NIS
Nábytkářský informační systém

Ostatní materiály


 info


Kromě materiálů dřevěných a materiálů na bázi dřeva se ve výrobě nábytku setkáváme i s nedřevěnými materiály. A to buď samostatně použitými materiály, nebo v kombinací vzájemně mezi sebou, nebo v kombinaci se dřevem a mat. na bázi dřeva což je nejčastější použití těchto materiálů.

 


Základní rozdělení nedřevěných materiálů používaných ve výrobě nábytku:

 

 
Text: Ing. Jaroslav Svoboda PhD.