NIS
Nábytkářský informační systém

Rozměrové požadavky


„Měřítkem všeho je člověk“

 ( Prótagorás v parafrázi Le Corbusiera )

 

Normy a rozměrové požadavky vztahující se k nábytku a interiéru, vycházejí z rozměrů lidského těla a jeho částí. Proto jsou antropometrie a ergonomie při správném dimenzování nábytku stěžejními obory.

 
 

Nábytek úložný - obecné požadavky:

Správné dimenzování úložných prostor je důležité pro jeho snadnou dostupnost. Pro uživatele úložného nábytku jsou důležité převážně tyto antropometrické rozměry:

 • dosah vzhůru vsedě – maximální dosah vsedě
 • výška očí vsedě – výška viditelné plochy v sedě (např. monitor)
 • výška očí vstoje – výška viditelné plochy vstoje
 • dosah vzhůru vstoje – dosah vstoje
 • dosah vzhůru ve stoje na špičkách – maximální dosah vstoje
 • dosah v předpažení – výška dosahu v předpažení

    

 


Umístění uzavíratelných prvků úložného nábytku, jako jsou dvířka skříněk a zásuvky, by mělo vycházet z optimální polohy vzhledem k základnímu postavení uživatele (vstoje, vsedě). Podle námahy, kterou proces ukládání vyžaduje, byla stanovena tři pásma dosahů.

 • Pásma dosahů - Pásmo dosažitelné bez ohnutí, pokleknutí či vystoupení na plochy vyšší než podlaha.
 • Pásmo snadno dosažitelné bez ohnutí nebo pokleknutí.
 • Pásmo dosažitelné pouze při postavení na plochu situovanou výše než podlaha.

Obr. 2: Ergonomické zásady úložného nábytku
Nábytek sedací - obecné požadavky:


Pro sedací nábytek jsou důležité tyto antropometrické rozměry:

 

 • a. - výška očí vsedě – pro zajištění pohodlného vizuálního kontaktu (monitor)
 • b. - výška dolního okraje lopatky – horní výška bederní opěrky
 • c. - výška lokte vsedě (ve flexi) – výška opěrky paží
 • d. - výška hýždí nad sedadlem - minimální dolní hranice opěradla
 • e. - výška podkolení vsedě – výška sedadla
 • f. - délka stehna k podkolení (hýždě-podkolení) – hloubka sedadla
 • g. - šířka loktů vsedě (ve flexi) – vnitřní vzdálenost mezi opěrkami paží
 • h. - šířka hýždí vsedě (šířka sedu) – šířka sedadla
 • i. - hloubka břicha vsedě (hýždě-břicho) – délka opěrek

Nábytek lehací - obecné požadavky:


Pro lehcí nábytek jsou důležité tyto antropometrické rozměry:

 

 • a. - výška podkolení vsedě – výška lehací plochy
 • b. – tělesná výška – délka lehací plochy (+ přídavky)
 • c1. – max.šířka loktů – šířka lehací plochy pro 1.os. varianta 1. (+ přídavky)
 • c2. – šířka ramen - šířka lehací plochy pro 1.os. varianta 2. (+ přídavky)

(rozměry c1 a c2 byly zprůměrňovány)


c1 - Dlabal, S. Nábytek, člověk, bydlení. Praha: Ústav bytové a oděvní kultury, 1976

c2 - J.Panero a M. Zelnik , Rozměry lidského těla a vnitřního prostředí, 1979Nábytek jídelní (stoly) - obecné požadavky:


Důležité antropometrické rozměry pro jídelní stoly:

Délka stolové desky:

Délka stolové desky je určována násobkem místa pro jednu osobu a počtem stolujících.

 • a - Šířka loktů vsedě – určuje minimální šířku místa pro jednu osobu při stolování.
 • b - Šířka loktů v poloze překrývajících se dlaní vsedě (maximální šířku loktů) - rozměr slouží, jako optimální rozměr mezi                stolujícími. Pro komfortnější stolování je vhodné navýšit tento rozměr o tzv. „intimní zónu“ (50 mm) (Ing. arch. S. Dlabal 1970)

 

Šířka stolové desky:

Šířka stolové desky je důležitým rozměrem, který ovlivňuje provoz stolování a jeho kvalitu. Může být ovlivněna několika faktory, zejména pak použití servírovacího stolku při stolování, nebo blízká návaznost odkládacích ploch.

                                                                                                                                                                                                     info


Text: Ing. Kateřina Dvouletá, Ing. Danica Káňová