NIS
Nábytkářský informační systém

Tvorba interiéru


Celou historii lidstva provází nevyhlášená soutěž o tom, jak má být řešen ideální dům či byt. Tyto ambice ale dále uváděné informace nemají, jejich smyslem je jen upozornit na kritická místa, která provázejí současné bydlení.

 

Velikost a vhodné řešení prostoru determinuje pohodu a klid klima domova. Malý byt nevytváří podmínky pro rovnoprávné vztahy a podminuje agresivitu vlivem nenaplnění teritoriálních potřeb jednotlivce. Ta pak může vyústit i do diskriminace, sourozenecké šikany nebo domácího násilí. Komfort prostoru umožňuje vytvářet osobní teritoria a současně i prostor neteritoriální, kde může docházet k potřebným rodinným komunikacím i citovým vazbám.

Funkční řešení bytu ovlivňuje vstup do velkého rodinného prostoru přes krátké mezipásmo zádveří či malé předsíně. Za velkým prostorem rodinných kontaktů se nachází prostory intimní s hygienickým vybavením. Takovým archetypem bydlení byl i antický dům. I ve zvířecím světě je místem spánku a bezpečím mláďat konec nory. Velmi nevhodný je proto průchod předsíní přes intimní zónu do společného rodinného prostoru.  Toto řešení přináší nejen problémy „s listonošem“, ale i při návštěvě blízkých přátel. Současně jde o neefektivní temnou průchozí plochou na úkor komfortu prostoru, nemluvě o stavebních nákladech, které lze vyjádřit cenou auta. Nevhodná je i přístupnost hygienického zázemí průchodem přes rodinný prostor, která je nepřijatelná zejména v době nemoci. Věcí uvážení je také to, zda máme upřednostnit výhled před racionální organizací bydlení. Výhled totiž nemusí být ve větší části roku (vlivem zaměstnání či krátkého dne) efektivně využit. Výhled je ovšem velmi významný pro seniory a lidi s pohybovým omezením.

  

 

 


                                                                        Obr. 1: Malý byt - Tak nebo tak?

 

Citlivý přístup k respektování osobních zájmů umožňují dva základní prostory. Nenarušitelný osobní prostor vlastního já (ryze individuální prostor) a prostor společných kontaktů (prostor rodinný). Z tohoto pohledu je nezbytné, aby každý z členů domácnosti měl prostor, který může být ostatními respektován. V případě dětí je ideální vlastní pokoj pro každé dítě nebo větší společný prostor, rozdělený na zájmové zóny každého z nich. U dospělých je intimním prostorem ložnice, ať již společná nebo oddělená (osobní pokoje). V ideálním případě je ložnice odstíněna od pokojů dětí komunikací, šatnou, koupelnou (sexuální aktivity). Pokoje dětí jsou u rodinných domků zpravidla umísťovány do horních pater, kde je přirozená klidová zóna. Starší senioři do horního patra zásadně nepatří.

 

Pokud bydlí senior se svou rodinou, je naprosto nevhodné situovat jeho pokoj do horního patra a to s ohledem na rizika schodiště a jejich izolační bariéru. Pokoj seniora je vhodné umístit v blízkosti vstupu do domu. Senior má mít vlastní hygienické zařízení. To vyplývá z fyziologie starších osob (inkontinence aj.), respektive z nutnosti intimní hygieny, která je nezbytná pro udržení jejich psychické integrity. V případě jiného využití bytu umožňuje toto řešení pronájem pokoje, nerušené podnikání, pobyt juniora, hostů, hobby aj. aktivit.

 

Nezbytnou samozřejmostí je samostatný záchod u vstupu do bytu, který pak umožňuje zařadit do bytové koupelny i prostorově neoddělený druhý záchod. Ten má s ohledem na blízkost sprchy funkci výlučně hygienickou (např. hemoroidy) a v případě onemocnění (průjmy apod.) zdravotní i pomocnou. Koupelna má být samozřejmě blízko ložnice. Ideální je, když mají děti vlastní koupelnu, což je vhodné zejména v době dospívání. Pračka v koupelně není dnes již nezbytnou nutností, lze ji umístit do komory. Koupelna pak nemusí být skladištěm prádla a může lépe sloužit své psychoemotivní funkci spojené s tělesnou hygienou.

 

Velmi podceňované je dostatečné dimenzování úložných prostor, které má za následek naprostou devastaci navrženého řešení při dodatečném doplnění nábytkem nutným z nouze. V ložnici je nábytek naprosto nevhodný a to nejen z hlediska zdrojů emisí a odérů z ukládaných věcí, ale i ve vazbě na odéry, vytvářené člověkem samým. Zmíněná xenobiotika, VOC aj. polutanty likvidují biogenní ionty, oslabují vitalitu člověku, iniciují latentní nemoci, alergie a podmiňují i další závažná onemocnění.        nf 
Dům má sloužit a nepyšnit se formou, která je vždy marně drahá.


