NIS
Nábytkářský informační systém

Akrilátové sklo


Akrylátové sklo

Plexisklo, neboli akrylátové sklo (plymethyl-metakrylát) se používá v nábytkářské výrobě především v oblasti výroby zakázkových interiérů hotelů, restaurací, kancelář. apod.

Z hlediska technologie výroba lze tento materiál rozdělit na dva základní druhy:

  • lité akrylátové sklo
  • extrudované akrylátové sklo

Lité plexisklo se vyrábí odléváním do uzavřeného prostoru mezi dvěma skly, kde dochází k jeho polymeraci. Vyznačuje se vyšší houževnatostí, snadnějším opracováním, při řezání nedochází k pálení, má menší vnitřní pnutí, vyšší teplotní stabilitu (vyšší bod měk­nutí), vyšší kvalitu povrchu a vyrábí se ve větším barevném spektru. Je vhodné zejména pro použití v exteriéru.

Extrudované plexisklo se vyrábí vytlačováním (válcováním). Na rozdíl od litého ple­xiskla se hůře opracovává, při řezání se více štípe a pálí, má nižší teplotní stabilitu a není tedy vhodné do exponovaných míst s vyšší teplotou. Při opracování je náchylnější na vznik nežádoucího vnitřního napětí, které však lze odstranit žíháním.

Opracování akrylátového skla

Při strojním obrábění používáme buď speciální nástroje pro opracování plexiskla nebo SK nástroje pro aglomerované materiály (laminované DTD aj.). Při řezání nebo frézování by měl být materiál chlazen vodou nebo stlačeným vzdu­chem pro zajištění kvalitnějšího řezu. Během zpracování plexiskla je velice vhodné ponechat na plexisklu ochranou fólii, a to z důvodu ochrany proti mechanickému poškození (poškrábání) tou jsou opatřeny obě plochy desky plexiskla.

Spojování akrylátového skla

Nejběžnějším způsobem spojování plexiskla je lepení, k čemuž se používají speciální jednosložková nebo dvousložková lepidla. Jednosložková lepidla jsou vhodná pro rychlé lepení zejména drobnějších dílů, neboť již po 1-2 hodinách je možné se slepenými díly manipulovat. Naopak pro větší díly a pro docílení kvalitnějšího spoje se používají akrylová dvousložková lepidla s katalyzátorem. Spoje, slepené tímto lepidlem, definitivně vytvrzují až po několika dnech a vykazují vyšší pevnost.

Použití akrylátového skla

Dobrá estetika plexiskla v praxi často svádí k tomu, že některé jednoduší tvary a ohyby (např. výplně prohnutých dvířek rohových skříněk apod.) se řeší jednoduše pomocí plexi­skla ohybem za studena, aniž bychom dodatečným tepelným vyžíháním odstranili z materiálu pnutí. Jestli že se pak takovéto plexisklo dostane do styku s jakýmkoliv liho­vým prostředkem (např. s Okenou apod.), dojde k povrchové destrukci materiálu, která se projeví vznikem množství drobných trhlinek, jejichž velikost a viditelnost bude závislá na velikosti pnutí.

Plexisklo má také velice dobrou tvarovou paměť, tzn. že při opětovném zahřátí vytva­rovaného plexiskla nad teplotu 80 - 100 °C se nám vrátí zpět do původního tvaru, Nemělo by být tedy vystaveno zdrojům sálavého tepla. Dále je třeba upozornit na rozměrové změny, které vznikají vlivem působením vlhkostních a teplotních změn, které můžou být okolo 3-5 mm na každý délkový metr. Proto je nutné např. při usazování plexiskla do rámů s těmito rozměrovými změnami počítat.