NIS
Nábytkářský informační systém

Rozdělení dřeva dle sortimentuŘezivo vzniká pořezem pokácených kmenů na jednotlivé desky, fošny, hranoly, latě atd.


Podle tvaru příčného průřezu se jehličnaté řezivo dělí na:

 • deskové řezivo
 • hraněné řezivo
 • polohraněné řezivo
 • lišty a latě


Deskové řezivo

 • prkna – tl. 15 - 38 mm (šířka prkna musí mít min. dvojnásobek tloušťky)
 • fošny – o tloušťce 40 – 100 mm (šířka fošny musí mít min. dvojnásobek tloušťky)
 • prkna krajinová – bočně neomítané kusy deskového řeziva o tl. 18 – 24 mm.
 • krajiny – okrajové řezivo o tl. 18 – 24 mm, které má svoji celou levou plochu oblou, nebo jen místy dotčenou pilou.


Hraněné řezivo
Hraněné řezivo má příčný průřez pravoúhlý a podle průřezové plochy S se dělí na:

 • hranoly – S > 100 cm2
 • hranolky – S = 25 – 100 cm2

 Polohraněné řezivo
Polohraněným řezivem nazýváme dvoustraně řezané řezivo s oblými boky, dělí se na:

 • polštáře – o tloušťce < 100 mm a šířce > nebo = 50 mm
 • trámy – o tloušťce > 00 mm a šířce > nebo = 2/3 tloušťky

 


 

Lišty a latě
Latěmi a lištami nazýváme takové hraněné řezivo, které se podle plochy příčného průřezu S dělí na:

 • lišty – S < nebo = 10 cm2
 • latě – S = 10 – 25 cm2


 

 


Likvidace odpadů ze dřevního materiálu

Oproti odpadu z velkoplošných materiálům na bázi dřeva ve kterém jsou obsaženy různé chemické látky je dřevní odpad z dřevní hmoty takřka bez ekologických kontaminantů. A setkáváme se s ním například v lese ve formě větví a zbytků kmene, nebo v truhlářských dílnách ve formě různých třísek, štěpek a hoblin. Tento dřevní odpad je nejčastěji využíván na výrobu biomasy, kompostování nebo výrobu dřevěných briket.

 

 

 

Zpracování dřevního odpadu

štěpkování dřevního odpadu
Štěpkováním se rozumí rozdrcení dřevního odpadu (např. větví, kmenů stromů do průměru 15cm) na malé kousky od 2 do 4cm. Oproti pálení se jedná o ekologickou likvidaci dřevního odpadu s jeho možným dalším využitím. Vzniklé štěpky je možné použít na topení, kompostování, mulčování apod. Mobilním štěpkovačem se provádí likvidace veškerého dřevního odpadu v lese. Štěpkování lze provádět buď na zem nebo přímo do přistaveného velkoobjemového vozidla. Firmy zabývající se štěpkováním provádějí také drcení kůry. Ta se používá jako ochrana proti plevelu u okrasných zahradních dřevin.

Briketování dřevního odpadu
Briketovací lisy snadno zpracují dřevěné piliny, hobliny, třísky a prach ze dřeva, drcený papír, drcené energetické rostliny, pazdeří, obilnou a řepkovou slámu, prach z odsávacích jednotek, makovinu a semena rostlin. Vlhkost dřevního odpadu pro úspěšné briketování se musí pohybovat kolem 8 až 15 %. Vyráběné brikety mají tvar válce o průměru 50 nebo 65 mm a délku 30 až 70 mm. Je možné vyrábět i brikety pravoúhlého tvaru o rozměrech 55 × 55 × 60 mm na lisech vyšších výkonů. Při výrobě briket musí být dodrženy normy DIN 51731. Brikety se obvykle balí do polyetylenových sáčků nebo papírových tašek po 10 kg. Malá balení se skládají na paletu a fixují se strečovou fólií. Výhřevnost briket se pohybuje v rozmezí 15 až 18 MJ/kg. Brikety se spalují ve všech typech kamen a kotlů a ve spalovnách tuhých paliv. Jejich velká výhřevnost se účinně zužitkuje ve zplynovacích kotlích.