NIS
Nábytkářský informační systém

Obaly nábytku


Způsoby balení

Způsob balení nábytku je především věcí dohody mezi výrobcem a odběratelem. Obaly nábytku se rozlišují podle venkovního materiálu, který má základní ochrannou funkci a dle typu nebo montáže nábytku (demontovatelné nebo smontované typy, čalounění, židle aj.). Další materiály jsou výplňové a prokládací. Při použití kartonážních výrobků, ať na vnější obaly, nebo pro přířezy užitými zpravidla jako výplňové jednotky, se využívá katalogu FEFCO. V tomto katalogu mají základní kartonážní výrobky (klopové krabice, dvou a více dílné obaly, tvarové výseky-přířezy, vícedílné obaly zasouvající se do sebe, vícedílné obaly vyžadující před použitím sešití, lepené skládané obaly a vnitřní vybavení obalů) předěleny číselné kódy s mezinárodní platností.


Ukládání nábytku v obalech

Tab.1: Ukládání nábytku v obalech


Příklady ukládání smontovaného a demontovaného nábytku do obalu
Obr. 1: Příklady ukládání smontovaného a demontovaného nábytku do obalu

Popis k obrázku 1

Tab. 2: Popis k obrázku 1


Balení do dvouvrstvé vlnité lepenky
Vlnitá lepenka je klasický balící materiál. Vzniká spojením jedné nebo dvou vrstev zvlněného papíru, které se střídavě lepí mezi vrstvy rovného papíru. Při balení nábytku se používá na proložení nebo vnitřní ochranu v balících a na vnitřní ochranu hran čalouněného nábytku. Jako vrchní ochranný obal se nedoporučuje, pro tento účel se využívá jen při balení kusové individuální výroby nebo jako nouzové balení. Častější je užití s PE fólií, kdy zabalené výrobky do dvouvrstvé vlnité lepenky jsou následně překryté folií a manipulační štítky a značky se lepí pod folii na vlnitou lepenku. Uzavření obalu se děje pomocí obalářské samolepicí pásky (PP) ručně, nebo pomocí odvíjecích strojků.

Balení do kartonu (krabic z tří a pětivrstvé vlnité lepenky)
Pro balení nábytku se využívá především klopnových krabic (dle specifikace FEFECO skupina 2) a vícedílných krabic (víko-dno, dle specifikace FEFCO skupina 3). Při objednávce se uvádí vnitřní rozměry krabic. Tyto rozměry bývají o 5 – 10 mm větší, než ukládaný výrobek včetně vnitřní ochrany. Obaly se uzavírají obalářskou samolepicí páskou a v případě požadavku i plastovou cyklopáskou s ochranou hran pod páskou. Další z možností uzavírání je sešívání průmyslovými spojovači nebo lepení.

 

 Příklad hotového obalu, krabice z vlnité lepenky

Obr. 2: Příklad hotového obalu, krabice z vlnité lepenky


Balení do plastových folií
Minimální tloušťka plastových fólií (PE) pro balení nábytku je 0,1 mm. Balení do folie se obvykle kombinuje s vlnitou lepenkou. Typickým použitím je balení čalouněných výrobků, při kterém se využívá i jednovrstvá bublinková folie.

 

Balení čalouněních výrobků do plastové folie

Obr. 3: Balení čalouněních výrobků do plastové folie

 

Položka

Název

Materiál

1

venkovní krycí obal

PE folie

2

ochrana područek a hran

bublinková folie nebo plsť tl. 3 mm nebo vlnitá lepenka

3

ochrana výrobku a hran

dle požadavků, pod folií celý výrobek nebo jen hrany, vlnitá lepenka nebo přířezy z třívrstvé lepenky např. FEFCO 0970

5

ochrana čel noh

bublinková folie, nebo vlnitá lepenka, nebo plsť

Tab. 2: k obr 3 - Balení čalouněních výrobků do plastové folie


Balení do smršťovacích folií
Obaly s použitím smršťovací folie mají výhodu dobré kompaktnosti hotového balíku. Kombinují se s materiály obdobně jako u balení do krabic. Nezbytností je, jako u všech typů balení, ochrana hran a rohů. Na menší obaly je možné použít ruční teplodušnou pistoli, pro větší se používá strojní zařízení s tunelem.