 
Obr. 2: Řešení bydlení čtyřčlenné rodiny a seniora + pes (Práce studentů Mendelu Brno)
 


Popis zobrazeného řešení domu       nfo

 

1) vstupní část

Zádveří domu nabízí vstup do pokoje seniora (podnájemníka, pubescenta aj.) a do společného rodinného prostoru domu. Po ruce je i záchod, kde je také mycí box pro psa (mytí blátivých tlapek po vycházce) a umývátko rukou. Součástí předsíně může být elektrický kotel a rozvodna (K), oddělena předsíní od klidových částí bytu, které může rušit zvuk oběhového čerpadla topení. Při údržbě zařízení je tím současně omezen i vstup řemeslníků do privátních částí domu. Tato sekce může sloužit rovněž pro úklidové prostředky. Vybavení předsíně tvoří věšáková stěna se zrcadlem, které opticky zvětšuje prostor pro převlékání, dále botník. Naproti je pak místo pro přezouvání, vedle něj jsou skříně pro svrchníky.

 

2) místnost seniora (alternativa podnájemník, podnikání aj.)

Místnost pro seniora může být v jiných variantách řešení také místem pro podnájemníka, dospělého syna, dceru, hosty, místem pro podnikání, dílnu aj. zájmy. Přímý vstup ze zádveří umožňuje volbu účasti či neúčasti v rodinné pospolitosti. Pokud místnost užívá podnájemník, je eliminováno rušení rodinného prostoru nájemcem a naopak. Pro seniora je vhodné oddělené soukromí, které ale nevylučuje rodinné kontakty. Soukromí je velmi důležité pro psychickou integritu staršího seniora, pro nějž (ale i děti) může být hygienický „malér“ na společném záchodě frustrující. Vhodný je bezbariérový sprchový kout doplněný sklápěcím sedátkem. Nezbytnou součástí vybavení je pohodlné křeslo pro čtení (bez koleček), zajišťující pevnou oporu a výhled z okna. Menší prostor interiéru je doporučen z důvodu nabídky záchytných bodů při chůzi (obavy seniorů při pohybu ve volném prostoru).

 

3) obytný rodinný prostor

Obytný prostor je spojen s přípravou stravy. Vlivem polotovarů, technického vybavení a menší četností vaření, lze dnes kuchyň začlenit do otevřeného prostoru rodinných kontaktů. Vařící osoba není izolována od rodinné komunikace či sledování televize. Účast hostů na přípravě pohoštění je vítanou neformální aktivitou, která navozuje bezprostřední konverzaci. Nezbytnou součástí kuchyně je výhled z okna pro kontrolu dětí na zahradě a blízkost venkovního stolování na terase. Otevřené řešení může motivovat i ostatní členy domácnosti k zapojení do vaření či úklidu nádobí. Rizikem otevřené kuchyně je udržení pořádku, které je podmíněno dostatečnou kapacitou kuchyňské linky (dispozici lze doplnit prostorovým prvkem). Požadavek oddělení kuchyně (časté vaření) je možno řešit pomocí posuvné stěny či příčky. 

 

4) terasa - vstup na zahradu

Prostor terasy nabízí stolování či prosté posezení v mezipásmu propojení domu a exteriéru. Terasa umožňuje hry dětí s kontrolou pohledu matky z kuchyně a rychlé napojení venkovního stolování na prostor vaření. Nezbytnou součástí terasy je zábradlí pro větrání lůžkovin a sušení prádla i pohodlná křesla pro příjemné posezení u kávy nebo s knihou. Na terasu zpravidla navazuje zahrada, která je tu pro radost bydlících, místem her dětí nebo rodinných a společenských aktivit. Propojení domu a exteriéru je připomínkou obdivovaných japonských zahrad, které byly s domem propojeny přes mezipásmo terasy a utvářely vysokou kulturu bydlení, která je ve městě dnes spíše nereálná. 

 

5) komunikace oddělující intimní část bytu

Prostor, který velmi účelně akusticky i opticky odděluje intimní části bytu od rodinného prostoru. Předsíňka umožňuje průchod nemocného či dětí na „náhradní záchod“ umístěný v koupelně, bez nutnosti „defilovat“ v pyžamu před rodinou či její návštěvou. V noci umožňuje dětem rychlou a nestrašidelnou dostupnost záchodu v koupelně. K rodičům “do pelíšku“ to také není daleko. Předsíňka je rovněž místem na kopanou, košíkovou pro ribstol či hrazdu nebo „skákání panáka“, hru na čáru a další aktivity dětí. Také je možno pod stropem předsíňky připevnit leccos, co jinde uložit nejde, třeba i pádla, surf či kajak. 

