NIS
Nábytkářský informační systém

Faktory proměn


Cílem hledání příčin proměn stylového nábytku je poukázat na relativně pravidelné střídání tvarosloví a zdobení nábytku, které odráželo změny společenských postojů. Jestliže se doba měnila, měnil se i nábytek. Potřebu společenské změny střídala doba stability s následnou krizí dosažené životní úrovně, která byla provázena obavami, atavismem a požadavky sociální solidarity. Na nábytku jsou tyto proměny patrné ve střídání tektonické a stereotomní konstrukce společně s akcentováním klasických nebo přírodních motivů. Návrat k inspiracím stylovým nábytkem je aktuální zejména v dobách, které hledají oporu v minulosti nebo při hledání vyjádření nových idejí. Proto je nutné chápat tvorbu stylového nábytku nejen z hlediska teorie umění, ale zkoumat ji i jako otisk hodnot minulého času, který nám pomůže i při orientaci v událostech aktuální doby.info
Autorem kapitol je Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký