NIS
Nábytkářský informační systém

Rozměry


ÚCHYLKY A TOLERANCE SEDACÍHO NÁBYTKU

U výrobků zhotovených na zakázku (pokud zákazník neakceptuje standardní řešení), musí být rozměry nábytku uzpůsobeny somatickým a individuálním potřebám jeho uživatele.

Rozměry sedacího nábytku nebo jeho manipulačních částí info musí být uzpůsobeny běžným otvorům staveb, lomení schodišť, běžným komunikačním plochám a standardním manipulačním prostředkům.

Orientační úchylky rozměrů sedacího nábytku a jeho součástí všeobecně stanovuje ČSN 91 0015 a ČSN 91 0001. Při ověřování výrobku zkoušením se postupuje dle ČSN EN 1314 Nábytek bytový – Postele a matrace – Metody měření a doporučené tolerance.

Tab. 1:  Doporučené rozměrové tolerance nábytku dle ČSN 91 0015 (nevztahuje se na postele, matrace a navolněné čalounění):info

Popis

Stavebnicový a židle

Ostatní

a)  výška přední hrany sedadla

±5 mm

±10 mm

b)  celková výška

±5 mm

±10 mm

c)  šířka a hloubka sedadla

±1 %

d)  pravoúhlost čtvercových a obdélníkových ploch

±1 %

max. 10 mm

e)  vnitřní rozměr rámu

šířka a délka + 5 mm

 

Rozměrové tolerance lůžkového nábytku stanovuje ČSN EN 1334 Nábytek bytový – Postele a matrace – Metody měření a doporučené tolerance – viz lehací nábytek.

Pro kovový nábytek platí ČSN 91 0030 Kovový nábytek Základní ustanovení:

Sedací nečalouněný nábytek – tolerance…. ± 4 mm

Lehací nábytek……………………………... ± 3 mm

 

ROZMĚRY BYTOVÝCH ŽIDLÍ 

 

 

 

 

Tab. 2: Rozměry univerzální židle dle ČSN 91 0620  Nábytek. Židle. Funkční rozměry a způsoby měření (účinnost od roku 1982)

Pozn: Norma již neodpovídá v některých parametrech aktuálním antropometrickým měřením populace v ČR – viz antropometrie a je doporučeno po souhlase s odběratelem některé rozměry upravit dle současných antropometrických požadavků nebo dle individuálních potřeb. 

Funkční rozměry

Způsob měření

označení

židle

bez loketníků

židle

s loketníky a)

 

l1

šířka sedadla

min. 360

min. 390

na nejširším místě

l2

mezi loketníky

min 420

měří se ve středu sedáku

b

hloubka sedadla

360 – 450

min. 390

od hrany do průsečíku s opěrákem

h

střed bederní opěry

165 –200 (170 –230 b)

výška od polohy středu sedáku do středu podkřižce

h1

sedák nad zemí

420 – 480

měří se ve středu přední hrany sedáku

h2

loketník nad sedákem

 

180 –240

délka kolmice od loketníku po výšku středu sedáku

h3

vzdálenost trnože

min. 300

min. 300

spodní okraj přední trnože k zemi

α¹

sklon sedáku

0 – 5°

úhel, který svírá sedák s podlahou

α²

sklon opěráku

max. 110°

úhel, který svírá sedadlo s opěradlem

α³

Sklon od bederní opěrky

0 – 6°

není v ČSN 91 0620, je v ČSN EN 1729-1vzdělávání

 

a) dnes je často používán termín područka  

b) aktualizovaný údaj dle ČSN EN pro kancelářský nábytek (dříve 165 –200) 

 

Tab. 3:  Předběžný návrh změn ČSN 91 0620 na základě měření populace ČR ( uváděné údaje nejsou standardizovány)

Funkční rozměry

Způsob měření

označení

židle

bez loketníků

židle

s loketníkya)

 

l1

šířka sedadla

min. 400

na nejširším místě

l2

mezi loketníky

min. 600 - 650

měří se na nejužším místě

b

hloubka sedadla

400 - 450

od hrany do průsečíku s opěrákem

h

střed bederní opěry

 

výška od polohy středu sedáku do středu podkřižce

h1

sedák nad zemí

420 – 450

měří se ve středu přední hrany sedáku

h2

loketník nad sedákem

 

