NIS
Nábytkářský informační systém

Sedací


ROZMĚRY SEDADEL S APLIKACÍ ANTROPOMETRICKÝCH MĚŘENÍ

Po analýze naměřených hodnot jsme vyhodnotili, že pro stanovení velikostních skupin (XS – XL) lze vycházet z percentilů antropologického měření (3.; 25.; 50.; 75.; 97. percentil), neboť rozložení odpovídající jednotlivým proměnným v současné podobě odpovídá normálnímu rozložení.

 

Pro výsledné výpočty hodnot jednotlivých velikostních skupin (XS–XL) jsme použili poměrový výpočet z již zmiňovaných percentilů. Tyto hodnoty byly následně zaokrouhleny na celá čísla.

Tab. 1: Všeobecná legenda k obrázkům – zjišťování jednotlivých rozměrů sedacího nábytku

 

 

    Poznámka: antropometrické údaje jsou udávány v ideálním stavu – tedy po zatížení.

 

ŽIDLE: 

 


KŘESLA:


Porovnání vyhodnocených rozměrů sedacího nábytku (židle, křesla) s rozměry publikovanými Ing.arch.Stanislavem Dlabalem et.al. a normou ČSN 91 0620. 
                                                                                                                                                                                      infotext: Ing. Kateřina Dvouletá