NIS
Nábytkářský informační systém

Příklad projektu interiéru


Technická zpráva

Zpráva obsahuje stručné charakteristiky realizovaného projektu, účel a provoz zařízení, provedení interiéru. Dále obsahuje základní informaci o materiálech použitých v interiéru, požadavky kladené na nábytek a jeho provedení, nábytkové kování a další všeobecné informace.

Níže jsou uvedeny příklady studentských projektů studnetů MENDELU Brno.info


Obr. 1:  Stavební úpravy původní dispozice M 1:50 (práce studentů Mendelu Brno)
 

 

Obr. 2:  Dispoziční řešení a vyznačení položek zařízení interiéru  M 1:50  (práce studentů Mendelu Brno)
 

 

Obr. 3:   Přednášková místnost, šatna, občerstvení (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 4: Příklad jednoduché orientační vizualizace (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 5: Antropometrická a akustická studie M 1:50 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 6:  Akustická studie a schéma elektroinstalace M 1:50 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 7: Schéma elektroinstalace M 1:50 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 8:  Schéma elektroinstalací M 1:50 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 9:  Vestavěná věšáková stěna M 1:10 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 10:  Pohled na barový pult a obložení M 1:20 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 11: Obslužný pult šatny M 1:10 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 12:  Obslužný pult šatny M 1:10 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 13: Obslužný pult šatny M 1:10  (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 14:  Na výkrese mají být jen hlavní rozměrové kóty M 1:20 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 15:  Obložení stěny – půdorysný řez M 1:5 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 16: Obklad stěny posluchárny - detaily M 1:1 (práce studentů Mendelu Brno)
 

Obr. 17: Obklad radiátorů posluchárny M 1:10 (práce studentů Mendelu Brno)
Semestrální práce vedl Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký