NIS
Nábytkářský informační systém

Požadavky na nábytek pro venkovní prostředí


Na nábytek pro venkovní prostředí nejsou kladeny tak vysoké požadavky na kvalitu materiálu a provedení jaké jsou očekávány u nábytku určeného pro vnitřní prostředí budov (interiéru). Na druhé straně musí ale mít tyto výrobky větší odolnost a životnost než běžný nábytek. Velmi pečlivě musí být zvažována konstrukce a provedení výrobku, aby se nemohly negativně projevit klimatické vlivy vnějšího prostředí a vliv biotických škůdců. Z hlediska uživatele má dřevěný nábytek pro exteriér relativně vysokou dobu životnosti, protože umí i morálně stárnout. Nábytek vyrobený z plastů bude mít jistě vysokou odolnost proti vlhkosti, biotickým škůdcům, ale bude vystaven většímu riziku degradace materiálu vlivem UV záření aj. To může po delší době používání způsobit jeho destrukci při běžném užívání (plastové židle). Kovový nábytek i přes rizika koroze patří mezi nejodolnější výrobky, na druhé straně je zpravidla nevýhodou jeho vysoká hmotnost a s ní menší mobilita, která je u zahradního nábytku zejména očekávána. V jiné pozici je kempingový nábytek, který ale má za účel provizorně posloužit při rekreační turistice a nemá obvyklé vlastnosti standardního zahradního nábytku.