NIS
Nábytkářský informační systém

Laboratorní stoly a stoly pro stroje


Zákon 102/2001 Sb. o technických požadavcích na výrobky ukládá distributorům výrobků na trh, že výrobky musí být bezpečné, v souladu s technickými  normami a  minimalizovat možná zranění při běžném používání výrobku. Laboratorní stoly musí být vyrobeny z materiálů, které splňují mechanické, chemické a teplotní požadavky na zamýšlené použití stolu. Jakékoli svislé skleněné plochy větší nebo rovny 0,06 m2 musí být v souladu s EN 12600:1999. info

Šířka přístupných otvorů (kromě výsuvů, dveří a jejich příslušenství, ale včetně souvisejících mezer mezi úchytkou a dalších částí konstrukce) musí být vždy buď menší než 8 mm nebo větší než 25 mm. Úchytky nesmí obsahovat prohlubně, ve kterých se mohou hromadit cizorodé látky. Přístupné, otevřené konce a nohy trubkových součástí musí být zaslepeny nebo jinak uzavřeny. info

Součásti a jednotlivé části pracovního stolu, s nimiž může uživatel přijít do styku při zamýšleném použití, nesmí mít ostré hrany nebo ostré rohy.info

Pracovní deska musí být speciálně navržena a řešena tak, aby zabránila stékání tekutin. Hrana pracovní desky musí mírně převyšovat plochu ze všech stran tak, aby zadržela retenční kapalinu min. 5 litrů na čtvereční metr pracovní desky. info

Na veškeré spoje a pracovní plochy musí být použitý materiál, který nepraská, nezadržuje nečistoty nebo cizí předměty a neabsorbuje tekutiny. info

Zadní hrany, pokud sousedí se zdí a otevřené konce polic, musí být zvýšeny min. 30 mm nad plochu police. Pokud to typ práce vyžaduje, musí být použit dělící štít mezi dvěma protilehlými pracovními plochami. info

Stoly pro stroje jsou chápány jako stoly pro kancelářskou techniku (kopírky, tiskárny, vázací stroje aj.), též jako stoly pro měřicí přístroje. Základní požadavky na provedení a konstrukci jsou obdobné jako u kancelářského a laboratorního nábytku, požadována je však vyšší tuhost konstrukce s ohledem na vibrace a rázy způsobené mechaniku přístrojové techniky.