NIS
Nábytkářský informační systém

Problematika osob se zrakovým omezením


info

Osoby se zrakovým hendikepem


V současné době v České republice žije přibližně 150 000 lidí se zrakovým postižením, z toho je odhadem až 20 tisíc zcela nevidomých. Vzhledem k prognózám stárnoucí populace se do budoucna předpokládá nárůst těchto čísel.

Zrakem vnímáme cca 80 - 90 % informací o okolním světě. Zrakové postižení ovlivňuje především orientaci v prostoru a schopnost samostatného pohybu, z oblasti psychologické jde především o absenci, popř. sníženou kvalitu vizuální percepce, tedy poznávání, vstřebávání vjemů a utváření představ. Sociálním postavením jsou pak výrazně ovlivněny i emoce a charakterové vlastnosti postiženého. Postižení se často obávají všeho nového, kontaktu s větší skupinou lidí (často uzavřeni jen ve své rodině popř. v ústavu).


Stupně zrakového postižení:

1. slabozrakost – snížení zrakové ostrosti obou očí, která i s brýlovou korekcí působí potíže v běžném životě. Rozlišujeme slabozrakost lehkou, střední a těžkou.

2. zbytky zraku – osoby takto postižené sice ještě "něco vidí", ale orientace v prostoru již není možná.

3. slepota – je neschopnost vnímat zrakem, i když jedinec mnohdy vnímá rozdíl mezi světlem a tmou (světlocit).
text: Ing. Tereza Jarošová