160 –230

délka kolmice od loketníku po výšku středu sedáku

h3

vzdálenost trnože

min. 300

min. 300

spodní okraj přední trnože k zemi

α¹

sklon sedáku

2 – 5°

úhel, který svírá sedák s podlahou

α²

sklon opěráku

95 - 100°

úhel, který svírá sedadlo s opěradlem

 

a) dnes je často používán termín područka  

 

Poloměr zakřivení opěradla (jehož horní okraj se nachází nad sedadlem ve vzdálenosti větší než 320 mm) musí být nejméně 450 mm, u bederního opěradla (jehož horní okraj se nachází nad sedadlem ve vzdálenosti max. 320 mm) nejméně 220 mm.

Rozměry židlí určuje ČSN 91 0620 s tím, že neplatí pro židle dětské, školní a pracovní. Židle určená pro stravování nemá být vybavena loketníky a kolečky (bezpečnost), sklon sedáku jídelní židle α¹ je doporučen úhel 0°.


ROZMĚRY ODPOČIVNÝCH KŘESEL A POHOVEK:

 

 

 

Tab. 4: Rozměry sedacího nábytku dle ČSN 91 0611 Nábytek.Křesla a pohovky.Základní rozměry z roku 1988 (měření dle ČSN 91 0016)


Pozn: Norma již neodpovídá v některých parametrech aktuálním antropometrickým měřením populace v ČR – viz antropometrie a je doporučeno po souhlase s odběratelem některé rozměry upravit dle současných antropometrických požadavků nebo dle individuálních potřeb. 

znač.

popis

společenské2)

míry v (mm)

odpočivné3)

nízké H4

odpočivné3)

vysoké H4

H

celková výška výrobku

dle projektu

H1

výška přední hrany sedadla

min. 400

min 370

H2

výška sedadla po zatížení (nutno ověřit)1)

min. 300

min. 250

H3

výška středu bederního prohnutí

180 –240

H4

výška opěradla při zatížení sedáku1)

min. 450

min. 510

min. 780

H5

výška boční opěrky – zátěž sedáku1)

220 – 270

B

celková hloubka výrobku

dle projektu (údaj není v ČSN 91 0611)

B1

hloubka sedadla

min 420

Α

sklon sedáku při zatížení1)

sklon podle aktuálních antropom. měření

7 – 11°

15 – 25°

10 – 15°

5 – 10°

5 – 10°

5 – 10°

Β

sklon opěráku při zatížení1)

sklon podle aktuálních antropom. měření

max. 100°

102 –110°

104 – 130°

95°

95° – 105°

95° – 105°

L

celková šířka výrobku

dle projektu (údaj není v ČSN 91 0611)

 

L1

šířka sedadla u křesla

min. 470

min. 500

šířka sedadla pro osobu u pohovky

min. 500

L2

světlost mezi bočními opěrami

min 470

min 500

             

 

1) Zatížení cca 75 kg (dle ČSN 91 0016 zatížení figurínou o hmotnosti 75,6 kg ± 0,5 %)

2) Křeslo společenské – čalouněný nábytek sloužící ke krátkodobému odpočinku (ČSN 91 0604)

3) Křeslo odpočivné – čalouněný nábytek sloužící k dlouhodobému odpočinku (ČSN 91 0604)


Tab. 5: Předběžný návrh změn ČSN 91 0611 na základě měření populace ČR ( uváděné údaje nejsou standardizovány).

Znač.

Popis

Společné

míry v (mm)

Odpočivné

nízké

Odpočivné

vysoké

H1

výška přední hrany sedadla

min. 420

H2

výška sedadla po zatížení

min. 380

H3

výška středu bederního prohnutí

 

H4

výška opěradla při zatížení sedáku

 

 

 

H5

výška boční opěrky při zatížení sedáku

max. 210

max. 200

max. 190

B1

hloubka sedadla

min 450

Α

sklon sedáku při zatížení

5 – 10°

Β

sklon opěráku při zatížení

95°

95 -105°

L1

šířka sedadla u křesla a pohovky

min. 500

L2

světlost mezi bočními opěrami

min. 600

           

 

Židle určené pro návštěvy ve veřejném interiéru musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13761 Kancelářský nábytek – Židle pro návštěvy. Pevná výška sedáku 400 -500 mm, nastavitelná výška od 420 do 480 mm, hloubka sedáku 380 – 470 mm, šířka sedáku minimálně 400 mm, vzdálenost mezi područkami minimálně 460 mm. 

