NIS
Nábytkářský informační systém

Informační listy jednotlivých zemí


Pro každou zemi platí určitá specifika a jiné zákony, kterými je potřeba se řídit.


Práva k průmyslovým vzorům
Příslušné právní předpisy
Co lze a nelze chránit?
Formální náležitosti
Poplatky k datu publikace
Průzkum
Doba ochrany
Vlastnictví práva

Práva k ochranným známkám
Příslušné právní předpisy
Co lze a nelze chránit?
Formální náležitosti
Poplatky k datu publikace
Průzkum
Doba ochrany
Vlastnictví práva

Patentová úprava včetně práv k užitným vzorům
Příslušné právní předpisy
Co lze a nelze chránit?
Formální náležitosti
Poplatky k datu publikace
Průzkum
Doba ochrany
Vlastnictví práva
Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Autorská práva a související práva
Příslušné právní předpisy
Co lze a nelze chránit?
Formální náležitosti
Poplatky k datu publikace
Průzkum
Doba ochrany
Vlastnictví práva
Co mám dělat, pokud mě někdo napodobuje?

Opatření celních orgánů

Alternativní postupy v případě porušování práv

Kontaktní údaje patentového úřadu