 

6) dětský pokoj

Dětský prostor je definován jednoznačným vymezením teritoriálních zón sourozenců. U malých dětí (kdy je nezbytný kontakt matky a dítěte) je možné využit zvětšený prostor ložnice rodičů a dětskou postýlku situovat v místě pracovního koutku. Úložné prostory dostupné dosahem dětí usnadňují jejich výchovu k samostatnosti a pořádku. V pokoji se má ovšem ukládat jen nezbytné penzum věcí. Ve skříňkové sekci tak může být i ribstol, místo pro hry (šipky) aj. aktivity. Ložnice dětí je prostorovým členěním akusticky oddělena od ložnice rodičů, což eliminuje rizika dětských „uší na zdi“ a zvídavé otázky proč maminka naříká a kdo jí v noci ubližuje. Později pak toto řešení chrání rodiče před rytmem „velké noční hudby“ pubescentů, tedy jako prevence před zvýšením krevního tlaku, bolení hlavy a prášky na spaní.

 

7) hygienické zařízení

Hygienické zázemí bytu umožňuje volbu vany či sprchy dle preference členů domácnosti. Koupelna je doplněna příležitostným záchodem, který v případě hemoroidů, zánětů tělních otvorů, či průjmových onemocnění umožňuje po stolici úlevné osprchování. Možné je samozřejmě i umístění bidetu. Dvojité umyvadlo je vhodné jen pro domácnost s více dětmi, jinak slouží spíše pro máčení prádla. Nezbytný je dostatečný prostor mezi umyvadly, aby při současném čištění zubů sourozenců bylo jejich použití vůbec možné. Společné používání umyvadel manžely je nereálné. Umístění pračky či sušičky prádla není výhradní povinností koupelny. Lze je umístit do přilehlé komory a tím eliminovat vypadávání nečistot z šatstva v koupelně, kde jeho uložení spíše narušuje hygienu a estetiku prostředí. Větší koupelna umožňuje v době „kdy je doma plno“ také nerušené sportovní aktivity (jóga, posilování aj.).

 

8) komora

 K dobré funkci domova patří šatna, která zaručuje přehledné uložení věcí a uvolnění ostatních části bytu k jejich funkčnímu, relaxačnímu a estetickému účelu. Komora eliminuje zátěž bytu škodlivými látkami z ukládaných věcí, které se při absenci komory stanou zpravidla součástí ložnice. Výhodou prostorné šatny se závěsnými ramínky je eliminace pracného skládání a rovnání oblečení do „komínků“. Vítanou službou šatny je rychlý úklid při neohlášené návštěvě nebo ve chvíli kdy dochází síly. Uložení objemných sportovních potřeb a sezónních oděvů je úskalím bytů, pokud preferují „dojem“, na úkor bezvadně fungujících úložných prostor.

 

9) ložnice

Vyloučení úložných prostor z ložnice je nejen garancí dobrého spánku z hlediska hygieny, ale zejména z hlediska provozního, protože umožňuje nerušené vypravení člena domácnosti do práce, aniž by partner, který vstává později, byl rušen. V případě náhodné noční práce či brouzdání po internetu lze místo pracovního koutu oddělit od lůžka posuvným předělem nebo závěsem. Umístění pracovního koutu v rodinném prostoru neposkytuje zpravidla dobré soustředění na práci. Alternativou pracovnímu koutu je umístění dětské postýlky nebo lůžka při onemocnění dítěte, kdy je blízkost matky nezbytná.
  

Ideální řešení 

 

Ideální bydlení nelze asi nikdy dosáhnout, neboť jde vždy o kompromis technických řešení, situování domu, požadovaných funkcí, individuálních požadavků, ale i takovou „banalitou“, jakou jsou stavební náklady. Zárukou dobrého dispozičního řešení je zvážení všech funkcí a „zabydlení“ prostoru nábytkem ještě před realizačním projektem. Tato „drobnost“ je při preferování vnějšího vzhledu domu často podceňována a bagatelizována. Velmi užitečnou vlastností nového domu je jeho umění stárnout, tedy přizpůsobit se proměnným potřebám jeho bydlících v čase. Pokud řešení domova obsahuje poctivou služebnost, stěží dosahuje výtvarný image, který je preferován v televizních pořadech o bydlení. Současně je nutno mít hlubokou úctu před kreativitou mladých designerů, s níž zařizují perfektní byt, jakkoliv s bydlením nemají letitou osobní zkušenost. Bydlení není pro návštěvy, ale jen všední prózou banálních úkonů, kontaktů či úklidu, které kvalitu bydlení determinují. Konflikty partnerů eliminuje mnohem více dobré dispoziční řešení bytu, než jeho módní vzhled.

 

Mám rád, pořádek, čistotu, klid, skromnost, upřímnost, slušnost, ale doma je doma (J. R. Pick)


                                                                                                                                                                          info                text: Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký

text: Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký

viz obr. 1 (nejde o stavební projekt)

Autorem textu je Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký