NIS
Nábytkářský informační systém

Kontakt


Garant projektu Informační systém pro podporu výzkumu, vývoje, inovací a jakosti nábytku


Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký

 

Akademický pracovník 
Studijní programy Nábytek a Nábytkové inženýrství 

Mendelova univerzita v Brně

Telefon do zaměstnání: +420 545 134 174
Adresa pracoviště: Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)

 

Soudní znalec v oboru nábytek
Kvalita nábytku a interiéru, ceny a odhady

Telefon  +420 734 452 454 (mobil)
E-mail: petr.brunecky@gmail.com

 

 

PhDr.Milan Tříska

 

Marketing a technický provoz systému
INT,s.r.o.
Telefon  +420 603 235 437 (mobil)
E-mail: m.triska@int-cz.com
Adresa pracoviště:  Tuřanka 115, 627 00 Brno
 


OBSAH SYSTÉMU BYL VYTVOŘEN Z NÍŽE UVEDENÝCH, LEKTOROVANÝCH ODBORNÝCH KNIH

BRUNECKÝ, P. Pojem nábytek 1. vyd. IRCAES  BRNO 2013, 119 s. ISBN 978-80-87502-16-7.

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., JIČÍNSKÝ, M., KOVAŘÍK, M. a kol.  NIS část I. NIS - Obsah a struktura systému 1. vyd. IRCAES Brno 2010, 70 s. ISBN 978-80-87502-00-6.

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., KOVAŘÍK, M. a kol.  NIS část II. Všeobecné požadavky na nábytek, 1. vyd.  IRCAES Brno 2010, 133 s., ISBN 978-80-254-8884-3. 

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., KOVAŘÍK, M., 2010 a kol.: NIS část III. Požadavky na úložný nábytek, 1. vyd. IRCAES Brno 2010, 75 s. ISBN 978-80-87502-00-6.

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., JANČOVÁ, V. a kol. NIS část IV. Požadavky na odpočivný sedací a lehací nábytek. 1. vyd. IRCAES Brno 2011, 125 s. ISBN 978-80-87502-05-1.

BRUNECKÝ, P., HÁLA, B., TAUBER, J. a kol. NIS část V. Požadavky na nábytek pro práci a stravování. 1. vyd. IRCAES Brno 2012, 129 s. ISBN 978-80-87502-08-2. 

BRUNECKÝ, P., KAMENÍKOVÁ, V., JAROŠOVÁ, T., HÁLA, B  a kol. NIS část VI. Nábytek pro osoby s pohybovým a zrakovým omezením. 1. vyd. IRCAES Brno 2012, 108 s. ISBN 978-80-87502-09-9.

BRUNECKÝ, P. a kol. NIS část VII. Stylový nábytek - příčiny proměn.1.vyd. IRCAES Brno 2012, 186 s. ISBN 978-80-87502-10-5.

BRUNECKÝ, P. a kol. NIS část VIII.Požadavky na nebytový nábytek.1.vyd. IRCAES Brno 2012, 180 s. ISBN 978-80-87502-11-2.
SVOBODA, J.,  BRUNECKÝ, P., HÁLA, B a kol.  NIS část IX. Materiály na bázi dřeva a ostatní materiály pro výrobu nábytku. 1. vyd. IRCAES Brno 2012, 169 s. ISBN 978-80-87502-12-9.

JANČOVÁ, V., BRUNECKÝ, P., JIČÍNSKÝ, M. a kol.  NIS část X. Materiály pro výrobu čalouněného nábytku. 1. vyd. IRCAES Brno 2012, 162 s. ISBN 978-80-87502-13-6.

BRUNECKÝ, P.,  Nábytek - manuál soudního znalce. 1. vyd. Mendelu Brno, 2015,  119 s. ISBN 978-80-7509-229-9

Publikace lektorovali: 
Prof. Ing. arch. Jindra Halabala CSc., prof. Ing. arch. Ivan Petelen CSc., doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc., doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský, Ing. Michal Skalický PhD., doc. Ing. Jaroslav Svoboda, PhD.
 
 
Řešitelský kolektiv:
 

Hlavní autoři a tvůrci:

Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký
Ing. arch. Boris Hála, PhD.
Ing. Marek Jičínský
Mgr. Barbora Podloucká (Třísková)
 
Řešitelský tým:
Ing. Věra Jančová, PhD.
Ing. Jaroslav Svoboda, PhD.
Ing. Jiří Tauber, PhD.
Ing. Kateřina Dvouletá
Ing. Danica Káňová
Ing. Martin Zach
Ing. Milan Šimek PhD.
Ing. Věra Kameníková
Ing. Tereza Jarošová
  

Dále spolupracovali:
Mgr. Martin Čuta, PhD.
Ing. Zdeněk Holouš, PhD
Doc. Dr. Ing. Jaroslav Hrázský
Ing. arch. Martin Kovařík, PhD.
Ing. Martin Přibyl, PhD.
Ing. Hanuš Vavrčík PhD.
a
Asociace českých nábytkářů

 

Autorský team si dovoluje upozornit, že obsah, grafika i logistika serveru a všechny zde zveřejněné údaje jsou předmětem autorského práva a jsou tímto i chráněny.