NIS
Nábytkářský informační systém

Likvidace zbytků z výroby


Likvidaci zbytků z výroby řeší tyto legislativní normy:


Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 641/2004 Sb.o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Dále tuto problematiku řeší také sekce Ekologie výroby


Likvidaci zbytků z výroby řeší tyto legislativní normy:


Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 641/2004 Sb.o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Dále tuto problematiku řeší také sekce Ekologie výroby