NIS
Nábytkářský informační systém

Ekologické značky


 Výrobek získá ekologické označení:


- Na základě státem garantovaného potvrzení o vyšší užitné hodnotě a to na základě toho, že prošel přísnými testy prokazujícími splnění kvalitativních a ekologických požadavků.


- Na základě mezinárodního uznání o výrobku, že je k životnímu prostředí šetrnější než konkurenční a neoznačené výrobky.


- Na základě doporučení zákazníků od řady ekologických nevládních organizací.


- Pakliže se zařadí mezi prioritně nakupované zboží všemi institucemi, které používají systém zelených zakázek.

 

 

Ekologické značení:
Český národní program ekoznačení i EU je dobrovolný. Ekoznačkou EU je tzv. "The Flower – Květina".

 

 Ecolabel.jpg          Ecolabel_2.jpg

 Obr. 1. The Flower – Květina

 

Ochranná známka „Ekologicky šetrný výrobek“ dle směrnice Ministerstva životního prostředí ČR č. 12-2004.

 

Ecologicky_setrny_vyrobek.jpg

 Obr. 2. Ekologicky šetrný výrobek

 

Na našem trhu se dají sehnat i výrobky s ekoznačkou EU a jinými zahraničními ekoznačkami, především s Modrým Andělem. Blue Angel není pečeť na celkový produkt, ale pouze pro určitou vlastnost. Spotřebitel musí sledovat zejména podtitul, který uvádí například "Blue Angel, nízké emise", "Blue Angel, protože je ze 100% recyklovaného papíru", atd.

 

 

 Obr. 3. Blue Angel

 

Severská ekoznačka - "Nordic Swan" je oficiální značka pro severské země. Severská značka nyní zahrnuje asi 70 různých výrobků vč. nábytku. Výrobky a postupy výroby musí být ověřeny v nezávislých laboratořích a kontrolními návštěvami. Na štítku je obvykle platí po dobu tří let, po níž jsou kritéria revidována a společnost musí podat novou žádost o licenci.  

 

  Nordic_Swan.jpg    

Obr. 4. Nordic Swan

 

Environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) je soubor mě-řitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu. Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle normy ČSN ISO 14040-40 a mohou být ještě doplněny různými dalšími údaji, jež jsou považovány za podstatné. Dokument (EPD) s těmito údaji musí být veřejně přístupný a údaje v něm obsažené musí být ověřitelné. V podstatě tedy jde o podrobný průkaz produktu o jeho vlivu na životní prostředí.

EPD.jpg

Obr. 5. Environmental Product Declaration – EPD