 

Možný způsob uložení stolu při balením do smršťovací folie

Obr. 4: Možný způsob uložení stolu při balením do smršťovací folie

 

Položka

Název

Materiál

1

vnitřní ochrana noh

folie z pěnového polyetylénu

2

vyplnění prázdného prostoru

pěnový polystyren, nebo skládaný přířez třívrstvé lepenky

3

ochrana boků

pětivrstvá vlnitá lepenka, nebo DVDT 5 mm

4

ochrana rohů stolové desky

ochranné rožky z kartonu

5

ochrana krátkých boků balíku

skládaný přířez z třívrstvé vlnité lepenky např. FEFCO 0453

6

balíček (krabice) s kováním, vytěsnění prostoru

krabice z třívrstvé vlnité lepenky + smotky vlnité lepenky

7

ochrana horní plochy stolové desky

pětivrstvé vlnitá lepenka

Tab. 3: k obr. 4 - Možný způsob uložení stolu při balením do smršťovací folie

Balení do průtažné (stretch) folie

Obr. 5: Balení do průtažné (stretch) folie

 

Balení, kdy je použita průtažná folie jako vnější krycí vrstva, vykazuje dostatečnou tuhost balíku a je vhodné pro všechny typy nábytku. Balení se provádí, zvláště u menších obalů, ručně, nebo pomocí strojních ovíječek.

 

Položka

Název

Materiál

1

vnitřní ochranná vrstva

průtažná (stretch) folie, tl. 0,20, 0,23 mm

2

ochrana područek

skládaný přířez z pětivrstvé vlnité lepenky

3

ochrana hran

přířezy z tří nebo pětivrstvé vlnité lepenky,

např. FEFCO 0970

4

vyrovnání područky

přířez z pěnového polystyrenu, nebo přířez vlnité lepenky, např. FEFCO 0667 (spod. područka při expedici „na stojato“) nebo FEFCO 0940 (horní, nezatížená područka)

5

vnitřní ochrana - područky

jednovrstvá bublinková folie

Tab. 4: k obr. 5 - Příklad balení čalouněného do průtažné folie výrobku pomocí strojní oboječky


Zámořské balení info

Podmínky, za kterých jsou produkty exportovány v námořní dopravě, zvláště přes tropické pásmo kladou zvýšené požadavky obaly. Tyto obaly musí především:
1.    chránit proti mechanickému poškození;
2.    chránit před nepříznivými vlivy okolí (kyselé nebo zásadité prostředí);
3.    chránit před vlivy klimatu;
4.    chránit před vzdušnou vlhkostí;
5.    chránit před UV zářením.


Pro bezpečnou přepravu a manipulaci je obvykle požadováno bednění nebo bedna, která zajisťuje odolnost při manipulaci, produkt musí být v bedně a na paletě důkladně fixován. Obal musí zajišťovat perfektní ochranu proti dešti, sněhu a ostatním klimatickým vlivům, musí se jednat o „bariérový obal“. Samotný produkt vyžaduje antikorozní balení a bariérový obal, který se zabezpečuje například bariérovou fólií, která je čtyřvrstvá s vrstvou inhibitoru, který se uvolňuje do vnitřního prostoru a vytváří antikorozní ochranu balených materiálů. Regulace vzdušné vlhkosti se děje na bázi VCI (vypařovací inhibitory koroze). Samozřejmostí je důkladná fixace celého obalu na přepravním prostředku nebo kontejneru. Skladování a přeprava výrobků je uvedena v kapitole Skladování a přeprava výrobků >>>.

Tímto balením výrobků, a to i přímo u dodavatele (výrobce) se zabývají specializované firmy, které mají mezinárodně uznávané certifikace.

------------------------

info


Zámořské balení te také specifikováno v části Skladování a přeprava výrobků.

Autorem kapitol Všeobecné požadavky na obaly; Označování obalů a Způsoby balení nábytku je Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D.