NIS
Nábytkářský informační systém

Rozměry


Rozměry úložného nábytku stanovuje ČSN 91 0412 Úložný nábytek – Technické požadavky
viz  České technické normy platné pro nábytek.


Rozměry nábytku stanoví výrobkové normy. V případě, že rozměry nejsou normami stanoveny, musí být jeho míry v souladu s požadavky na výrobky, jak je uvádí odborná literatura. Rozměrové tolerance pak musí být uzpůsobeny somatickým potřebám té skupiny osob, pro kterou byl nábytek určen.


Rozměry nábytku musí být uzpůsobeny běžným rozměrům staveb, lomení schodišť, běžným komunikačním plochám a standardním manipulačním prostředkům známým v době uvedení výrobku na trh.


U speciálních výrobků zhotovených na zakázku (pokud zákazník nepožaduje standardní řešení) musí být rozměry nábytku uzpůsobeny somatickým a individuálním zvláštnostem zákazníka.


Rozměry stanovené ČSN nejsou závazné v případě, že je smluvním vztahem určeno jinak. Výjimkou jsou rozměry, které souvisí s bezpečností osob. Tyto rozměry musí být dodrženy. Bezpečnostní požadavky stanovují tyto legislativní předpisy:

 

  • zákon 22/97 Sb. ve znění zákona 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky;
  • zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků;
  • Nařízení vlády ČR;
  • Rozhodnutí vlády ČR;
  • ČSN 91 0100 Nábytek – Bezpečnostní požadavky;
  • ČSN 91 0412 Úložný nábytek – Technické požadavky.

 

U speciálního nábytku pak musí být rozměry v souladu s ustanovením zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, jsou-li v těchto závazných předpisech definovány.

 


STANDARDNÍ ROZMĚRY:


Ukládané věci - rozměry

Tabulka  - Vnitřní rozměry úložného nábytku pro pokoje a kanceláře

 

 

Vnitřní rozměry


Úložný nábytek - schéma                             Nábytek pro šatny – schéma                            

Úložný nábytek - schéma - vnitřní rozměry          Nábytek pro šatny – schéma - vnitřní rozměry        


Nábytek pro převlékací šatny – schéma


 

 Více informací naleznete v části Ergonomie >>> respektive v části Rozměrové požadavky - Úložný nábytek >>>