NIS
Nábytkářský informační systém

Zkoušení


Závaznost norem a specifika zkoušení naleznete v části Základní požadavky - Zkoušení >>>

 

ZKOUŠENÍ SEDACÍHO NÁBYTKU – výběr zkoušek

Zkoušení nábytku je prováděno dle požadavků vyplývajících z Českých technických norem (ČSN) a Evropských norem (převzatých do soustavy ČSN).

 

ČLENĚNÍ NOREM NA ZKOUŠENÍ NÁBYTKU

ČSN na sedací nábytek:

ČSN 91 0630 Nábytek. Pracovní sedadla. Rozměry. 1986.

ČSN 91 0611 Nábytek. Křesla a pohovky. Základní rozměry. 1988.

ČSN 91 1012 Nábytek. Pohovky a křesla pro sezení a příležitostné spaní. Základní rozměry. 1988.

ČSN 91 0620 Nábytek. Židle. Funkční rozměry a způsoby měření. 1982.

ČSN 91 0641 Nábytek školní. Židle pro posluchárny. Typy a funkční rozměry. 1987.

ČSN 91 0640 Nábytek školní. Žákovské židle. Funkční rozměry a technické požadavky. 1988.

ČSN 91 0612 Nábytek. Dětský sedací nábytek bytový. Základní rozměry. 1991.

ČSN 91 0604 Nábytek. Čalouněný sedací nábytek. Technické požadavky. 1987.

ČSN 91 0601 Nábytek. Židle a pracovní sedadla. Technické požadavky. 1990.

ČSN 91 0220 Nábytek sedací a lehací – Metoda zkoušení měkkosti. 2003.

 

ČSN se všeobecnými požadavky vztahujícími se i na sedací nábytek:

ČSN 91 0030 Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení. 1985.

ČSN 91 0015 Čalouněný nábytek – Základní ustanovení. 2011.

ČSN 91 0102 Nábytek – Povrchová úprava dřevěného nábytku – Technické požadavky. 2006.

ČSN 91 3001 Nábytek pro venkovní použití – Zahradní nábytek – Technické požadavky. 2008.

ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek – Technické požadavky. 2007. Změny: Opr.1. 2007; Opr. 2. 2011.

ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky. 2006.

ČSN 91 0231 Nábytek. Zkoušení elasticity čalounění nábytku. 1991.

ČSN 91 0270 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Základní a společná ustanovení. 1988.

ČSN 91 0272 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností. 1992.

ČSN 91 0277 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metody zjišťování odolnosti povrchu proti úderu. 1992.

ČSN 91 0283 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování pórovitosti nátěru. 1988.

ČSN 91 0284 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti žáru hořící cigarety. 1988.

ČSN 91 0285 Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Metoda zjišťování odolnosti povrchu proti vlivům povětrnosti. 1988.

 

České technické normy, s rokem vzniku účinnosti před rokem 2000, jsou v současné době podrobeny revizi. A to s ohledem na znění EN a současnou úroveň poznání v oboru.


Evropské normy na sedací nábytek:

Sedací nábytek je dle požadavků (které jsou na něj kladené) rozdělen do 15 skupin.

 

Obr. 1: Členění sedacího nábytku podle místa užití v systému EN

 

 

Nábytek bytový – domácí užití:

ČSN EN 1022 Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability

ČSN EN 12520 Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky pro domácí sedací nábytek

ČSN EN 1728 Nábytek bytový – Sedací nábytek – Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

ČSN P ENV 13759 Bytový nábytek – Sedací nábytek – Zkušební metody pro stanovení odolnosti sklápěcích a/nebo vyklápěcích mechanismů a ovládacích mechanismů rozkládacích pohovek

ČSN P ENV 14443 Bytový nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení trvanlivosti čalounění

ČSN EN 12520 Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky pro domácí sedací nábytek


Nebytový sedací nábytek:

ČSN EN 15373 Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky na sedací nebytový nábytek

ČSN EN 14703 Nábytek – Spoje pro nebytový sedací nábytek spojený navzájem do řady – Požadavky na pevnost a metody zkoušení

ČSN EN 12727 Nábytek – Pevně zabudované řady sedadel – Zkušební metody a požadavky na pevnost a trvanlivost

 

Kancelářský sedací nábytek:

