NIS
Nábytkářský informační systém

Rozměry


Rozměry nábytku pro exteriér

Funkční rozměry nábytku pro exteriér se neliší od požadavků stanovených na nábytek pro interiér. Podrobné informace o rozměrech jsou obsaženy zejména v publikacích NIS část IV. Požadavky na sedací a lehací nábytek, dále NIS část V. Požadavky na nábytek pro práci a stravování.

U nábytku, na který se nevztahuje žádný upřesňující dokument (požadavková norma), se použijí maximální dovolené úchylky dle  ČSN 91 3001 Nábytek pro venkovní použití – Zahradní nábytek – Technické požadavky:

–          úchylky vnějších a funkčních rozměrů                     ± 5 mm

–          úchylky vlivem zborcení rovinných ploch                ± 2 mm/1 m

Pro kovový zahradní nábytek nejsou tolerance rozměrů stanoveny.