NIS
Nábytkářský informační systém

Provedení


Provedení nábytku musí být v souladu s návrhem projektu, vyobrazením nabídkového katalogu nebo v souladu s předloženým a odsouhlaseným vzorkem výrobku. Provedení musí být v souladu s platnými standardy a aktuálními poznatky oboru.


Nábytek musí být zhotoven tak, aby po dobu jeho obvyklého a deklarovaného užívání byly zachovány jeho deklarované užitné vlastnosti.

 

Lůžka uváděná na trh pro osobní použití nesmí být označena přívlastky: „zdravotní, ortopedický, hygienický“ aj., nemá–li distributor stvrzení (o způsobilost pro dané použití) doloženo klinickými zkouškami nebo atestem oprávněné instituce.


Rozměry a tvar výrobku stanoví příslušné rozměrové normy nebo technická dokumentace výrobku.


Vložená matrace musí mít rozměr minimálně o 10 mm menší v šířce i délce, než je lehací plocha lůžka, pro umožnění navlečení lůžkovin - úhrnem maximálně 20 mm, dle ČSN EN 1334 do tolerance výšky matrace ±10 mm nebo 10 % rozměru.info


Matrace pokládaná na plochu pohovek může mít odchylku – šířka a délka ± 20 mm, výška ±10 mm nebo 10 % (viz rozměry nábytku).


Matrace nesmí být úplně zapuštěna v lůžku, má výškově přečnívat nejméně 100 mm tak, aby při usednutí uživatele nebyl pro něj citelný pevný rám konstrukce (zejména nezbytné pro seniory).


Vlastnosti konstrukce musí odpovídat účelu, pro který byl výrobek zhotoven a vyhovět příslušným požadavkům stanoveným pro zkoušení konkrétního typu nábytku.


Konstrukce matrace musí být z hygienicky nezávadných materiálů, musí mít dostatečnou tuhost a měkkost povrchové plochy pro danou věkovou a váhovou kategorii uživatelů.


Lehací plocha musí být pružná, podepírat uživatele při zachování přirozeného tvaru páteře a nemá omezovat uživatele při motorice spánku na lůžku.


Lehací plocha musí mít zajištěnu prodyšnost v celém průřezu konstrukce, včetně potahového materiálu.


Matrace i rošt musí navozovat pocit bezpečí proti sklouznutí (zpevněné bočnice matrace).


Matrace „nesmí plavat“ ani se bočně vykyvovat (viz vůle).


Matrace má umožňovat termoregulaci organizmu a nemá tělo přehřívat či podchlazovat.


Doporučené je oboustranné použití matrace s nestejnou tuhostí lehacích ploch.


Polohování roštu a matrace musí být konstrukčně řešeno ve fyziologicky doporučených bodech.


Příslušenství polohovacího lůžka nesmí při své funkci neobvykle hlučet nebo vytvářet nežádoucí mikroklima interiéru, které by narušovalo pohodu uživatele.


Výrobky umožňující příležitostné spaní musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky platné pro lůžkový nábytek a musí být vybaveny předepsanými náležitostmi.


Snímatelné a čistitelné potahy musí být zhotoveny z vhodných (vysrážených) materiálů.


Vnější vzhled opracovaných dílců nábytku ze dřeva a dílců dýhovaných se vymezuje pro jednotlivé plochy dovolenými vadami - viz ČSN 91 0001.

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU


Vnější čelní plochy (přední):

Dřevěná podstavná kostra výrobku musí mít dle ČSN 91 0102 odolnost povrchové úpravy ve stupni „D“. Čalouněné plochy musí splňovat požadavky ČSN 91 0015 - garantovat barevnou stálost, stejnobarevnost potahu a shodné umístění vlasové textilie vzhledem k orientaci vlasu. Pro veřejný interiér musí mít úpravu proti špinivosti.info


Vnější plochy:

Všechny viditelné plochy sedacího nábytku musí splňovat požadavky povrchové úpravy ve stupni „D“ (ČSN 91 0102). Čalouněné plochy musí garantovat barevnou stálost, stejnobarevnost potahu,infoshodné umístění vlasové textilie vzhledem k orientaci vlasu.


