) Nábytek pro rehabilitační zařízení, nebo individuální bytové použití.
 • renovace nábytku (renovation of furniture, furniture renewal) Též obnovení, oprava nebo úprava nábytku, přičemž není zcela závazné zachování jeho původního vzhledu; vztahuje se i na obnovu ostatních prvků interiérového celku.
 • replika nábytku (furniture replica) Věrná napodobenina stylového nábytku nebo autorského originálu, která respektuje vzhledové a slohotvorné znaky výrobku.
 • restaurační nábytek (furniture for restaurants) Nábytek pro vybavení prostor veřejného stravování - jídelen, restaurací, vináren, výčepů aj.
 • restaurovaný nábytek (restored furniture) Obnova a oprava nábytku speciálními restaurátorskými technikami za účelem uvedení výrobku do původního stavu; používaná zejména u stylového nábytku, ale i ostatních truhlářských interiérových prvků.
 • ribstol (wall bars) Tělocvičné nářadí ze dřeva upravené pro bytové účely, pevně připevněné ke zdi.
 • rostoucí židle (adjustable child chair) Výškově přestavitelná židle dle vývojových, růstových stadií dětí.
 • rotangový nábytek (rotang furniture, ratan furniture) Nábytek zhotovený z rotangu (ratanu) – pružných výhonků tropické liánovité palmy rodu Calamus.
 • rozeta (rosette) Sklady potahu kryté kruhovou plaketou.
 • rozhodné znaky (determinative properties, important qualities) Upřednostněné znaky nábytku dle účelu výrobku nebo dle individuálního - společenského zájmu.
 • rozkládací křeslo (folding armchair, extendable armchair) Křeslo umožňující rozklopení s efektem lehátka pro příležitostné spaní.
 • rozkládací lavice (bench with folding armrest) Lavice s opěradlem sklopným do vodorovné polohy pro příležitostné spaní jedné osoby.
 • rozkládací pohovka (sofa bed) Pohovka s mechanismy umožňujícími zvětšit rozměr pro příležitostné ležení jedné – dvou osob.
 • rozkládací stůl (table with extension leave(s), gateleg table, pembrok table, drop-leaf table) Stůl umožňující zvětšení funkční ploch.
 • rozměry nábytku (furniture dimensions) Rozměry vyjadřující velikost a vzájemný vztah rovin ohraničující nábytek v prostoru; pojmenování rozměrů se řídí podle obvyklé pozice předmětu vůči pozorovateli.
  l délka u lehacího a stolového nábytku, šířka u sedacího a úložného nábytku,
  b šířka u stolového a lehacího nábytku, hloubka u úložného a sedacího nábytku,
  h výška měřena od podlahy.
 • rustikální nábytek (rustic furniture) Selský, hrubý nábytek vyrobený výhradně z dřevěných dílců, prken nebo prkenné spárovky s výjimkou kování a spojovačů; kvalitativní znaky povrchu a povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně.
 • řečnický pult (conference stand, speaker desk) Nábytek pro texty čtené ve stoje zpravidla s místem pro mikrofon, osvětlení a audiovizuální techniku.
 • řezaný nábytek (cut furniture, raw furniture) Zpravidla sedací a stolový nábytek, jehož základní tvary jsou utvořeny základním mechanickým obráběním dřeva.
 • řezbovaný nábytek (carved furniture) Nábytek, který je zdoben vrubořezem, plochým reliéfem, basreliéfem, prostorovou řezbou, prolamovanou řezbou nebo dřevorytem ap.; kvalitativní znaky povrchové úpravy jsou hodnoceny odlišně.
 • sakrální nábytek (church furniture, sacral furniture) Též církevní, nábytek pro zařízení křesťanských staveb s náboženským posláním (kostely, kláštery, semináře aj.).
 • sedací box (seating box, club seating) Zpravidla opticky uzavřená souprava sedacího a stolového nábytku určená pro společenské posezení.
 • sedací klín (sitting wedge) Klín určený pro pracovní židle za účelem vytvoření optimálního sedu.
 • sedací plocha (sitting surface) Plocha sedáku výrobku určená k sezení.
 • sedací pytel (sitting-bag) Čalouněný nábytek volného tvaru pro ležérní, neformální sezení mladých lidí.
 • sedačka (seat.) Speciální sedadlo dopravních prostředků, lanovek nebo strojů, hovorově též pohovka.