Obr. 1: Rozměry rozkladných pohovek (leh podél delší osy výrobku)

 

 

Tab. 6: Rozměry rozkládacích pohovek – leh podél delší osy výrobku info

Značení

Popis

Rozměry (mm)

H

výška lehací plochy nad podlahou

min. 150 *), max. 450

L

délka lehací plochy

min. 1850, standard 1950  

B

šířka lehací plochy

min. 700

B 1**)

šířka 1 a 1,5 lůžka

min. 1200

B 2

šířka lehací plochy pro dvě osoby

min. 1400

 

  *) Údaj jen pro nízké nekvalitní lehací plochy (přímo na podlaze), dělení dle výšek lehacích ploch viz dále.

**) Údaj není uveden v normě, ale je běžně používán a odbornou praxí akceptován.

Norma neodpovídá aktuálním antropometrickým měřením populace v ČR – viz Sedací nábytek a antropometrie

 

 

Obr. 2: Rozměry rozkládacích pohovek a křesel (leh kolmo k podélné ose výrobku)

 

 

Tab. 7: Rozměry rozkládacích pohovek a křesel – leh kolmo k dlouhé ose výrobku info

Značení

Popis

Rozměry (mm)

H

výška lehací plochy nad podlahou

min. 150 *), max. 450

L1 **)

šířka 1 a 1,5 lůžka

min. 1200

L2

šířka lehací plochy

min. 1400

L3

minimální šířka lehací plochy

min. 700

B

délka lehací plochy

min. 1850, standard 1950  

 

  *) Údaj jen pro nekvalitní lehací plochy (zpravidla přímo na podlaze), dělení dle výšek lehacích ploch viz dále.

**) Údaj není uveden v normě, ale je v praxi běžně používán a kvalitativně akceptován.

Norma neodpovídá aktuálním antropometrickým měřením populace v ČR – viz Sedací nábytek a antropometrie

 

Výšky lehacích ploch a kvalita příležitostného spaní:

Příležitostné spaní provází zpravidla nízká životnost kvalitativních parametrů lehacích ploch a polemické ergonomické parametry, které nenaplňují standardy stanovené pro lůžka.

Nízké lehací plochy – jsou obvyklé jen u nižší cenové kategorie s horšími užitnými vlastnostmi. Čalouněné plochy jsou zpravidla v kontaktu s podlahou, což způsobuje vysoký stupeň opotřebení sedacích ploch. Nízké ležení provází zpravidla nevyhovující kvalitativní znaky a ergonomické parametry.

Střední a vysoké lehací plochy – tyto systémy bývají vybaveny úložnými prostory s malou hloubkou ukládání – neřeší zpravidla vhodné ležení ani ukládání. Ergonomie vyššího ležení bez úložných prostorů je kvalitnější. Žádoucí komfort ležení dosahují zpravidla jen vyšší lehací plochy na sofistikovaných systémech kování. Úložné prostory pro ukládání lůžkovin jsou problematické s ohledem na rozvoj biologických činitelů (mikroorganismy, roztoči ap.).

 

 Více informací naleznete v části Ergonomie >>> respektive v části Rozměrové požadavky - Sedací nábytek >>>
Výrobek může být zabalen do více balíků nebo rozložitelný na víc manipulačních jednotek

Tabulka dle ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení

ČSN 91 1012 Nábytek. Pohovky a křesla pro sezení a příležitostné spaní. Základní rozměry

Poznámka: Norma neodpovídá aktuálním antropometrickým měřením populace ČR - viz kapitola rozměry

ČSN 91 1012 Nábytek. Pohovky a křesla pro sezení a příležitostné spaní. Základní rozměry

Pozn. Norma neodpovídá aktuálním antropometrickým měřením populace ČR - viz kapitola rozměry