NIS
Nábytkářský informační systém

Vybavení


VYBAVENÍ SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU

Kvalita čalounění (tedy komfort) je určena souborem objektivních a subjektivních parametrů. Základem kvality výrobku je vhodná materiálová skladba, vytvořená pro účel užití a dané prostředí.

Komfort čalounění lze dělit na objektivní komfort (měřitelné hodnoty): tvrdost, elasticita, prodyšnost a subjektivní komfort (zjištěné dotekem): měkkost, příjemný omak, pružnost, rovnoměrnost stlačení a vláčnost.

Tvarovací materiály musí splňovat požadavky na mechanické a funkční vlastnosti konstrukce podle ČSN 91 0604. Materiály musí být vrstveny tak, aby nedocházelo k jejich trvalé deformaci nad povolený limit dle ČSN 91 0604.

Kovové pružicí prvky, např. vlnité pružiny a tažné šroubovité pružiny při délce větší než 585 mm je vhodné navzájem spojit háčky, pružinami nebo jinými vhodnými prvky. Kovové prvky nesmí při předpokládaném maximálním zatížení a při kontaktu s nosnou vrstvou neobvykle hlučet.

Všechny pružicí prvky musí být použity na výrobku tak, aby nenarušily mechanicky ani chemicky ostatní materiály.

Konstrukce materiálové skladby výrobku s vypnutým potahem musí být provedena tak, aby nedocházelo k trvalému neestetickému protažení potahových materiálů.

Izolační, kypřicí a pomocné materiály musí být ke konstrukci připevněny nebo vzájemně propojeny tak, aby nedocházelo k jejich vtlačování do pružících aj. vrstev při užívání výrobku a byla zachována jejich funkce.

Kypřicí a izolační materiály, aplikované pod potahem musí být připevněny k materiálové skladbě tak, aby nedocházelo k jejich sesmýknutí a navlnění při užívání.

Jsou–li polštáře ve formě pevného čalounění hladce potaženy, musí být potahové materiály přetaženy na skrytou plochu nejméně 20 mm.

Upevnění potahových textilií ke konstrukci musí být provedeno se záložkou, nebo se musí zakončení začistit krycím materiálem.

U vyjímatelných paddesek může být textilie připevněna nezaloženě, musí však být zajištěna proti třepení. Potah z netřepivých materiálů (např. přírodní useň, koženka, poromer) nemusí být zakládán ani ztužován.

Na neviditelných plochách a viditelných nefunkčních plochách lze nahradit potahový materiál jiným (s odpovídajícími vlastnostmi), pokud to nenaruší vzhled výrobku.

U výrobků s velkou tloušťkou vrstvy materiálové skladby musí být voleny takové materiály a způsoby konstrukce, které nezpůsobí tvarovou degradaci materiálu a vyvolnění potahové látky.

Pro sedací odpočivný nábytek musí být použito kování a mechanismy, které jsou vhodné pro daný účel použití výrobku.

Kování a komponenty musí mít vlastnosti ověřené pro účel použití atestem kvality doložený jeho výrobcem, nebo musí mít jiné osvědčení o bezpečnosti, spolehlivosti a životnosti.

Příslušenství nesmí při své funkci neobvykle hlučet a ovlivňovat psychickou pohodu uživatel nebo vytvářet nežádoucí fyzikální a chemické faktory interiéru.

Kovové komponenty musí být na viditelných plochách povrchově dokončeny odpovídající povrchovou úpravou (dle účelu použití ve výrobku) a plnit požadovanou funkci.

V případě masážních křesel musí být použity součásti a komponenty, které vyhověly požadavkům ČSN 33 2000–7–713. Dále musí vyhovovat předpisům Ministerstva zdravotnictví ČR.