 • sedadlo (seat) Podsestava tvořící sedací plochu stoličky, židle nebo křesla.
 • sedák (seat) Sedací plocha stoličky, židle nebo křesla.
 • sekretář (secretary) Uzavřený nábytek se sklopnými dveřmi pro ukládání dokumentů, šperků a cenností.
 • sektorový nábytek (modular furniture, sectional furniture) Nábytek umožňující individuální vytvoření sestavy z širší nabídky programu (souboru) na základě stejného vzhledu a rozměrově slučitelných (kompatibilních) modulů.
 • separační vrstva (separative layer) Odděluje potahové materiály od tvarovacích.
 • servírovací stolek (side table,serving table, party table) Mobilní nebo přenosný stolek pro účel podávání stravy, nápojů, přípravu minutek apod..
 • sestava (furniture set-up) Sestavení nábytkových jednotek do funkčního celku, často chápána i jako souprava.
 • sestava výrobku (product assembly) Nábytková jednotka vytvořená spojením součástí, podsestav a komponentů, rovněž i nábytková sestava - u vestavěného nábytku pak nábytkový celek.
 • schůdky (stairs) Schůdky zpravidla ve formě stupňovité stoličky nebo skládací pro úklid, ukládání, k posteli ap..
 • skládací křesílko (folding armchair) Umožňuje složení pro přepravu, často s volným čalouněním.
 • skládací lůžko (folding bed) Lůžko, jehož konstrukce umožňuje složení výrobku pro příležitostné uložení nebo přepravu.
 • sklady (folds) Sklady potahu na tvarovaných částech výrobku.
 • sklápěcí křeslo (reclining armchair) Křeslo se sklopným sedákem.
 • sklápěcí lůžko (tip-up bed) Lůžko, jehož konstrukce umožňuje sklopení do svislé polohy podél příčné nebo podélné osy.
 • sklápěcí sedadlo (folding seat) Sedadla se sklopným sedákem, zpravidla spojená v sérii do nábytkového celku interiéru.
 • sklápěcí stůl (drop table) Stůl připevněný ke stěně nebo nábytku, v případě použití se sklopí do vodorovné polohy.
 • sklápěcí židle (folding chair) Židle se sklopným sedákem.
 • skleněný nábytek (glass furniture) Nábytek zhotovený ze skla, na bázi skla, nebo z materiálu s převažujícím podílem skla.
 • sklolaminátový nábytek (fiberglass furniture) Nábytek zhotovený z laminátu pryskyřice a skleněných nebo obdobných vláken.
 • sklopné dveře (klopna) (tip-down door, door with fall flap hinge) Dveře otevírané kolem horizontální osy směrem dolů.
 • skryté plochy (hidden surface) Plochy, které nejsou při běžném používání nábytku viditelné.
 • skříň (cabinet) Nábytek uzavřený dveřmi pro ukládání věcí, zpravidla vybaven policemi a úložnými systémy.
 • skříňka (small cabinet) Polyfunkční menší úložný nábytek, který plní účel samostatně nebo v sestavě.
 • smaltování (enamelling) Dokončení povrchu pomocí pigmentové nátěrové hmoty, která je vysoušena za vysokých teplot.
 • snímatelný potah (free overlay with draw coating) Potah, který lze z čalounění sejmout a čistit.
 • sokl (plinth, furniture base-board, furniture skirting-board) Povrchově dokončená podstavná součást nábytku.
 • sokl nábytkového obkladu (skirting furniture board) Podpůrná část nábytkového obkladu, která chrání celek při úklidu před působením vlhkosti a oděru.
 • solitér (furniture solitaire) Nábytková jednotka, která může plnit sama o sobě požadovanou funkci.
 • soubor (furniture set system, ensemble) Nábytkové jednotky řešené jednotně esteticky tak, aby z nich bylo možné utvořit více různých sestav.
 • součásti nábytkového celku (parts of furniture complex) Dokončené nábytkové jednotky (prvky), které jsou součásti nábytkového souboru, sestavy, soupravy, kompletu nebo vestavného celku.
 • součásti nábytku (furniture parts) Dokončené dílce nábytkářské výroby, podsestavy výrobku a funkční celky zpravidla doplněné kováním určené k montáži nebo rovněž výrobky určené k vybavení a doplnění nábytku.
