NIS
Nábytkářský informační systém

Nosné rošty


Laťkové rošty se vyrábějí nejvíce z masivního dřeva (např. bříza) nebo z překližky. Jsou konstruované pro různé půdorysné rozměry lehacích ploch a pro různé hmotnostní zatížení.  Nosnosti jsou určovány průřezem a počtem latěk v roštu. Rošty nepolohovatelné jsou vhodné pro všechny typy matrací, rošty polohovatelné mechanicky nebo motorové jsou vhodné pod matrace, které jsou též polohovatelné, např. pěnové, sendvičové nebo z pěnové pryže.

 

 Obr.č. 178 Laťkové rošty

 

Lamelové rošty - první lamelové (později kompozitní) rošty vznikly v roce 1946. Koncem sedmdesátých let 20. století pronikly razantním způsobem na trh jako nosný a pružicí prvek, zejména u lůžkového nábytku. Lamelové rošty jsou nejčastěji užívaným podkladem pro lehací plochy. Vyrábí se buď v klasickém provedení z lamelových prvků (např. pětivrstvé bukové lamely o šíři 53 mm), které se upevňují buď zadlabáváním do rámu roštu (např. bukového) nebo jsou uloženy v pevných či výkyvných pouzdrech (kapsách) rozdílných profilů a velikostí, s různými variantami možností jejich uchycení do rámů. Rošty se vyrábí pevné nebo pohovatelné s polohováním hlavy a nohou. Většinou jsou vybaveny na pěti lamelách prvkem s možností nastavení tuhosti (v oblasti hrudníku ležícího uživatele).

 

 Obr.č. 179 Lamelové rošty

 

U některých lamelových roštů lze měnit tuhost pomocí stavitelných plastových spojek, které ztužují nebo uvolňují vzájemné provázání jednotlivých lamel. Změna nastavení je znázorněna na obr. č. 180.

 

 Obr.č. 180 Schéma změny tuhosti lamelového roštuObr.č. 181 Lamelové rošty s detailem uchycení lamely

 

Kromě klasických lamelových roštů z překližovaných materiálů jsou neustále vyvíjeny nové způsoby a varianty pružicích prvků pod matrace. Pomineme-li obchodní strategii výrobců roštů, jedná se o záměr v co možná nejvyšší míře zabezpečit pohodlí a relaxaci uživatelů. Častým řešení je tvorba individuálních bodových elementů, které jsou upevněny v nosném rámu lůžka. Tyto prvky mohou být různě výkyvné, pružné i spojené do zón, pro tvorbu zónové tuhosti lůžka. Tyto rošty, stejně jako klasické jsou ovladatelné buď mechanicky, nebo pomocí motoru.

 

 Obr.č. 182 Rošty s bodovými elementy