ČSN EN 1335–1 Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 1: Rozměry – Stanovení rozměrů

ČSN EN 1335–2 Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 2: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 1335–3 Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 3: Metody zkoušení

ČSN EN 13761 Kancelářský nábytek – Židle pro návštěvy

 

Sedací nábytek pro vzdělávací instituce:

ČSN EN 1729–1 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 1: Funkční rozměry

ČSN EN 1729–2 Nábytek – Židle a stoly pro vzdělávací instituce – Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

 

Venkovní sedací nábytek:

ČSN EN 581–1 Venkovní nábytek – Sedačky a stoly pro kempování, domácí a další použití – Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

ČSN EN 581–2 Venkovní nábytek – Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách – Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody sedacího nábytku

ČSN EN 581–3 Venkovní nábytek – Sedací a stolový nábytek pro kempinkové použití, pro použití v domácnostech i veřejných jednacích prostorách – Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky a zkušební metody stolového nábytku

 

EN se všeobecnými požadavky vztahujícími se i na sedací nábytek:

ČSN EN 12720 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin

ČSN EN 12721 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla

ČSN EN 12722 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla

ČSN EN 13721 Nábytek – Stanovení povrchového odrazu

ČSN EN ISO 2409 Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška

ČSN EN 15187 Nábytek – Hodnocení účinku vystavení světlu

ČSN EN 311 Desky ze dřeva – Přídržnost povrchu – Zkušební metoda

ČSN EN 13722 Nábytek – Stanovení lesku povrchu

ČSN P CEN/TS 15185 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti oděru

ČSN P CEN/TS 15186 Nábytek – Hodnocení odolnosti povrchu proti poškrábání

ČSN EN 14465 Textilie – Potahové textilie – Specifikace a metody zkoušení

ČSN EN 15618 Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Potahové textilie – Klasifikace a metody zkoušení

ČSN EN 15973 Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Potahové textilie – Odolnost proti špinavosti

ČSN EN ISO 16000–1 až –11 Vnitřní ovzduší – Stanovení emisí těkavých organických látek

ČSN EN 717–1; –2; –3 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu

 

Na sedací nábytek se z hlediska technických norem může vztahovat více požadavků.

-   mechanické požadavky

-   bezpečnostní požadavky

-   ergonomii a rozměry (především kancelářský a pro vzdělávací instituce)

-   požadavky na stabilitu.

Při určení požadavků pro konkrétní typ je nutné především určit místo konečného užití a příslušnou EN.

 

Poznámka: vztah ČSN a EN

Požadavky se porovnají s platnými ČSN, uplatňují se z nich pouze požadavky, které v EN nejsou obsaženy, pokud ČSN vznáší požadavky na stejnou oblast a jsou v rozporu s EN, platí ustanovení EN.

 


4.9.2. ZKOUŠKY PEVNOSTI A TRVANLIVOSTI

Pro všechny skupiny nábytku dle EN jsou požadovány tyto mechanické zkoušky:

  1. Stabilita směrem dopředu
  2. Stabilita bočním směrem
  3. Stabilita směrem dozadu
  4. Statické zatížení sedadla a opěradla (10cyklů) a trvanlivost sedáku a opěradla (10 000 – 100 000 cyklů)
  5. Trvanlivost předního okraje
  6. Statické boční zatížení
  7. Statické zadní zatížení
  8. Rázová zkouška sedáku (rázové kladivo 25 kg, rázové těleso 20 kg, zatěž. vak 50 kg)
  9. Rázová zkouška zad
  10. Statická zkouška trnože.

 

Porovnání požadavků pro různé použití sedacího nábytku

Při zkoušce trvanlivosti a pevnosti se zároveň zatěžuje sedák a opěradlo tak, že nejprve se zatíží danou silou sedák, následně opěradlo, uvolnění sil je v opačném pořadí. Nejprve se uvolní opěradlo a poté sedák. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami je v počtu zatěžovacích cyklů a ve velikosti zatěžovacích sil. Zatěžování sedáku se děje podle jeho velikosti a charakteru – buď tvarovou, nebo kulatou zatěžovací podložkou (Obr. 2 a 3).                          

          Obr. 2: Schéma zkoušky                                              Obr. 3: Zatěžovací podložky

 

 

 Tab. 1: Porovnání kombinované zkoušky opěradla a sedáku u různých skupin nábytku

 

ČSN EN 1728

nábytek bytový

ČSN EN 15373

nábytek nebytový

ČSN EN 1335–3

kancelářský nábyt.

