NIS
Nábytkářský informační systém

Co opravovat a co ne


Abychom neučinili více škody než užitku, měli bychom nejprve pečlivě zvážit, zda náhodou nehodláme renovovat hodiny nebo jiný předmět po babičce, který zrovna patří ke sběratelským evergreenům nebo je předmětem odborného zájmu historiků umění. Pojem stylový nebo starožitný je všeobecně používán pro předměty (artefakty) předchozích generací, které mají jednotu výrazu ve smyslu hmotné reflexe bytí minulých generací. Stylové předměty dokumentují způsob života lidí v minulosti. Nejprůkaznějším je zpravidla vnější vzhled - zdobení, dále materiál, výrobní vyspělost a typologie výrobků. Neodbornou renovací může být zničen mnohý pozoruhodný artefakt, který by mohl být přinejmenším zdrojem našeho příjmu a pro odborníka vzrušujícím sběratelským úspěchem.

 

Jak ovšem takový stylový výrobek ze dřeva rozpoznat od toho nestylového? Inu zde je nezbytná pomoc zkušenějšího člověka nebo odborníka nebo vlastní cit či ona „muška zlatá“, která vám napoví, zda je před vámi Zlatovláska či nikoliv. Poněkud jistější nápovědou je, že ač je nábytek starý, je stále krásný, nebo něčím přitažlivý.  Dalším znakem může být jeho zdobení – dekor, který je prvním pomocníkem pro zařazení do některého stylového období. Dále posuzujeme materiál, vyspělosti výrobních technik a typologii.

 

Zdobení nábytku vám prozradí, zda výrobek vznikl v době společenských proměn nebo v dobách stabilního státu. Doba vlády státu nebo moci elity je spojena s přírodními ozdobami, zpravidla květinovými motivy.  Stylové artefakty doby románské, renesance, klasicismu, empiru a neorenesance jsou zdobeny zpravidla antickými motivy. Gotika, baroko, rokoko, biedermeier, druhé rokoko a secese naopak preferují přírodní motivy.  Když určíte převládající motiv dekoru, je půl úkolu zdárně vyřešeno.  Podle materiálu a výrobní vyspělosti lze pak určit i přibližnou dobu vzniku nábytku. Najdete-li ovšem na výrobku vše, tak jde o romantismus nebo o současnost.   Pokud jste získali dojem, že je před vámi je kus historie, tak na renovaci raději rezignujte, a svěřte úkol specializovanému řemeslníkovi nebo restaurátorovi.  Renovujte jen nábytek nebo artefakt, který může být po Vašem zásahu lepší, nikoliv naopak. Více informací o historii nábytku můžete nalézt v sekci Stylový nábytek. 


                                                                                                                                                                      i                                     nfo 
Doc. Dr. Ing. Petr Brunecký