NIS
Nábytkářský informační systém

Dobrý spánek


Pokud dnes bere za své tradice rodiny nelze se divit, že bere za své i tisíce let ověřená zkušenost, že spát se má v chladném pokoji na tvrdém lůžku, ale také to, že se lůžkoviny denně větrají, že matrace je nutno občas vyprášit a vše musí doma "vonět sluníčkem". Tvorba lůžka je obestřena mnoha marketingovými fabulacemi a často účelově využitými ortopedickými doporučeními.

V obchodních průzkumech většina oslovených českých respondentů jednoznačně prohlašuje, že základem dobrého spánku je lůžko. Je to ale pravda? 

Již v pohádce Jana Wericha o chytré Horákyni bylo zjištěno, že nejsladší na světě není med, ale spravedlivý spánek a nezávisle potvrzeno pohádkou o princezně, která „spala na hrášku“. Jinak řečeno, rozhodujícím faktorem kvalitního spánku je psychický stav člověka. Provázejí-li člověka stresy, obavy, přemíra práce či potíže s partnerem, nepomůže mu žádné „ortopedické"info ani levitující lůžko. Je-li žargonem mladých řečeno, že je člověk „happy“, nepřekáží mu při dobrém spánku u táboráku ani kámen pod ledvinou, zejména je-li tam právě Ona nebo On. 
 

Zajímavé je tvrzení o zdravém spánku, protože zdravý může být jen člověk, ale spánek může být jenom dobrý nebo špatný. Kvalitu spánku ovlivňuje více faktorů a „ortopedická“ matrace je méně podstatným faktorem. Rozhodujícími kritérii je zejména psychická pohoda, klid, tma bez LED diod, teplota do 20 °C a prostor bez škodlivých emisí a xenobiotik, jejichž zdrojem jsou zejména syntetické materiály. Úložný nábytek do ložnice nepatří, neboť je zdrojem emisí těkavých látek z ukládaných věcí. Xenobiotika, VOC aj. likvidují biogenní ionty, oslabují vitalitu člověku, iniciují latentní nemoci, alergie a způsobují řadu onemocnění. Je-li prostředí ložnice ovlivněno nejen metabolismem člověka, ale i vysokou koncentrací těkavých látek z ukládaných věcí, je kvalita spánku mizerná. Pokud je prostředí ovlivněno hlukem, světelným smogem, prachem a vysokou teplotou, tak k dobrému spánku nepomůže ani lůžko plněné vodou z Lurd. Mají-li být vytvořeny podmínky pro dobrý spánek, musí být tedy nejprve dobře vyřešeno prostředí interiéru, jehož kvalita velmi podstatně ovlivňuje regeneraci těla.

Velmi významným faktorem je duševní hygiena. Duševní hygiena nespočívá jen v odpoutání se ze stereotypu pracovní činnosti, ale i v tom, zda řešení bytu vytváří vhodné podmínky pro účinnou relaxaci. Velmi podstatné je členění bytu, které utváří klid intimního prostoru, respektuje teritoriální požadavky jednotlivce a nevytváří konflikty mezi spolubydlícími. Nutným předpokladem je i fyzická aktivita během dne, která napomáhá nejen správné funkci páteře a měkkých tkání, ale i tvorbě endorfinů, které nám zlepšují náladu. Lůžko není masér a neléčí zanedbaný pohyb či tělesnou péči. 

 

V posledních čtyřiceti letech bylo učiněno hodně výzkumů týkajících se spánku a jeho poruch. Definovány jsou fáze spánku, ve kterých dochází k regeneraci mozku nebo regeneraci těla, látkové výměně a obnově buněk. Základní typy spánku: REM, non–REMinfo  a bdělost jsou tři základní funkční stavy organismu. Spánek není nedostatek bdělosti, jak se dříve soudilo, ale aktivní děj. Spánek probíhá v celkem pravidelných cyklech. Během osmihodinového spánku proběhne asi pět nebo šest základních cyklů. Pokud je průběh spánku narušován nadměrnou nebo malou motorikou těla (uvolnění napětí), je regenerace tkání nedostatečná. Poruchy spánku mohou mít příčinu v nevhodně řešených postelích, které motoriku těla ovlivňují - například i matrací, která vytváří tlak na vnitřní orgány těla a způsobuje přehřívání ležícího.


 


Obr. 1: Stádia spánku - Walter Hess  info

 

Stadium bdění – usínání – středně hlubokého spánku – hlubokého spánku – velmi hlubokého spánku – snění.

Normální spánek se skládá v první polovině z 2–3 stádií hlubokého spánku, které jsou odděleny krátkým sněním.