 • soudobý nábytek (contemporary furniture) Nábytek vyráběný v současné době, odpovídající aktuálním potřebám a očekáváním společnosti.

 • souprava – set (furniture set) Esteticky jednotně řešená nábytková sestava složená z nábytkových jednotek různého účelu použití.
 • speciální křeslo (special armchair) Křeslo specifického, zpravidla zdravotnického nebo pracovního určení (zubařské, kadeřnické).
 • speciální židle (special chair) Židle specifického, zpravidla pracovního nebo zdravotního určení – mobilní nebo vestavěná.
 • sponkování (stapling) Spojování nábytkových součástí sponkami.
 • stabilita nábytku (furniture stability) Odolnost proti převracení nábytku při jeho běžném užívání.
 • stavebně–truhlářská výroba (carpentry, constructional joinery production) Výroba funkčních zařízení, které mají stavební i nábytkovou povahu a utvářejí prostředí interiéru.
 • stavebnicový nábytek (unit furniture) Nábytek umožňující své sestavení do větších funkčních celků pomocí montáže.
 • stavitelnost nábytku (furniture adjustability) Způsobilost nábytku nebo jeho části měnit rozměr, rozestup nebo polohu.
 • stehování (stitching) Spojování čalounických materiálů.
 • stohovatelný nábytek (stacking furniture) Nábytek řešený tak, aby bylo možné nasouvání jedné nábytkové jednotky na druhou za účelem úspory místa při jeho příležitostném nebo sezóním ukládání.
 • stojan (stand) Volně stojící nebo závěsný nábytek pro ukládání předmětů, audiovizuální techniky apod..
 • stojanová tabule (stand board) Deska s tmavým pigmentovým matným nátěrem upevněna na dřevěný nebo kovový stojan.
 • stojka (post) Dílec, který váže součásti ve vertikálním směru.
 • stolek pro hobby (hobby table) Nábytek se stolní deskou nebo vnitřním prostorem přizpůsobeným pro aktivity volného času.
 • stolek pro PC (PC table, computer desk) Stolek pro umístění počítače a jeho příslušenství.
 • stolička (stool) Sedací nábytek pro jednu osobu bez opěradla, bez opěrek rukou a čalounění.
 • stropní podhled (suspended ceiling) Nábytkový obklad snižující výšku místnosti nebo esteticky zakrývající rozvodné instalace.
 • střapec (tassel) Ozdobný svazek ze speciálních šňůr.
 • střednice (central piece) Nosná střední deska manželské postele.
 • stůl (table) Universální nábytek tvořený horní funkční deskou a podnožím.
 • stůl na kozách (trestle-table) Stůl tvořený stolovou deskou položenou na kozách nebo jiném podnoží (dříve jídelní stůl).
 • stůl pro stroje (machine table) Stůl speciální konstrukce odolný proti statickému, dynamickému a mechanickému namáhání.
 • stupeň lesku (degree of gloss) Schopnost povrchu odrážet světelné paprsky.
 • stylový nábytek (style furniture, period furnishing) Nábytek s jednotou výrazu slohotvorných znaků–hmotná reflexe bytí minulých generací, doklad uspokojování potřeb jednotlivce- společnosti; dokumentuje způsob života lidí v etapách historického vývoje.
 • suchá montáž (dry assembly) Rozebíratelná montáž výrobku nebo nábytkového celku.
 • suchý zip (velcro) Textilní pásky s plastovými mikroháčky.
 • světelná rampa (footlights) Zpravidla závěsný doplněk sloužící pro osvětlení pracoviště v interiéru.
 • šatní skříň (wardrobe, clothes closet, armoire) Nábytek pro šaty, vybaven zpravidla šatní tyčí a doplněn dalším vnitřním vybavením.
 • šézlong (chaise longue) Čalouněná lenoška s dlouhým opěradlem pro natažení nohou v pololeže.
 • školní lavice (school desk) Lavice s pracovní deskou pro psaní a ukládání pomůcek, též jen samostatná pracovní plocha.
 • školní nábytek (school furniture, furniture for education) Nábytek pro školní a vzdělávací zařízení s požadovanými bezpečnostními parametry.
 • šroubování (screwing) Spojování součástí šrouby nebo vruty.
