NIS
Nábytkářský informační systém

Rozměry


Tolerance rozměrů čalouněného nábytku a jeho součástí stanovuje ČSN 91 0015. Tolerance vnitřních rozměrů rámu, nosných rámových podkladů, lehacích ploch pohovek, matrací pokládaných na plochu pohovek aj. podkladů určuje ČSN EN 1334.
 

Rozměrové tolerance lehacího nábytku dle ČSN EN 1334): info


Lehací plochy pohovek

Šířka délka:  ±20 mm

Výška: ± 10 mm


Matrace pokládané na plochu pohovek

Šířka délka:  ±20 mm

Výška: ± 10 mm nebo 10 % (nižší z těchto hodnot)


Matrace vkládaná do postele

Šířka délka:  0, ±20 mm

Výška: ± 10 mm (nižší z těchto hodnot)


Vnitřní rozměr korpusu

Šířka délka:  +5, 0 mm

 

 Obr.1:  Rozměry lehacího nábytku


¨
ČSN 91 1010 Nábytek.Lehací nábytek. Základní rozměry

 

Tab. 1: Rozměry lehacího nábytku dle ČSN 91 1010 info (měření dle ČSN 91 0016)

Norma neodpovídá aktuálním antropometrickým měřením populace v ČR – viz antropometrie

označení

popis

 postele a lůžka /mm/

H1

výška lehací plochy nad podlahou

min. 420

H3

výška čel nad lehací plochou

min. 200

H4

výška spodní hrany postranice od země

min. 200

L1

délka lehací plochy

1950, 2000, 2050

B1

šířka lehací plochy pro jednu osobu

780,info 850, 900, 1000

B2

šířka lehací plochy pro dvě osoby

1560, 1700, 1800, 2000

 

 

Tab.2: Předběžný návrh změn ČSN 91 1010 na základě měření populace ČR

Značení

Popis

 Postele a lůžka /mm/

H1

výška lehací plochy nad podlahou

min. 420, 450,

H3

výška čel nad lehací plochou

min. 200

H4

výška spodní hrany postranice od země

min. 200

L1

délka lehací plochy

min. 2000, 2010, 2020 info

B1

šířka lehací plochy pro jednu osobu

min. 900, 950, 1000

B2

šířka lehací plochy pro dvě osoby

1600, 1700,

 

 

 

Tab.3: Rozměry matrací pro lehací nábytek dospělých info

Norma neodpovídá aktuálním antropometrickým měřením populace v ČR – viz antropometrie

označení

délka

šířka pro 1 osobu

šířka pro 2 osoby

výška

I – IV

1950

780*), 850, 900, 1000

min 1560

min. 100 *)

V– VIII

2000

780*), 850, 900, 1000

min 1560

min. 100 *)

IX – XII

2000

780*), 850, 900, 1000

min 1560

min. 100 *)

XIII – XVI

2150

780*), 850, 900, 1000

min 1560

min. 100 *)

*) Rozměr již není dnes doporučen, nevyhovuje vyjma pohovek pro příležitostné spaní a lůžek pro děti

 

Ostatní rozměrové požadavky:

Kruhové lůžko – minimální průměr 2200 mm

Výška lůžka pro seniory – cca 600 mm

 

 

Obr.2: Prostorové požadavky lůžka

 

Obr.3:  Prostorové požadavky lůžek

 

ROZMĚRY OVLIVŇUJÍCÍ BEZPEČNOST VIZ  Bezpečnost lehacího nábytku

 

ČSN EN 13453–1 udává minimální světlou vzdálenost mezi povrchem lůžka dolní postele a spodní plochou rámu horního lůžka 750 mm. Uvedený údaj 900 mm je rozměr doporučený, který vychází z aktuálních antropometrických měření české populace. Údaj 750 mm lze akceptovat pouze v případě umístění postýlek do tvaru „L“.

 

Ostatní požadavky, prohlášení a návody viz ČSN EN 716 – 1.

 

Při navrhování vyšší postele nad 800 mm je nutno postupovat dle ČSN EN 747–1 (91 0603) Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka do interiéru – Část 1: Požadavky na bezpečnost pevnost a trvanlivost. Doporučují se jen nízká lůžka, patrová lůžka povolena až od 7 let, info neboť přinášejí vysoká rizika pádu, viz vyhláška 410/2005 Sb.

 

Rozměr matrace:

Tloušťka matrace u dětské postýlky musí být taková, aby vnitřní výška (matrace – vrch postýlky) v nejnižší poloze dna byl min. 500 mm od vrchu boční zábrany a minimálně 200 mm v nejvyšší poloze dna postýlky.info

Dle ČSN EN 716 –1 Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky – V návodu musí být uvedena minimální velikost matrace v postýlce. Délka a šířka matrace musí být taková, aby mezera mezí matrací, bočnicemi a čely nepřesáhla 30 mm.


