NIS
Nábytkářský informační systém

Ergonomie


ERGONOMIE ŽIDLE info

Dynamické a statické sezení jsou frekventované pojmy v oblasti ergonomie pracovního prostředí. Nejpřirozenější je chůze, při níž dochází k neustálému uvolňování a zpevňování svalstva a jeho prokrvení. Udržení rovnováhy za chůze je mnohem snazší, než při sezení (obdoba jízdy na kole). Střídavé zatínání a uvolňování svalů umožňuje dobrou výměnu tekutin plotének a jejich výživu. Za dynamické sezení nelze ale považovat sedadlo auta, či autobusu. Zde musí tělo v jedné fixní pozici velmi obtížně vyrovnávat svoji rovnováhu a tlak svalů na ploténky je značný. Vlivem otřesů auta dochází působením váhy skeletu k dalšímu vytláčení tekutin z plotének. Tento specifický dynamicko–statický sed je velmi nepříznivý a unavující.

 


Obr. 1: Srovnání potřeby krve pro výživu svalů a plotének – prokrvování při sezení info

 

V kancelářích je kladně hodnoceno dynamické sezení, které sice mírně zvyšuje únavu (tělo koná práci), ale uchová páteř člověka v kondici. Extrém dynamického sezení je sezení na rehabilitačním balónu, kdy ruce a nohy těla (jako systém pák) musí intenzivně vyrovnávat jeho polohu, při vyšší potřebě energie. Statické sezení je ale ve většině případů příčinou dlouhodobých onemocnění a z toho následně mohou plynout vyšší platby nemocenského pojištění za zaměstnance (Německo). Proto je pro zaměstnavatele výhodnější hledat optimální dynamické sezení a oželet mírnou ztrátu pracovního výkonu, která je ale ovšem mnohem nižší než ztráta při statickém sedu – viz obr. 2. Výhody dynamického sezení jsou zřejmé, ale ani sebedokonalejší židle neléčí, jen snižuje rizika dlouhého sezení. Rozhodujícím nástrojem prevence je chůze, cvičení, obměna stylu práce a odborné masáže zad.

 


Obr. 2: Schematické porovnání statického a dynamického sezení. info

 

Negativní vliv na zdravotní stav má i utlačování nervových ukončení, cévních kapilár a lymfatického systému během sezení nebo ležení. Dlouhodobé utláčení a uzavírání cévních kapilár info může vést k nekrózám tkání (dekubity). Lymfatický systém lze považovat za drenážní systém tkaniv, který za den vytvoří asi dva litry lymfy. Lymfa odvádí z tkání odpadové produkty látkové výměny tkaniv pomocí pohybů svalstva. Když je na některém místě její pohyb zpomalený nebo dokonce znemožněný, může dojít k otokům končetin a v oblasti tukového tkaniva ke vzniku celulitidy. Tato situace může nastat například vlivem dlouhodobého sezení na tvrdé podložce, či utláčením podkoleních částí těla. S nimi probíhá i utláčení nervového systému, který může vést k jeho zánětům (zánět sedacího nervu ap.) viz obr. 3. Stejné potíže navozuje ležení, kdy tlak těla není přenášen opěrnými body skeletu, ale stehny.

Známá jsou osobitá lékařská tvrzení, že židle má být tvrdá a nepohodlná, aby přinutila člověka k jiným činnostem, neboť sezení na ní bolí. info Toto doporučení by mohlo být preferováno u bytového nábytku pro děti a mládež, která v nevhodné pozici u počítače stráví mnoho času. Z hlediska pracovního efektu, je jistě dobrá ta židle, která umožňuje co nejdelší sed u počítače, aniž by sedící cítil nepohodlí. Tyto sofistikované židle mohou být ale touto schopností i záludné, neboť dlouhé sezení nemusí být zrovna výrazně nepříjemné, ale může vyústit nečekaně k vyhřeznutí ploténky ve chvíli sehnutí se pro tužku na zemi. Při každodenním dlouhodobém užívání těchto židlí může, vzhledem k pomocnému podpírání těla, docházet k ochabování příslušného opěrného zádového svalstva s následnými negativními dopady na páteř. V případě substituce jejich kondice „náhradními“ svaly (uvedeno v příkladu sehnutí se pro tužku) může nastat ploténková příhoda. Pro správnou polohu páteře je ortopedy doporučován sed, který tlačí pánev dopředu a tím je docílen tvar esovitého prohnutí páteře, podobný stavu chůze, která je nejpřirozenějším pohybem. Možná řešení vzpřímeného sedu jsou znázorněna na obr. 4 a 5. Tuto formu sedu ale nelze dlouho udržet a je nutno ji zaměnit za vhodné pozice, které jsou uvedeny na obr. 6. Současně je nutno konstatovat, že chůze je velmi dynamická činnost. Má–li být esovitý tvar páteře za chůze aplikován pro sed, musí být navozeno i adekvátní dynamické sezení a to je velmi komplikované.

 
                                                                  

                                 Obr. 3: Rozložení tlaku na hýždích info             Obr. 4: Optimální poloha vzpřímeného sedu info                                       
 

 Obr. 5: Způsoby vytláčení pánve pro optimální sed info – u pozice 1 též dělené sedadlo

      

 Obr. 6: Kancelářská židle má umožnit střídání tří základních poloh info

          

 

Kvalita sezení spočívá v hledání vhodného kompromisu mezi statickým a dynamickým sezením, zohledňuje specifika těla a pohybového aparátu jednotlivce. Rozhodující součástí dobrého sezení je organizace pracovních činností tak, aby se střídala práce vsedě s prací vestoje, v kombinaci s chůzí, nebo při organizačních nebo komunikačních činnostech, které probíhají při uvolněném sedu zaměstnance a podobně.

 
Text kapitoly Brunecký, P. Standardy nábytku

Materiály firmy Drabert

Materiály firmy Drabert - nejsou uvedeny konkrétní údaje a zdroje, obrázek má váhu jen ilustračního schématu

Při jakém tlaku dochází k uzavírání kapilár není zatím lékařskými výzkumy zjištěno

Omezení výživy svalů a tlak na nervová zakončení vede k bolesti, která přirozeně přinutí tělo k změně polohy

Brunecký P., Švancara F. Interiér, člověk a nábytek

Rašev E. Škola zad