 • taburet (tabouret) Čalouněný, proutěný, drátěný aj. sedací nábytek bez opěradla, pro jednu osobu, bez opěrek rukou.
 • táflování (wainscotting) Estetický obklad interiéru, nemá povahu stavebního výrobku, je zhotoven ze dřeva, vyjma spojovačů.
 • technická dokumentace (technical documentation, user information) Dokumentace potřebná pro realizaci výroby a užívání nábytku (výkresová dokumentace, kusovníky, technické popisy, materiálové a technologické normy, návody na montáž, návody na ošetřování aj.).
 • televizní stolek (TV table) Též audiovizuální stolek pro umístění AV techniky, zpravidla s úložným prostorem.
 • tetatét (t?te-?-t?te; Fr.) Zdvojené křeslo pro intimní nebo nerušený rozhovor osob sedících tváří proti sobě.
 • textura nábytku (furniture texture, figure) Rozhodující vnější projev struktury materiálu nábytku určený tvarem a barevností jeho složek.
 • tmelení nábytku (furniture puttying, furniture filling) Vyrovnání textury povrchu - základ pro pigmentové provedení.
 • toaletní stolek (make up table, toilet table) Stolek se zrcadlem určený pro kosmetické úpravy osob, zpravidla se zásuvkami.
 • transparentní provedení (transparent treatment) Dokončení povrchu nábytku nebo jeho částí průhledným nebo průsvitným nátěrem.
 • trnož (footrest) Spojovací dílec noh, zejména pro předozadní zpevnění konstrukce.
 • truhla (chest) Nábytek s podnožím proti vlhkosti a živočichům opatřen víkem, určen pro ukládání věcí a potravin.
 • truhlářská výroba (joiner’s production, cabinet making, furniture making) Též stolařská výroba, všeobecný pojem pro výrobu nábytku.
 • truhlová lavice (bench with chest) Truhla s opěradlem, která slouží pro ukládání věcí a k sezení, někdy s čalouněním.
 • trůn (throne) Důstojná, zpravidla čalouněná židle s převýšeným opěradlem a bočními opěrami.
 • trvanlivost nábytku (furniture lifetime) Schopnost nábytku uchovat si estetickou a funkční způsobilost při běžném užívání.
 • tuhost nábytku (furniture stiffness) Schopnost konstrukce nábytku eliminovat účinek působících sil při jeho používání.
 • tvarová stálost (shape stability) Schopnost nábytkové jednotky nebo součástí nábytku nepodléhat v průběhu času tvarovým změnám.
 • tvarovací vrstva (shaping layer) Určuje základní tvar čalounické konstrukce.
 • tvarovka (shaped part) Dílec z pěn vyrobený obráběním, vypěněním aj..
 • tvarový nábytkový obklad (shaped furniture panelling) Nábytkový obklad ve tvaru konkávní nebo konvexní křivky uložené na žebrech podpůrné konstrukce.
 • typ nábytku (furniture type, furniture kind) Nábytková jednotka, jejíž rozhodné znaky a rozměry jsou neměnné.
 • typový nábytek (type furniture) Nábytek opakovaně vyráběný podle schváleného typu nebo dle dohodnutých modifikací typu.
 • úložná sestava (wardrobe set, dressing unit) Úložný nábytek určený pro ukládání šatů a jiných věcí.
 • ušák (wing armchair) Čalouněné hluboké křeslo u kterého je opěrka hlavy doplněna bočními opěrkami hlavy.
 • užitné parametry (purpose parameters) Souhrn nábytkových znaků definující účelnost věci z hlediska spotřebitele.
 • válenda (day bed) Lůžko lehké konstrukce bez čel.
 • vertikální mezistěna (vertical partition) Též mezibok, svislý pevný dílec dělící korpus.
 • veřejný interiér (public interior) Zčásti nebo zcela uzavřený vnitřní prostor budov, upravený nebo zařízený nábytkem pro jeho předpokládaný účel.
 • vestavěná skříň (buit-in cabinet) Skříň, která je součástí stavby nebo je montážně pevně spojena s konstrukcí stavby.
 • vestavný (vestavěný) nábytek (built-in furniture, fit-in furniture) Nábytek konstrukčně řešený tak, že je při montáži spojen s konstrukcí stavby. Vestavný nábytek je po pevném zabudování do stavby označován jako vestavěný.