Orientační rozměryinfo dětských postýlek a lůžek:

 

Tab. 4 Orientační rozměry dětských postýlek a lůžek s ohledem na probíhající antropometrický výzkum. 
V současné době platí ustanovení ČSN 91 1014 Matrace pro dětský lehací nábytek (norma má jen povahu doporučení)

Stáří dítěte

Délka a šířka (mm)

Výška lehací plochy (mm)

Dítě 1 měsíc – 3 (4) roky info

vnitřní rozměry

délka 900 info – 1200, max. 1400

šířka min. 600 – 700 i více info

vysoká poloha max. 750 info

nízká poloha min. 370 (400)

Výška zábrany postýlky je  1000 – 1050 mm, v nemocnici byla doporučována až 1250 – 1350 mm info 

Dítě 3 roky (4) – 7 let info

délka/šířka 1600 / min. 800

výška sedu po stlačení plochy 320

výška sedu bez stlačení plochy 350

Dítě od 7 let – 14 (15let) info

délka/šířka 2000 / min. 850

výška sedu po stlačení plochy 420

výška sedu bez stlačení plochy 450

Dítě od 14 let – 18 let

Rozměry aplikované u dospělé populace dle tělesných charakteristik specifikovaných v rozměrové řadě S, M, L případně XS a XL viz lůžka

- Poznámka 1: ČSN EN 716 –1 Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky se vztahují na délku postýlek v rozmezí 900–1400 mm.

- Poznámka 2: Malé děti se převalují a nerespektují délku a šířku lůžka, proto jsou vhodným řešením kruhové nebo oválné postýlky, které jsou ale prostorově a cenově náročné. S použitím takových postýlek může být ovlivněn prostorový návyk dítěte, který může v pozdějším věku dítěte vést k pádům z lůžka a úrazům (zlomeninou klíční kosti ap.).

 

 

Vůle dětské postýlky: info

Vůle mezi součástmi konstrukce (svislé příčle aj.) max. 65 mm.

Vzdálenost příček dna postýlky max. 60 mm.

Síťovina bočnic a čel postýlky max. 85 mm.

Střihová a tlaková místa musí byt menší než 5 mm nebo větší než 18 mm.

Otvory nesmí být přístupné v rozmezí 7–12 mm (povoleno jen při hloubce ≤ 10 mm).


Ostatní požadavky:

Kromě brzdícího mechanismu na kolečkách musí mít postýlky zajišťovací mechanismy zbytkovou sílu nejméně 50 N nebo požadovat min. dva za sebou jdoucí úkony na rozdílných principech (nazvednutí postýlky a následný pohyb na kolečkách).

 

Dětské ohrádky

Dětské ohrádky mají obdobné rozměrové požadavky jako postýlky, testovány jsou však pro děti od 15 kg. Mechanické zkoušky uvádí ČSN EN 12227 (910607) Dětské ohrádky pro domácí použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

 

 

Obr.8: Kovové postýlky

 

     

 

Jiné požadavky:

V případě nábytku pro děti je nutno vycházet též z níže uvedených bezpečnostních norem:

ČSN EN 12227 (910607) Dětské ohrádky pro domácí použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 71 – 3 Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

ČSN EN 71 – 9 Bezpečnost hraček – Část 9: Organické chemické sloučeniny – Požadavky

 


Základní požadavky na bytové postýlky pro děti

Při navrhování postýlek je při konstrukci lůžka nutno pamatovat na to, že se u dětí paralelně s věkem zlepšuje pohybová dovednost, tělesná koordinace a jemná motorika. Nejmladší děti se na lůžku začínají převracet z boku na bok (nerespektují, zda toto probíhá v ose lůžka na délku či na šířku) a postupně si děti sedají.

Koncem prvního roku dochází u dětí k „vertikalizaci“ – děti stoupají, přitom zpočátku k tomu využívají oporu horních končetin, později již dokáže dítě z polohy vleže bez opory zaujmout polohu vsedě a stoj.

Děti ve stáří od osmi měsíců často využívají lůžko k různým hrám, z nichž mnohé představují velkou mechanickou zátěž lůžka, jde zejména o skoky a pády.

Výše uvedené údaje by měly být zohledněny při konstruování lůžka a je nezbytné, aby lůžko pro děti ve stáří 1 měsíc – 3 (4) roky mělo čtyři boční stěny (zábrany). Přitom je třeba, aby bylo možno jednu zábranu stahovat směrem dolů. info Je to nezbytné pro přístup k dítěti, které vyžaduje např. nakrmení, toaletu či jiné ošetření. Mobilitu zábrany je přitom třeba konstrukčně upravit tak, aby ji šlo dobře zvenčí zabezpečit a přitom tato aretace nebyla uvolnitelná dítětem z prostoru vlastního lůžka.