ČSN EN 1729–2

náb. pro vzdělávání

ČSN EN 581–2

venkovní nábytek

zatížení

 

Lehké

Střední

Těžké

 

 

Kempink

Domácí

Ostatní

F[N]

300

300

320

300

250

350

M N]

1 000

1 000

1200

1250

1 000

1 000

cykly

20 000

50 000

100 000

200 000

80 000

100 000

6 250

12 500

25 000

 

Ze zařazení částečně vybočuje norma ČSN EN 12727 Nábytek – Pevně zabudované řady sedadel, která pro tuto zkoušku stanoví následné parametry:

Tab. 2: Zkoušení pevně zabudované řady sedadel

ČSN EN 12727

Pevně zabudované řady sedadel

Zatížení

Lehké

Střední

Obecné

Těžké

F [N]

950

M [N]

330

cykly

50 000

100 000

150 000

200 000

 
Tab. 3: Porovnání požadavků na kombinovanou zkoušku trvanlivosti sedáku a opěradla  podle EN:

 

Skupina dle užití

Norma

F

[N]

M

[N]

Počet

cyklů

1

Sedací bytový nábytek

ČSN EN 1728

300

1000

20 000

2

Sedací nebytový nábytek–lehký

ČSN EN 15373

300

1000

50 000

3

Sedací nebytový nábytek–obecný

ČSN EN 15373

300

1000

100 000

4

Sedací nebytový nábytek–velice namáhaný

ČSN EN 15373

300

1000

200 000

5

Sedací nábytek venkovní– kempinkový

ČSN EN 581–2

250*

1000

6 250

6

Sedací nábytek venkovní– domácí

ČSN EN 581–2

350*

1000

12 500

7

Sedací nábytek venkovní– ostatní

ČSN EN 581–2

350*

1000

25 000

8

Sedací nábytek kancelářský

ČSN EN 1335–3

300

1250

100 000

9

Sedací nábytek pro vzdělávací instituce

ČSN EN 1729–2

300

1250

100 000

10

Sedací nábytek spojený navzájem do řady–lehké

ČSN EN 14073

330

950

50 000

11

Sedací nábytek spojený navzájem do řady–střední

ČSN EN 14073

330

950

100 000

12

Sedací nábytek spojený navzájem do řady–všeobecné

ČSN EN 14073

330

950

150 000

13

Sedací nábytek spojený navzájem do řady–těžké

ČSN EN 14073

330

950

200 000

* přepočet průměrného ohybového momentu

 

Problémy, vznikající při nesprávné realizaci výrobků, jsou patrné z porovnání požadavků na ně kladených. Pokud pomineme sedací nábytek spojený do řady, který tvoří zvláštní kategorii, tak např. židle pro domovy důchodců musí vydržet 10 cyklů větší namáhání, než nábytek pro domácí užití. Sedací nábytek pro domovy důchodců je zařazen, z důvodu omezené pohyblivosti seniorů do stejné skupiny požadavků na mechanické vlastnosti jako nábytek pro věznice. Obdobně také nelze nakoupit nebo vědomě dodat jakékoliv židle do poslucháren škol. 

Další významná zkouška z hlediska trvanlivosti sedacího nábytku je rázová zkouška sedáku, která simuluje prudké dosednutí – obr. 4.

 

 

Obr. 4:

 

 


Tab. 4: Parametry rázových zkoušek sedáku

 

Skupina dle užití

Norma

G

[kg]

h

[mm]

Počet cyklů

1

Sedací bytový nábytek

ČSN EN 1728

25

180

10

2

Sedací nebytový nábytek–lehký

ČSN EN 15373

25

180

10

3

Sedací nebytový nábytek–obecný

ČSN EN 15373

25

240

10

3

Sedací nebytový nábytek–obecný

ČSN EN 15373

25

300

10

5

Sedací nábytek venkovní

ČSN EN 581–2

501

100

10

6

Sedací nábytek kancelářský

ČSN EN 1335–3

neprovádí se

7

Sedací nábytek pro vzdělávací instituce

ČSN EN 1729–2

25

180; 240; 3002

10

9

Sedací nábytek spojený navzájem do řady–lehké

ČSN EN 14073

25

180

10

10

Sedací nábytek spojený navzájem do řady–střední

ČSN EN 14073

25

240

10

12

Sedací nábytek spojený navzájem do řady–všeobecné a těžké

ČSN EN 14073

25

300

10

 

1 zatěžovací vak

2 dle rozměrové skupiny (věk)

 

Požadavky na sedací nábytek bytový

Požadavky stanovují tyto normy:

ČSN EN 1022 Nábytek bytový – Sedací nábytek – Hodnocení stability.

