NIS
Nábytkářský informační systém

JídelníDůležité antropometrické rozměry pro jídelní stoly jsou:


 - Šířka loktů vsedě – určuje minimální šířku místa pro jednu osobu při stolování.
Šířka loktů / Unisex     
                                                                       Obr. 1: Šířka loktů / Unisex

         

- Šířka loktů v poloze překrývajících se dlaní vsedě –  určuje maximální šířku loktů.
                                                                      Obr. 2: Maximální šířka loktů / UnisexRozměr maximální šířky loktů může sloužit, jako optimální rozměr mezi stolujícími. Pro komfortnější stolování je vhodné navýšit rozměr o tzv. „intimní zónu“ (50 mm). Následující obrázky (Obr. 3, Obr. 4) zobrazují snadný a maximální dosah u jídelních stolů.
                                                                 Obr. 3: Snadný dosah ze vzpřímeného sedu / Unisex                                                         Obr. 4: Maximální dosah při předklonění / Unisex

 

Rozměr snadného a maximálního dosahu udává dostupnou vzdálenost při stolování (odkládání skleniček, mís, talířů aj.).


Rozměry pro stolování jedné osoby:

Minimální rozměr = 550 x400 mm (22 dm2).
Dostačujícím rozměrem = 600 x 500 mm (27,5dm2)
Optimální rozměrem = 600 x 520 mm (31,2dm2) 
Ideální rozměrem = 600 x 550 mm (33dm2) 

                                                                Obr. 5: Rozměry pro stolování jedné osoby

Délka stolové desky je určena násobkem místa pro jednu osobu a počtem stolujících.

                                        Obr. 6: Délka stolové desky vycházející z místa pro jednu osobu (Dvouletá 2011)


Pro pohodlné stolování je důležitý i prostor mezi jednotlivými strávníky. Tento prostor se odvíjí z rozměru místa pro jednu osobu a rozměru „intimní zóny“, tj. vzdálenost loktů stolujících osob. Současná sociometrie uvádí v Evropě osobní zónu (prostor pro stolování) min 45 -75 cm.
                                                    Obr. 7: Místo pro jednu osobu + intimní zóna (Dlabal 1977 Dvouletá 2011)

Šířka jídelních stolů
   
Minimální šířka =800 mm  
Normální šířka =1000 mm
Optimální šířka =1040 mm                                                                 
                                                                        Obr. 8: Šířka stolové desky ( Dvouletá, 2011)


                                                                                                                                       nfo

 
Text: Ing. Kateřina Dvouletá

Text: Ing. Kateřina Dvouletá