NIS
Nábytkářský informační systém

Lůžka hendikepovaných


Páteř je u vozíčkářů více zatěžována vlivem statického sezení.info. U lidí bez tělesného omezení je tento stav kompenzován chůzí, při níž dochází k dynamickému uvolňování svalstva, prokrvování plotének a jejich plnění tělní tekutinou.info. Pro vozíčkáře je proto vhodné kompenzovat celodenní tlak na sedací partie a páteř změnami poloh těla. Nabízené „ortopedické“ info matrace mohou ale spíše způsobit přehřívání ležícího, než zvýšit komfort jeho ležení. Při použití měkké matrace může být otáčení těla pro postižené relativně velmi obtížné, někdy i nemožné. Problematika spánku hendikepovaných osob je provázena nepohyblivostí končetin, které omezují snadný pohyb na lůžku a snižují i jejich stabilitu na matraci. Pokud převáží jen jednostranné hledisko s uvolněním páteře zónovým změkčením v oblasti kyčlí a ramene (měkká matrace), může tato péče omezit motoriku ležícího. Lidem, kteří se pohybují na vozíku nebo imobilním seniorům pak hrozí nebezpečí proleženin (dekubity). Nezbytná je matrace bez konvexního vydutí se ztuženým obvodem proti pádu, která současně poskytuje oporu rukám při vstávání a přesedání na vozík. Pro lůžka osob se zdravotním postižením platí ČSN EN 1970 Nastavitelná lůžka pro osoby se zdravotním postižením – Požadavky a metody zkoušení. Souběžně platí ČSN EN 60601-2-52 z roku 2010.

Více naleznete na  http://www.n-i-s.cz/cz/problematika-osob-s-postizenim-pohyboveho-ustroji/page/367/

                                                                                                                                                                              info 
Autorem textu je Doc. Ing. Dr. Petr Brunecký

Klamavá reklama, protože není žádná zkušební metodika, která by takové vlastnosti ověřovala. Klinické zkoušky jsou prováděny jen u nemocničního nábytku, ale i ty jsou zatíženy chybou subjektivního přístupu respondentů.

BRUNECKÝ, P. a kol., "NIS", část IV. - Požadavky na odpočivný sedací a lehací nábytek, kapitola 1.

Podrobněji rozvedeno v požadavcích  na odpočivný sedací a lehací nábytek.