ČSN EN 12520 Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky pro domácí sedací nábytek.

ČSN EN 1728 Nábytek bytový – Sedací nábytek – Zkušební metody pro stanovení pevnosti a trvanlivosti.

ČSN P ENV 13759 Bytový nábytek – Sedací nábytek – Zkušební metody pro stanovení odolnosti sklápěcích a/nebo vyklápěcích mechanismů a ovládacích mechanismů rozkládacích pohovek.

ČSN P ENV 14443 Bytový nábytek – Sedací nábytek – Metody zkoušení pro stanovení trvanlivosti čalounění.

ČSN EN 12520 Nábytek – Pevnost, trvanlivost a bezpečnost – Požadavky pro domácí sedací nábytek.

 

 

 

Požadavky dle ČSN EN 1728

 
Vysvětlivka: x je počet zatěžovacích cyklů
  
   

čl. 6.2.2 Zatěžovací statická zkouška přední hrany sedáku. Zatěžovací síla 1300 N, 10 cyklů, 80 mm od pření hrany.

 

  Čl. 6.3 Statická zatěžovací zkouška sedáku a opěradla. Zatěžovací síly: opěradlo 450 N, sedák 1300 N, 10 cyklů. body dle zatěžovacích šablon čl. 5.2.

 

 Čl. 6.4. Statická zatěžovací zkouška nožních vlysů (předních trnoží). Zatěžovací síla 1000 N, 10 cyklů.

 

 Čl. 6.5 Statická zatěžovací zkouška loketníku. Zatěžovací síly 700 N, 10 cyklů.

 

 Čl. 6.5 Svislá zatěžovací statická zkouška područek. Zatěžovací síla 700 N, 10 cyklů.

 

 Čl. Kombinovaná zkouška trvanlivosti sedadla a opěradla. F – 300 N; M – 1000 N, 25000 cyklů.    
 
 

 

čl. 6.8 Zkouška trvanlivosti přední hrany sedadla. Zatěžovací síla 800 N, 20 000 cyklů, 80 mm od okraje.

 

 Čl. 6.10 Zkouška trvanlivosti područek. Zatěžovací síla 400 N, 10 000 cyklů

 

 Čl. 6.12 Statická zatěžovací zkouška předních noh při zatížení vpřed. F – 400 N, M – 1000 N, 10 cyklů.

 

 Čl. 6.13 Statická zatěžovací zkouška předních noh při zatížení do boku. F – 300 N, M –1000 N, 10 cyklů.

 

Čl. 6.15 Rázová zkouška sedáku. 10 cyklů. h = 180 mm.

 

 Čl. 6.16 Rázová zkouška opěradla. Rázové kladivo dle čl. 5.3. Výška pádu 120 mm, 28°.

 

 

 Čl. 6. 18 Zkouška pádem. Výška dle hmotnosti a diagramu.

 


Požadavky na stabilitu dle ČSN EN 1022

 

Síla F působící na převržení zkušební jednotky je do výšky sedáku 720 mm 80 N, při výškách vyšších platí pro tuto sílu: F = 0,2857 (1000 – H)

H = výška sedáku v mm.

 

Zatížení sedáku jednotky bez područek 600 N, s područkami 250 N a na područku 350 N. Místo působení sil a zatěžovaní.
 

 

 

 

 Čl. 7 Stabilita směrem vzad jednotek s variabilní geometrií.

 


4.9.3. HODNOCENÍ SKULIN, OTVORŮ, TLAKOVÝCH A STŘIHOVÝCH MÍST

Otvory, skuliny, střihová místa se porovnávají s parametry příslušných norem pomocí vtláčení šablon nebo kuželů o průměru 5 mm, 7 mm, 12 mm, 18 mm a 25 mm.

 

 

Obr. 5: Postup při hodnocení tlakových a střihových míst