Ve druhé polovině není hloubka spánku již taková a úseky snění jsou delší.Příčiny poruch spánku jsou dnes zpravidla hledány ve stresu, špatné duševní hygieně a v poklesu hladiny melatoninu.info Schopnost tvorby melatoninu s narůstajícím věkem postupně klesá a je závislá i na střídání světla a tmy. Snížená hladina melatoninu je považována také i za faktor odpovědný za zvýšený výskyt rakoviny.info  Poruchy spánku a psychiky může vyvolat i zvýšená hladina prolaktinu, která v mateřství stimuluje tvorbu mléka. Jeho vyšší hladina je mnohdy navozená léky a estrogeny (antikoncepce).nfo Prolaktin omezuje funkci dopaminu, který je prostředníkem mezi nervovými buňkami a způsobuje poruchy psychiky.info Nedostatečným spánkem je pak vyvoláván stres, na který tělo reaguje produkcí kortizonu a připravuje ho na odezvu stresu zvýšením krevního tlaku. Vedlejším efektem je buzení spícího, potlačení imunitního systémuinfo a omezení lipolýzy (tloustnutí). Příčinou únavy a tloustnutí je špatný spánek a nedostatek tekutin, který omezuje vylučování přebytečného tuku a škodlivin z těla.


 

 Obr. 2: Jednotlivé fáze spánku v grafickém zobrazení (Birendra N. Mallick 2011).info


Mozkové vlny se rozdělují do čtyř skupin: Beta, Alfa, Theta a Delta, které jsou spojovány s jinými stavy vědomí viz (http://terapiesvetla.webnode.cz/avs-technologie/hladiny-vedomi-/)


Odpočinek v obytném prostoru umožňuje koncepce dvou základních prostorů bydlení. První je nenarušitelný osobní prostor vlastního já (ryze individuální prostor) a druhý pak prostor rodinný (prostor kontaktů a komunikace). Pro psychickou relaxaci je nezbytné, aby každý z členů domácnosti měl intimní prostor, který může být ostatními respektován. U dospělých je tímto prostorem bezpochyby ložnice, ať společná nebo oddělená (osobní pokoje). V ideálním případě je ložnice oddělena od pokojů dětí jinými články bytu (sex). Pro děti je nezbytný samostatný pokoj nebo alespoň dostatečně velký sourozenecký prostor opticky rozdělený na privátní zóny. Pokoje dětí jsou zpravidla umísťovány do horních pater domu (klidová zóna). Velmi nevhodným řešením bytu je průchod do rodinného prostoru přes intimní část bytu. Nevhodná je dostupnost hygienického zázemí průchodem z ložnice přes rodinný prostor, která se projeví například v době onemocnění. Senior má mít separátní prostor a vlastní hygienické zařízení, oddělené od hygienického zařízení používaného dětmi.
 

Velmi podceňované je dostatečné dimenzování úložných prostor bytu. Úložný nábytek v ložnici je velmi nevhodný z důvodu emisí těkavých látek z ukládaných věcí v kumulaci s odéry vytvářenými člověkem samotným. Zmiňovaná xenobiotika, VOC info aj. polutanty likvidují biogenní ionty, oslabují vitalitu člověku, iniciují latentní nemoci, alergie a způsobují řadu onemocnění. Ionopenie výrazně ovlivňuje biochemické procesy těla a sekreci hormonů info. Je-li prostředí ložnice ovlivněno (kromě produktů lidského metabolismu) i vysokou koncentrací těkavých látek z ukládaných věcí, je kvalita spánku špatná. Pokud je prostředí navíc ovlivněno hlukem, světelným smogem, prachem a vysokou teplotou, tak k dobrému spánku nepomůže ani vodní lůžko plněné vodou z Lurd. 

     
Příčinou únavy a tloustnutí je špatný spánek a nedostatek tekutin.
                                                                                                                                                                       info


 

 


Ortopedické lůžko - nesprávné marketingové označení (klamavá reklama). Lůžka nejsou testována na ortopedické schopnosti, nejsou prováděny nutné klinické zkoušky, ověřovány jsou jen materiálové charakteristiky.

Volatile Organics Compound or chemicals – těkavé organické látky

Serotonin a vasoipresin  - hormony dobré nálady a sexuální pohody

non-REM (non-rapid eye movement sleep = spánek bez rychlých pohybů očí provázený regenerací těla
REM (rapid eye movement sleep = spánek s rychlými pohyby očí při němž se regenerují mozkové buňky

Obraz spánku – Švýcarský vědec prof. Walter Hess (původní graf poprvé publikován v roce 1949)

 

Melatonin je hormon, jehož nedostatek způsobuje problémy se spánkem a deprese.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Melatonin

http://www.prolaktin.cz/priciny-zvysene-hladiny

http://www.ulekare.cz/clanek/poruchy-psychiky-a-spanku-muze-vyvolat-zvysena-hladina-prolaktinu-6239

http://wikipedia.infostar.cz/c/co/cortisone.html

Birendra N. Mallick: Rapid Eye Movement Sleep. Regulation and Function.  CambridgeUniversity Press 2011. ISBN:9780521116800

text: Doc.Ing. Dr. Petr Brunecký