 • věšák (hanger, clothes-tree) Volně stojící vertikální výrobek ze dřeva, kovu nebo jiného materiálu pro odkládání oděvů.
 • vězeňský nábytek (prison furniture) Nábytek určený pro nápravná a internační zařízení, cely předběžného zadržení, vazby.
 • virtuální model (virtual model, computer model) Model nábytku zhotovený ve virtuálním prostoru PC technikou. Slouží pro ověření variant řešení, estetických znaků a uplatnění výrobku v prostoru.
 • vitrína (show-case, display cabinet) Nábytek z více stran tvořený skleněnou výplní, určený k ukládání a vystavení předmětů.
 • vnější plochy (outer surface) Plochy, které jsou při užívání nábytku viditelné v jeho základní poloze nebo v určené funkční pozici.
 • vnitřní dělení (inner partition) Volné vertikální nebo horizontální členění vnitřního prostoru, též vnitřní police.
 • vnitřní plochy (inner surface) Plochy nábytku viditelné po manipulaci s pohyblivými součástmi výrobku.
 • vnitřní police (inner shelf, iternal rack) Přestavitelný horizontální dílec vnitřního prostoru korpusu.
 • vnitřní zásuvka (inner drawer) Zásuvka použitelná po otevření uzavřeného nábytku.
 • vodicí lišta (guide bar, running track) Lišta pro vedení posuvných a výsuvných součástí, nebo komponentů nábytku.
 • vojenský nábytek (military furniture, army furniture) Nábytek pro výbavu armády, hasičů nebo záchranných složek se specifickými vlastnostmi.
 • volné čalounění (independent upholstery,. unattached upholstery) Čalounění, které lze z kostry výrobku sejmout.
 • volný polštář (free pillow) Polštář volně položený, zpravidla se snímatelným potahem.
 • vrstvy čalounění (layers of upholstery) Materiálová skladba – konstrukce čalounění.
 • vtah (pull in) Zatažení odšitých švů potahu k základu čalounění.
 • vůle nábytku (furniture clearence) Mezera mezi pevnou a pohyblivou částí výrobku nutná pro jeho správnou funkci, nebo mezera mezi jednotlivými součástmi a komponenty výrobku, nezbytná pro konstrukci, montáž a použití nábytku.
 • vykládaný nábytek (inlaid furniture) Nábytek, jehož vnější plochy jsou zdobeny intarzií, marketerií, inkrustací, mozaikou aj. zdobnými technikami; kvalitativní znaky povrchové úpravy vykládaného nábytku jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.
 • výklopné dveře (tip-up door, door with flap stay hinge) Dveře otvíravé kolem horizontální osy směrem nahoru.
 • výklopné sedadlo (reclining seat) Sedadlo připevněné na stěnu nebo nábytek, které se vyklápí do funkční polohy.
 • výlisek (moulding) Součást nebo dílec nábytku vyrobený lisováním.
 • výplet (seat caning, seat wicker work) Výplet ploch sedacího nábytku z pedigu aj. materiálů.
 • vyplétaný nábytek (weaved furniture, caned furniture) Nábytek, jehož plochy jsou vytvořeny výpletem z přírodního nebo syntetického materiálu; kvalitativní znaky výrobku jsou hodnoceny odlišně od standardního nábytku.
 • výpona (stretcher) Čalounění skrytých a neexponovaných ploch.
 • vysoké lůžko (high bed) Lůžko na vysokém podnoží se zábranami proti pádu, pod který lze umístit jiný nábytek.
 • vysoušení (drying) Tepelný proces, při němž se odpařuje rozpouštědlo za účelem přeměny nátěrové hmoty v nátěrový film.
 • výstavnický nábytek (exhibition furniture, fairground furniture) Vybavení muzeí, galerií, sbírek, nábytek pro veletrhy, výstavy aj. akce výstavnictví.
 • výsuv (drawer glider, drawer runner) Kování sloužící pro používání zásuvek a výsuvných prvků
 • výsuvná deska (extension board) Výsuvná část výrobku určená zpravidla pro zvětšení plochy.
 • vytvrzování (hardening finish) Chemická reakce přeměny nátěrové hmoty v nátěrový film, při které se z nízkomolekulárních látek stávají látky makromolekulární.
 • vzorek nábytku (furniture sample) Předloha, reálná nábytková jednotka nebo její rozhodná reprezentativní část určená pro objednávku nábytku.