Vnitřní plochy:

Všechny vnitřní plochy viditelné při manipulaci s rozkládacími systémy musí splňovat požadavky povrchové úpravy ve stupni „F“ (ČSN 91 0102).


Skryté plochy:

Plochy čalouněného nábytku, jakkoliv nejsou viditelné při běžném používání výrobku, musí být začištěny textilním materiálem ( molino ap.).info

 


SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ LEHACÍHO NÁBYTKU

 
Pro seniory je nutné řešit vhodnou výšku lehací plochy a  ztužit okraj matrace (sklouzávání, vstávání apod.)


Specifické požadavky pro zdravotnická a pečovatelská zařízení jsou: Nepropustnost tekutin potahovým materiálem matrace, paropropustnost potahu, čistitelnost propařováním, povrchová údržba desinfekčními prostředky,snížená hořlavost.


Pro zdravotnický personál je nutno zvýšit konstrukční výšku lehací plochy z důvodu snadnější obsluhy pacientů a lůžka. Vyšší výška (55 – 66 cm) rovněž umožňuje snadnější užívání lůžka pacienty. Nižší hmotnost matrace pak umožňuje snadnou výměnu lůžkovin.


Lehací nábytek pro vzdělávání nebo zdravotnická zařízení musí být v souladu s ustanovením vyhlášky č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.info Pro děti mladší věku tří let, v souladu s vyhláškou 84/2001 Sb., musí být způsobilost pro dané použití doložena klinickými zkouškami nebo jiným adekvátním atestem.


Nemocniční nábytek musí mít způsobilost pro speciální použití ověřenou klinickými zkouškami nebo atestem oprávněné osoby a splňovat předpisy Ministerstva zdravotnictví.


Lehací nábytek pro nebytové použití musí vyhovovat  specifickým požadavkům, které vyplývají z účelu jeho použití. Nezbytná je snížená hořlavost čalounických materiálů, viz vyhláška MVČR 23/2008.  


Pro lůžka osob se zdravotním postižením platí ČSN EN 1970 Nastavitelná lůžka pro osoby se zdravotním postižením – Požadavky a metody zkoušení.


Obvod matrace pro seniory musí být ztužen tak, aby nedocházelo ke sklouzávání ležícího z plochy lůžka, jeho pádu na podlahu během spánku a umožnit oporu rukám při vstávání z lůžka.


Požadavky na výrobu a montáž sklápěcí postele je uvedena v ČSN EN 1129 – 1 a ČSN EN 1129 – 2.


Přenosná lůžka řeší ČSN EN 1466+A1 Výrobky pro péči o dítě – Přenosná lůžka a nosné konstrukce – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (jedná se o výrobky opatřené držadly nebo látkovými uchy pro přenášení dětí do 9 kg).Citace vyhlášky: Vybavení nábytkem v ubytovacích zařízeních musí odpovídat charakteru zařízení a věku dětí nebo žáků. Patrová lůžka se zřizují jen v odůvodněných případech s ohledem na tělesné a rozumové schopnosti ubytovaných a musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující rozměry a bezpečnost patrových lůžek. Vstup na horní lůžko musí být bezpečný a horní lůžko musí být opatřeno zábranou proti pádu, jakož i nepropustnou podložkou pod matrací. Patrová lůžka nelze použít v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku a v školských ubytovacích zařízeních pro děti a žáky mladší 7 let. Každé lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad v průběhu spánku a mít samostatný prostor na uložení lůžkovin.

Jen u nábytku pro veřejný interiér - těžší zatížení.

Není-li ovšem z výtvarného hlediska stanoveno jinak.

Někdy se u dražšího nábytku nezačišťuje, aby výrobce demonstroval kvalitu konstrukce a materiál.

Povolená tolerance souvisí s matracemi pro vysoká lůžka s boční zábranou, u nichž je ryskou vyznačena poloha horní plochy matrace s ohledem na boční zábrany – bezpečné užívání výrobku