NIS
Nábytkářský informační systém

Sedací


Všeobecné požadavky - viz sedací nábytek.
 

Bezpečnost sedacího nábytku

Sedací nábytek musí být bezpečný a účelně plnit svůj účel či funkci, pro něž byl zhotoven. Nábytek, jehož rozměry umožňují (vybízejí) použití výrobku celou populací musí mít obvyklé parametry, nelze omezit jeho zatížení aj. vlastnosti odkazem určení jeho použití pro výlučnou skupinu osob (děti apod.).

Čalouněný nábytek pro zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče a shromažďovací prostory musí vyhovovat technickým podmínkám požární ochrany staveb i vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Čalouněný nábytek pro nebytový účel musí splňovat požadavky snížené hořlavosti dle ČSN EN 1021–1 a ČSN EN 1021–2. Dále musí naplnit ustanovení ČSN EN 16139 Požadavky na nebytový sedací nábytek, ČSN EN 1021 - část 1. Posouzení zápalnost čalouněného nábytku  a ČSN EN 1021 - část 2.  Hodnoceni zápalnost čalouněného nábytku.

Součásti a komponenty nábytku, připojené na elektrickou energii musí být zhotoveny v souladu s ustanovením ČSN 33 2000–7–713.

Nábytek musí mít kromě užitných parametrů a předepsaných znaků i dostatečnou odolnost proti zvýšenému dynamickému namáhání při manipulaci během průběhu užívání.

Sedací nábytek musí být řešen tak, aby při usednutí na některou jeho část nemohlo dojít ke ztrátě stability a převracení výrobku – ČSN EN 1022, ČSN EN 1335–2.

Všechny vnější rohy dřevěných součástí sedacího nábytku musí mít zaoblené rohy poloměrem min. R 2 mm, tak aby bylo vyloučeno zranění uživatele.

Potahové materiály výrobku musí být zhotoveny z materiálů, které jsou při kontaktu s pokožkou bezpečné a umožňují sanitární údržbu nebo čištění běžnými přípravky.

Kovové součásti a mechanismy pohovek pro příležitostné spaní musí být řešeny tak, aby mezi dvěma pohybujícími se součástmi byla mezera ≤ 7 mm nebo ≥ 24 mm.

Kování, součásti výrobku, výčnělky a mezery nebo otvory musí být řešeny tak, aby po degradaci čalounických materiálu nedošlo k jejich obnažení nebo vyčnívání z konstrukce a neohrozily uživatele při užívání nábytku.

Kování a ostré hrany výrobku, které jsou při užívání v kontaktu s tvarovacími čalounickými materiály (zejména pěnovými), musí být dostatečně izolovány tak, aby čalounické materiály nepoškodily.

Kování, polohovací mechanismy a jiné spojovací části (nejen kovové) musí být uchyceny způsobem zajišťujícím trvanlivost, správnou funkci a eliminovat vznik úrazu při užívání (návod výrobce kování). Viditelné části kování musí být povrchově dokončeny.

Použití barvených kůží s obsahem těžkých kovů, dimethylfumarátu a jiných nebezpečných preparátů proti biologickým činitelům je zakázáno (olizování malými dětmi = otravy).  

Potah látky musí na sebe vzorem navazovat, nebo být aplikován na součásti čalounění tak, aby na výrobku nepůsobil rušivě. Výjimky jsou stanoveny projektem (design) nebo vzorkem.

Sedací nábytek musí být řešen tak, aby materiálová skladba a prodyšnost sedadla eliminovala přehřívání genitálií, které může ovlivnit fertilitu uživatele. Vhodné je použití vzdušných výpletů židlí, nevhodné jsou „líné pěny“, které způsobují přehřívání sedacích partií těla.

Speciální požadavky na sedací nábytek

Židle a stoly pro vzdělávací instituce musí být v souladu s ustanoveními dle ČSN EN 1729–1 a ČSN EN 1729–2.

Židle určené pro návštěvy ve veřejném interiéru musí splňovat požadavky uvedené v ČSN EN 13761 Kancelářský nábytek – Židle pro návštěvy. Pevná výška sedáku 400 -500 mm, nastavitelná výška od 420 do 480 mm, hloubka sedáku 380 – 470 mm, šířka sedáku minimálně 400 mm, vzdálenost mezi područkami minimálně 460 mm.

Kancelářské židle musí mít dostatečný odpor proti ujetí v nezatíženém stavu tak, aby v důsledku neúmyslného odsunutí židle při usedání, nedošlo k pádu uživatele na podlahu - viz ČSN EN 1335–2.

Kancelářské židle musí být vybaveny podnožím tvořeným pěti rameny tak, aby nedošlo ke ztrátě stability výrobku v souladu s ČSN EN 1335–1.

Univerzální židle na kolečkách musí mít z důvodu dobré stability pětiramenný kříž obdobně, jak je vyžadováno u kancelářského nábytku dle ČSN EN 1335–1.

Univerzální židle určené jako sedací nábytek pro seniory a všude tam, kde je předpokládán pohyb osob se sníženou tělesnou pohyblivostí bez asistence, nesmí být vybaveny kolečky.

Jídelní židle pro použití ve veřejném interiéru nesmí být vybaveny kolečky, s výjimkou interiérů, jejichž provoz zajišťují asistující osoby.

U židlí určených ke stolování jsou nevhodné loketníky (područky) z důvodu omezení usedání silnějších osob a možného zachycení oděvu při vstávání nebo usedání (opaření horkými nápoji).