NIS
Nábytkářský informační systém

Závěr


Problematika materiálů pro výrobu čalouněného nábytku je velmi rozsáhlá a není ambicí autora monografie všechny precizovat a vyjmenovat. Nejobsažněji jsou charakterizovány materiály, o nichž jsou informace méně dostupné. Materiály nejmodernější  -  soudobé jsou velmi snadno dostupné na webové či prospektové prezentaci výrobců a prodejců, proto autorka nepovažovala za podstatné je v práci prezentovat v úplném sortimentu. Čalouněné výrobky jsou zajímavé tím, že je lze vyrobit jak použitím poměrně úzkého, tak i rozsáhlého sortimentu materiálů

 

Výroba čalouněného nábytku je dynamicky se rozvíjející obor, reflektující požadavky a potřeby uživatelů. Uplatňují se zde vynálezy a pokrokové technologie, vyvinuté v odvětví chemického, textilního, strojírenského nebo dřevařského průmyslu. Aplikace nových materiálů a technologií s využitím progresivního strojního zařízení napomáhá účinně splňovat náročné požadavky nových designů výrobků, ale zároveň pozitivně ovlivňuje kvalitu a ekonomiku výroby. Kromě toho může zlepšovat ergonomické parametry a splňovat potřeby hygieny a bezpečnosti výrobku.

 

Použití materiálů ovlivňuje v konečné fázi nejen kvalitu a užitnou hodnotu výrobku, ale úzce souvisí také s produktivitou práce, s ekonomikou výroby a v konečném stavu s cenou výrobku. Významnou roli hraje i ekonomická a energetická náročnost výroby materiálů. Trvanlivost a dlouhodobá užitnost výrobku je podstatná nejen z hlediska uživatele, ale také z pohledu ekologie a trvalé udržitelnosti. Cílem by mělo být vyrábět trvanlivé výrobky a koncipovat jejich konstrukci a materiálovou skladbu tak, aby byly po uplynutí doby životnosti recyklovatelné.