 • zábrana (barrier) Deska nebo rám s příčkami zamezující pád z lůžka.
 • záda (back) Zadní dílec korpusu sloužící pro zpevnění a uzavření výrobku.
 • zahradní nábytek (garden furniture, porch furniture, deck furniture) Venkovní nábytek určený pro veřejné sady, zahrady a domovní zahrady nebo dvory a verandy.
 • záchodové křeslo (toilet armchair) Křeslo vybavené nočníkem s možností vykonání fyziologické potřeby.
 • zakázkový nábytek (custom-made furniture, made- to-order furniture) Též investorský, zhotovený na základě individuální smlouvy dle specifických požadavků – atypický nábytek.
 • základ čalounění (base of upholstery) Pružný, zpravidla vyrovnaný základ pro vrstvení čalounických materiálů.
 • zalištování (trimming) Skrytí nerovností nebo upevnění výplní lištami.
 • zaponování (slushing) Transparentní ochranný nátěr potlačující povrchovou oxidaci (černání) kovů.
 • zápultí (counter storage space) Úložné prostory zázemí obslužného pultu.
 • zarážka (stop bar, stopper) Dorazový element pro výsuvné nebo posuvné součásti.
 • zařízení interiéru (interior furnishing, interior equipment) Zařízení interiéru utváří převážně nábytek a stavebně truhlářské výrobky; přitom provedení, kvalita a požadavky na vzhled jsou z důvodu estetického nebo užitného určení výrobků shodné nebo obdobné.
 • zásuvka (drawer) Výsuvná nebo výklopná součást výrobku pro ukládání předmětů.
 • zásuvka na lůžkoviny (bedclothes drawer) Větší mobilní otevřená zásuvka (též kontejner) určena pod lůžko na ukládání lůžkovin.
 • zásuvková police (shelf with drawer) Police se zásuvkou (zásuvkami) umožňující zavěšení na stěnu nebo nábytek.
 • závěs (hinge). Kování umožňující zavěšení dveří nábytku.
 • závěsná deska (mouted-board) Nábytková deska připevněna plochou na stěnu, zpravidla doplněna kováním.
 • závěsná police (hanging shelf) Police zpevněná konzolami, zadní stěnou, navlečená na trnech, zavěšená na lanku, kování apod..
 • závěsné křeslo (hanging armchair) Křeslo na závěsu uchyceném do stropu místnosti, nadpraží, dveří, trámu aj..
 • závěsné lůžko (hammock) Zavěšené lůžko - často skládací, s textilní nebo vyplétanou, zpravidla jednoduchou lehací plochou.
 • závěsné přihrádky (hanging boxes) Malé úložné prostory skříní vytvořené textilními materiály, zpevněné zpravidla výztuhou.
 • závěsné sedadlo (hanging seat) Sedadlo zavěšené ke stropu, nadpraží, trámu apod..
 • závěsný prvek (wall-hang component) Polyfunkční nábytek určený k zavěšení; plní účel sám o sobě nebo v sestavě.
 • zdravotní nábytek (furniture with health test certificate) Nábytek, jehož nepatologické, ergonomické, fyziologické, ortopedické, hygienické, aj. medicínské vlastnosti jsou ověřeny certifikátem nebo zdravotním atestem.
 • zip – zdrhovadlo (zip, zipper) Kovové nebo plastové zdrhovadlo potahu.
 • zkoušení nábytku (furniture testing) Zjišťování míry skutečného naplnění stanovených znaků nábytku, jehož výsledkem je protokol o zkoušce, dále podklad pro další navazující řízení pro udělení značky kvality nebo certifikát výrobku.
 • značení nábytku (furniture labeling, furniture identification) Označování je opatření výrobku štítkem nebo jiný způsob označení výrobku identifikačními údaji o výrobci a výrobku, které stanovil zvláštní právní předpis.
 • značka kvality (mark of quality) Značka, která potvrzuje, že u nábytku byly pověřenou a nezávislou institucí odborně ověřeny jeho rozhodné znaky a hlavní užitné parametry.
 • znaky biologické (biological characteristics) Vlastnosti určené přírodní povahou materiálu, též ukazatelé biologických polutantů, zdrojů plísní, roztočů, bakterií aj. mikroorganizmů nebo jiné biologické vlastností dlouhodobě používaných výrobků.
