NIS
Nábytkářský informační systém

Problematika osob s postižením pohybového ústrojí


Odhadovaný počet osob s postižením pohybového ústrojí v České republice činí 3% populace.

První skupinou jsou osoby pohybující se pomocí hole nebo francouzské hole, které mají problém s uléháním (do této skupiny můžeme zařadit také starší osoby).

Druhou skupinou jsou osoby, které se pohybují pomocí francouzských holí a nezřídka i za pomoci protetických a ortopedických pomůcek, které jim umožňují stoj a částečně i chůzi. Tyto osoby jsou schopné ujít pouze omezenou vzdálenost a chůze je značně vyčerpává. Do této kategorie patří i vozíčkáři, ale i mezi nimi existují rozdíly:

  • Vozíčkáři, kteří potřebují vozík pro pohyb venku, protože nejsou schopni delší dobu stát nebo chodit.
  • Vozíčkáři, kteří jsou trvale připoutáni na ortopedický vozík, ale v určitých situacích jsou téměř samostatní.
  • Vozíčkáři, kteří k některým úkonům vyžadují asistenci druhé osoby. Potřebují pomoc při přesouvání z lůžka na vozík, při osobní hygieně, někdy i při pohybu venku.
  • Vozíčkáři, kteří potřebují pomoc druhé osoby celý den. Většinou jde o osoby s ochrnutím všech čtyř končetin.
  • Vozíčkáři se specifickým onemocněním, které vyžaduje použití elektrického vozíku, pak tvoří zvláštní skupinu.


Třetí skupinu tvoří lidé, jejichž stav se progresivně zhoršuje. Nemoc se zpočátku razantně neprojevuje, ale později postižený prochází postupně všemi uvedenými stupni.