NIS
Nábytkářský informační systém

Tkaniny


Obr.č. 122 Rozdělení tkanin podle vazby


Vazby tkanin

Druh tkaniny je dán kromě materiálu také použitou vazbou. Vazbu tvoří soustavy osnovních a útkových nití. Osnovní nitě jsou v tkalcovském stavu svislé nebo podélné, útkovou soustavu pak tvoří nitě vertikální nebo příčné. Rozlišujeme 3 základní typy vazeb, další typy vazeb jsou od těchto tří typů odvozené.

 

 Obr.č. 123 Základní typy vazeb


Plátnová vazba je nejjednodušší a nejhustější typ vazby - „oboulícní. Podíl osnovních a útkových vazebních bodů je v poměru 1:1 a rub má stejný vzhled jako líc. Osnovní nit je pravidelně provázána s útkovou vždy přes jednu nit a to tak, že provázání osnovní nitě je pravidelně střídáno nad a pod útkovou nití a každá vedlejší osnovní nit váže ve stejném řadu, ale posunuta o jeden útek, takže výsledek vypadá jako šachovnice. Z plátna se odvozuje další typ tkaniny - tzv.  RYPS (viz. obr. - podélný osnovní ryps).Obr.č. 124 Plátnová vazba

 


Keprová vazba tvoří viditelné úhlopříčné řádky. Střídu keprové vazby tvoří vždy nejméně tři vazní body osnovy a útku. Podle počtu nití ve střídě se pak označuje kepr jako třívazný, čtyřvazný apod.

 

 

Obr.č. 125 Keprová vazba

 

Atlasová vazba má vazní body ve střídě pravidelně rozloženy a nesmějí se vzájemně dotýkat, jsou přes několik řádků stejnoměrně rozsazeny. V atlasové vazbě, zpravidla z hedvábí, se například vyráběl tzv. satén. Atlasová vazba má lesklý vzhled a "hedvábný" omak.

 

 Obr.č. 126 Atlasová vazba

 

Potahové textilie se  smyčkovým nebo řezaným vlasem se nazývají plyše, mohou být hladké nebo plastické. Textilie se zhotovují z jedné nebo dvou osnov nad sebou, rozlišuje se jednoplyšová nebo dvouplyšová technika výrobní technologie výroby. Tkaniny s kratším vlasem jsou nazývány též potahové samety. Vlas textilie má nejen funkci estetickou, ale také chrání osnovu. Plyšové textilie jsou velmi citlivé na manipulaci a skladování, dojde-li ke stlačení vlasu je obtížné jeho opětné obnovení. Z toho důvodu byly hladké plyše také upravovány gaufrováním, tedy zažehlováním vzoru pomocí horkého gaufrovacího válce. Tato technologie úspěšně překryje jakékoliv nerovnoměrnosti materiálu.

 

 Obr.č. 127 Vzorky tkanin s plyšovými technikami

 

Potahová textilie zvaná „mikroplyš“ je vytvořená speciálním netkaným způsobem. Syntetické vlákno (vlas) se na podkladovou tkaninu (opatřenou lepidlem) nanáší v elektrostatickém poli. Nejvíce byla tato textilie používána koncem 20. století. Nevýhodou materiálu byl vznik statického náboje, vysoký oděr vlasu a dost často i řídká dostava podkladní textilie, která potom zapříčinila nepevnost sešívaných švů, tedy posuv nitě ve švu.

 

Žakárové textilie je obecný název pro tkaniny nebo pleteniny vyráběné na strojích se speciálním ústrojím, jejichž složitý mechanismus umožňuje vytvářet velkoplošné i plastické vzory. Při žakárové technice tkaní má každá osnovní nit své vlastní ovládání, umožňující střídání různých vazeb. Typickou žakárovou tkaninou je damašek nebo brokát. Název je odvozen od jména francouzského vynálezce tohoto tkacího stroje J.M.Jacquarda.

 

 

Obr.č. 128 Žakárové textilie

 

Žinylkové tkaniny jsou převážně měkké, objemné textilie v plátnové nebo perlinkové vazbě jednobarevné nebo vzorované, s vyšším vlasem, který je tvořen útkem. Osnova bývá pevná, v útku jsou vetkány speciálně připravené objemové žinylkové příze, které především vytváří vzorování.

 

Obr.č. 129 Žinylové textilie
 

Obr.č. 130 Rozmanité struktury tkaných textilií

 

 

Vyšší užitné hodnoty pro uživatele představují rovněž textilie s úpravami na sníženou špinivost včetně speciální úpravy, které umožní „gumovat“ skvrny od tužky, kuličkového pera či fixy a speciální úpravy, která nedovolí smáčení tekutinou, popř. rychlé vniknutí tekutiny do textilie a zvýšenou odolnost proti oděru. Mezi textilní úpravy patří i antistatická úprava.

 

 Obr.č. 131 Vzorník barevnosti potahové textilie

 

Kromě potahových textilií standardně užívaných na čalouněné výrobky jsou i materiály, které jsou přímo zhotovovány pro určitý typ použití. Jedná se např. o potahové textilie schválené Státním památkovým úřadem jako vhodné materiály pro restaurování historického nábytku, viz obr. 132.

 

 Obr.č. 132 Potahové textilie pro restaurování historického nábytku

 

Netradičním materiálem pro výrobu textilií jsou koňské žíně. Potahové textilie jsou tkané na hedvábné nebo bavlněné osnově z koňských žíní. Textilie jsou tkané na originálních tkalcovských stavech, technikami používanými již od roku 1870.

 

 Obr.č. 133 Potahové textilie z příze z koňských žíní

 


Nejvýznamnější druhy potahových textilií, odlišujících se technologií výroby jsou textilie: listové, žakárové, matellasé, damašky, žinylové, alcantara, potahové plyše, vločkované materiály (mikroplyš, flock, ap), proplety, proševy, pleteniny (distanční, laminované, filetové), úplety. S rozvojem chemického a úpravárenského průmyslu dochází u potahového materiálu k četnému rozšíření sortimentu, jak z hlediska materiálového složení, funkce, speciálních úprav tak i desénů.