 • znaky ekologické (ecological characteristics) Vlastnosti určené materiály z obnovitelné nebo přírodě blízké suroviny a dále materiály, které při zpracování, používání a likvidaci neohrozí životní prostředí.
 • znaky emisní (emission characteristics, VOC properties) Emise těkavých látek z materiálů při výrobě a zejména z výrobku ve vnitřním prostředí budov.
 • znaky energetické (energetic characteristics) Energetický potenciál materiálů použitých ve výrobku, vlastní energická náročnost výroby nábytku, energie potřebná na funkci odpadového hospodářství a likvidaci výrobku-jeho komponentů po spotřebě.
 • znaky ergonomické (ergonomic characteristics) Vztahy nábytku a člověka - funkční součinnost z hlediska somatických potřeb a požadavků člověka.
 • znaky estetické (aesthetic characteristics) Umělecké pojetí nábytku utvářející emotivní vjemy, které působí na psychiku člověka v procesu uspokojování jeho základních a odvozených potřeb.
 • znaky funkční (functional characteristics) Vlastnost nábytkové jednotky plnit očekávaný účel a uspokojovat potřeby člověka, nebo plnit jiný společenský požadavek.
 • znaky hygienické (hygienic characteristics) Souhrn vlastností výrobků, materiálů a komponentů, které ovlivňují faktory vnitřního prostředí pobytových místností budov a zdravotní stav uživatele.
 • znaky kvalitativní (qualitative characteristics) Souhrn vlastností, které podmiňují jakost a užitné parametry nábytku; schopnost plnit požadavky plynoucí z účelu pro, který byl nábytek určen.
 • znaky marketingové (marketing characteristics) Faktory určující úspěšnost výrobku na trhu.
 • znaky materiálové (material characteristics) Vlastnosti nábytku určené materiály konstrukce nebo vlastnosti určené komponenty, které podmiňují funkci výrobku a vlastnosti materiálu, které utvářejí konečný vzhled výrobku.
 • znaky národopisné (ethnographic characteristics, regional properties) Též folklórní znaky nábytku, které jsou odvozeny z lidových nebo národních tradic země – regionů.
 • znaky požární (fire characteristics) Vlastnosti charakterizující hořlavost materiálu, vývin dýmu a jedovatých zplodin při hoření.
 • znaky slohotvorné (style characteristics) Jednotné znaky určitého období dané způsobem života společnosti, z nichž nejprůkaznější je zpravidla vnější vzhled - zdobení, dále materiál, typologie výrobků a výrobní vyspělost.
 • znaky speciální (special characteristics) Znaky určené speciálními vlastnostmi výrobku, specifickým účelem použití nábytku nebo jeho určením pro využití lidských smyslů (hmat, čich, sluch, zrak aj.).
 • znaky technické (technical characteristics) Vlastnosti výrobku zaručující životnost, zejména odolnost nábytku a jeho komponentů proti opotřebení.
 • znaky výrobní (production characteristics, manufacturing qualities) Materiálové, konstrukční, technologické, organizační, manipulační, expediční a jiné faktory určující charakter výroby.
 • znaky zdravotní (health characteristics, medical properties) Též medicínské znaky – souhrn vlastností výrobků nebo jejich materiálů, které při běžném, zpravidla dlouhodobém užívání mají vliv na zdravotní stav uživatele.
 • znovupoužití (reuse) Nová aplikace částí výrobku po skončené době užívání.
 • zónová matrace (zone mattress, mattress with zonal stiffnes) Matrace s různými zónami tuhosti lehací plochy.
 • zpovědní křeslo (confessional armchair) Křeslo pro kněze, jehož tvář je při zpovědi chráněna lícní opěrkou.
 • ztracený steh (invisible stitch) Neviditelné sešití potahu ve tvaru “Z”.
 • žaluziové dveře (tambour door, rolling door) Dveře složené z úzkých elementů, určené pro pohyb v obloukové drážce.
 • židle (chair) Sedací nábytek pro jednu osobu vybavený opěradlem, součástí židle mohou být opěrky pro ruce.
 • žíněnka (mattress) Tenká matrace ve funkci podložky pod ležícím člověkem se specifickou funkcí.
 • životnost nábytku (furniture durability) Souhrn znaků nábytku limitující dobu, v níž nábytek plní účel, pro který byl vytvořen.