U starších dětí s normálním motorickým a duševním vývojem nejsou obvykle boční stěny (zábrany) používány. Výjimku reprezentují děti tělesně a duševně postižené, u kterých se musí používat, a to v celém průběhu věku uvedené skupiny. Použití zábran je obvyklé jak v podmínkách domácích (stoupá procento postižených dětí, které jsou doma a pečuje o ně jejich rodina), tak i v podmínkách různých specializovaných zařízení (zde bývají handicapované děti celých 24 hodin nebo velkou část dne).


PŘEBALOVACÍ PULTY

ČSN EN 12221–1 Přebalovací jednotky pro domácí použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 12221–1 Přebalovací jednotky pro domácí použití – Část 2: Zkušební metody

Typ 1 – zvýšená konstrukce pro podporu dítěte při přebalování

Typ 2 – jednotka zařízení na přebalování konstruovaná pro připevněné ke stěně

 

 

Tab. 5:  Přebalovaní pulty – Základní rozměry dle ČSN EN 12221–1

ČSN EN 12221–1

Pro děti do 15 kg

Typ 1

 

půdorysná šířka přebalovací plochy

min. 380 mm

půdorysná délka (hloubka) přebalovací plochy

min. 650 mm

Typ 2

 

půdorysná šířka přebalovací plochy

min. 550 mm

půdorysná délka (hloubka) přebalovací plochy

min. 750 mm

* V dosahové oblasti nesmí být žádné mezery v rozmezí 65–223 mm – viz obr. 67

* Zaoblení hran zábran min. R 2 mm, bez mezer tvaru V a otvorů v rozmezí 7–12 mm

 

 

Obr.9: Typy pultů a uspořádání zábran dle ČSN EN 12221–1

 

 

 

 

Obr. 10: Dosahová oblast dle ČSN EN 12221–1

 

Dosahová oblast – prostor zasahující nad přebalovanou plochu do 550 mm a 200 mm kolem přebalovaní plochy 1 – dosahová oblast, 2 – zábrana

 

Pokud je šířka přebalovaní plochy větší než hloubka a větší než 600 mm, musí mít jednotka tři zábrany (zahrnuje 75 % hloubky). Pokud je hloubka větší než šířka, musí mít zábrany na dvou stranách (zábrana zahrnuje 90 % délky). U typu 2 je zeď považována též za zábranu.

Výška zábran musí být taková, aby zkušební válec o průměru 200 mm a délce 300 mm s hmotností 15 kg výrobek nepoškodil a neuvolnil, nebo nepřekonal zábranu při naklonění plochy o 15°.

 

Více informací naleznete v části Ergonomie >>> respektive v části Rozměrové požadavky - Lehací nábytek >>>
Ostatní tolerance rozměrů jsou podle materiálu, ze kterého je výrobek vyroben, uvedeny v ČSN 91 0001, ČSN 91 0015 a ČSN 91 0030 Nábytek. Kovový nábytek. Základní ustanovení.

Dle ČSN 91 1010 Nábytek. Lehací nábytek. Základní rozměry.

Rozměr již není doporučen.

Přídavek na výšku člověka snížen na 250 mm (výška osoby 1850 + 250 mm, délka lůžka  potom 2010 mm).

ČSN 91 1011 Nábytek. Matrace pro lehací nábytek. Základní rozměry.

ČSN EN 747-1 Nábytek - Patrová lůžka a vysoká lůžka do (bytových) interiérů -1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost.

V EU od 6 let, v ČR od 7 let.

ČSN EN 716-1 a dále pro celý odstavec.

Rozměry se v současné době ověřují na základě antropometrických měření.

V EU 3 roky, v ČR až 4 roky

Neplatí pro dětské koše, kolébky apod., minimální vhodný rozměr je 800 mm

Děti se převalují a nerespektují délku a šířku lůžka, proto je vhodnější i větší rozměr.

Celková výška horní zábrany postýlky 1000 -1050

Míry vhodné pro obsluhu v porodnici, kojeneckých ústavech a v nemocnici, viz  zrušená ČSN 84 6110

Míry vycházejí z předběžných výsledků aktuálních antropometrických měření dětské populace. V EU 6 let, v ČR 7 let

Míry vycházejí z předběžných výsledků aktuálních antropometrických měření dětské populace. V EU 14 let, v ČR 15 let

ČSN EN 716-1 Nábytek - Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití - Část 1: Bezpečnostní požadavky

 V nemocničních zařízeních je vhodné stahování obou podélných protilehlých zábran